Ett geografiarbete om Japans vatten och klimat

3 röster
6972 visningar
uppladdat: 2010-02-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Japans vatten och klimat

Inledning

Det här är ett geografi arbete, åk 2 Spiep, med inriktning på vatten och klimat. Jag har valt att skriva om Japan.

Arbetet berör landets klimat, växtlighet, hur vattensituationen ser ut och vad man kan göra åt den.

Jag har lagt in frågeställning, resultat och sammanfattning under de olika rubrikerna.

Lite kort om Japan;

Japan är 377, 835 kvadratkilometer stort och har 127 miljoner invånare.

Japan består av 4 större öar och cirka 3600 mindre. De stora öarna är Honshu, där huvudstaden Tokyo ligger, Hokkaido som är den nordligaste, Kyushu som är den sydligaste och den minsta ön som heter Shikoku. Nittio procent av landet består av berg.

Japan omges av fyra stora hav: Stilla havet, Japanska havet, Ochotska havet och Ostkinesiska havet.

Klimat

Japan har fyra årstider och ett varierat klimat som skiftar stort från norr till söder.

Årsmedeltemperaturen är mycket varierande - på den nordligaste ön Hokkaido från knappt 8°C grader och till nästan 17°C på den södra ön Kyushu. Klimatet kallas monsunklimat pga den höga luftfuktigheten. Liknande klimat hittar man i många länder i Asien. Vindarna är sydostliga och blåser in från Stilla havet på sommaren. Även bergen påverkar hur vindarna går.

Japan ligger både i den tempererade zonen och subtropiska zonen. De norra delarna av Japan ligger i den norra tempererade klimatzonen och de södra delarna ligger i den norra subtropiska klimatzonen.

Somrarna brukar vara fuktiga och varma - det kan bli upp till 40 grader varmt.

Under juni månad är det regnperiod, Tsuyu som den heter på Japanska, i de södra delarna. I genomsnitt regnar det 1400 - 1800 mm/ år, dvs dubbelt så mycket som i USA.

I de norra delarna är det riktiga vintrar, ungefär som svensk norrlandsvinter, således blåsigt, kallt och mycket snö. Över huvudtaget är klimatet i norr väldigt likt det svenska klimatet.

På sensommaren och hösten drar ofta tyfoner in över framförallt södra och mellersta Japan. Tyfoner är tropiska stormar som bildats längre söderut i Stilla havet. Tyfonsäsongen brukar vara från september till mitten i oktober då det också regnar och blåser kraftigt. Det här kan orsaka stora naturkatastrofer, ex översvämningar.

Ett av landets största problem är att landet ligger i den sk. "Ring of fire". Ring of fire är ett mönster av sprickor i litosfären som ligger i Stilla havet. Hela Japan ligger längs en sådan spricka, vilket leder till många jordbävningar i havet. Jordbävningarna i havet leder till väldiga flodvågor som kan bli upp till 150 meter. Vågorna slås in på den japanska kusten och kan dra med människor och många byggnader i området skadas. Även odlade jordar  flyter bort p.g.a de stora vattenmängderna.

I Japan får tsunamis stora konsekvenser eftersom det ständigt förekommer jordskred och  att en stor befolkning finns vid kusten. Kustområden i regionen drabbas också av landsänkning.

De bergiga sluttningarna på den 3000 meter höga bergskedjan som ringlar sig över den japanska raden av öar ger upphov till korta, branta floder med snabba, häftiga flöden som lätt kan orsaka

katastrofer på landets tättbefolkade, lågt liggande stadsområden.

Som en hjälp i planeringen att försvara sig mot översvämningar har japanerna byggt en mängd omsorgsfullt gjorda modeller över floder, skyddsvallar och reservoarer.

Japan har bestämt sig för att bygga fördämningar, kanaler och diken som gör att mer än hälften av våtmarkerna kommer att försvinna. Samtidigt som detta erbjuder skydd mot naturens härjningar kommer det att få stora konsekvenser för fågellivet eftersom fåglarna ofta flyttar till våtmarkerna och dessutom har sina häckningsplatser där.

Japans vattensituation

Nederbörden i Japan varierar kraftigt från år till år, säsong till säsong och från region till region. Översvämningar och vattenbrist förekommer i många områden. Efterfrågan på vatten kommer att fortsätta öka.

Det tar längre tid att bygga dammar och andra vattenresurser. Men man har problem med att pumpa upp för mycket grundvatten. Att bevara kvalitén på dricksvatten är också ett problem.

Japan har gått med i en nationellt inrättad vattenplan (Water plan 2000).

Syftet med det är att förbättra vattenförsörjningssystemet.

Japan har också antagit en sk. Basic Plan för utveckling av vattenresurser och den ska omfatta sju flodsystem.

Världsnaturfonden gjort en undersökning att år 2015 ska alla vatten i Japan, och alla andra länder världen över, ha en "god ekologisk status".

I få länder spelar fiske och akvakulturer (vattenbruk = odling av fisk, skaldjur och musslor) så stor roll som i Japan. De marina akvakulturerna omfattar odling av räkor, havsbraxen, ostron och alger.   

I Japan används alger som människoföda.

Fiskodlingen i saltvatten bygger på gamla traditioner av pärlodling och sötvattensodling av karp, ål och öring. 

Vattnen utanför Japans kuster är mycket fiskrikt.

Den japanska fiskeflottan fiskar också i många andra farvatten, ofta långt från hemlandet. Den årliga fångsten ger Japan en topplats bland världens fiskenationer. Arterna som fångas är väldigt varierande - det kan var makrill, tonfisk, lax, hummer och krabba.

Mycket av dom värdefulla sorterna går på export.

I floden Nagaragawa använder man tränade skarvfåglar till att fiska med. 

Orkaner, översvämningar och torka kan komma att kosta både liv och större resurser till katasrofhjälp. Det gäller inte bara i Japan, utan i hela världen. Världen kan även få fler flyktingar till följd av detta. Enligt Röda korsets årliga katastrofrapport kan redan 25 miljoner människor ha tvingats fly från sina hem pga naturkatastrofer sedan 1998.

Växtlighet och jordbruk

Japans naturliga vegetation består till stor del av skog och mindre än 15% av ytan utgörs av odlingsbar mark. I Japans södra delar trivs många olika blommande växter. De blommande körsbärsträden på berget Fujis sluttningar utgör en symbol för den japanska huvudön.

Japan är känt för sin upp till 1 meter höga stråv&aum...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ett geografiarbete om Japans vatten och klimat

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2010-02-11]   Ett geografiarbete om Japans vatten och klimat
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58543 [2018-12-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×