Olja

4 röster
16323 visningar
uppladdat: 2010-01-30
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Inledning

Ja ska skriva om olja, hur det bildas, vilka för- och nackdelar som finns med det, pris, framtid och produkter. Mitt mål är att visa hur användning av oljan påverkar oss och miljön.

Hur bildas olja?

När växter och små djur pressas i berggrunden och inte hinner förmultna bildas olja som är en blandning av många olika kolväten. Denna process tar ca 100 000 år. På grund av att det tar såpass lång tid att få fram olja så räknas det som en icke förnybar energikälla, det tar så lång tid att bildas så att människan inte lever när nästa sats olja kommer.

Fördelar

Fördelar med olja är att det är lätt att transportera över långa sträckor. Det är lätt att förvara olja i tankar och på fat. Det har en hög verkningsgrad, man får ut mycket el/värme på liten mängd bränsle. Man kan få ut både el och värme, vilket är bra.

Nackdelar

Nackdelar med olja är t. ex. att det bidrar till växthuseffekten vid både utvinning och förbränning, det är en icke förnybar energikälla, det finns inte hur mycket som helst. Energikällan är inte miljövänlig och det blir stora oljeutsläpp. När man fraktar oljan över hav på båt så finns en stor risk att det blir stora oljeutsläpp, dels när båten går på grund eller liknande, också när man släpper ut olja med flit när man gör rent båten.

OPEC

OPEC är en förkortning för Organization of the Petroleum Exporting Countries. Kartellen OPEC skapades av länderna Iran, Iraq, Kuwait, Saudiarabien och Venezuela. Dessa länder är fortfarande medlemmar i organisationen och flera andra länder har anslutit sig sedan organisationen skapades t.ex. Qatar, Förenade arabemiraten, Algeriet och Nigeria. OPEC jobbar med att samordna oljeindustrin för att få stabila priser och regelbundna leveranser till de länder som köper olja.

Prissättning

Priset bestäms mycket efter om de är hög eller lågkonjunktur och hur stor krisen är, och även så försöker OPEC använda sina oljetillgångar till att stabilisera, höja eller sänka priset på olja. Efter ökad oljeproduktion i Irak och på grund av ekonomisk tillbakagång i Asien så blev priset på olja i januari 1999 mycket låg. Efter att priset varit så pass lågt så ökade sedan priset år 2000 väldigt mycket och än idag är priset på olja mycket högt. Men fortfarande styr OPEC-länderna väldigt mycket över priset på olja, men risken är ju att det skapas ett oligopol, att dom kommer överens om ett pris som dom håller.

Förädling

Innan man kan dela in oljan i olika grupper som bensin, eldningsoljor och andra oljeprodukter så måste oljan raffineras och detta sker i ett raffinaderi. Varje kolväte har sin kokpunkt och i ett raffinaderi så tar man vara på varje bränsle vid olika kokpunkter i ett stort torn där man tar in råolja och omvandlar den till olika oljeprodukter.

Oljeborrning

Innan man börjar borra efter olja så måste man såklart hitta den. Borrarna är tio meter och man kopplar på fler allteftersom. Ibland så sprutar oljan upp av sig självt ur marken på grund av självtryck och andra gånger så får man pumpa upp den. Om man har hittat olja under havet så får man använda sig utav en oljeplattform för att få upp den. På plattformen bor och jobbar flera hundra arbetare. På en oljeplattform kan man varje da...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://www.opec.org/home/ http://sv.wikipedia.org/wiki/Olja

Kommentera arbetet: Olja

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2010-01-30]   Olja
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58537 [2018-12-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×