Nigera

1 röster
7163 visningar
uppladdat: 2006-03-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Fred och enighet, styrka och framsteg
(Nigerias nationella motto)


Emili Haraldsson Np 24
Inledning
Att jag valde Nigeria som mitt land att forska om hade faktiskt en baktanke.
Ända sedan jag var ganska liten har jag fått höra om när min mamma åkte till Nigeria för att hjälpa fattiga och sjuka barn, men jag har aldrig kunnat förställa mig hur hon har upplevt det. Så jag tänkte att om jag bara kan få veta lite mer om landet och deras förhållanden, så kanske jag kan komma den insikten lite närmare.


Historia
Européerna anlände på 1400-talet. Först dit var faktiskt portugiser, men senare kom även britter.

När de stora europeiska länderna delade upp hela Afrika mellan sig i slutet av 1800-talet tillkännagav Storbritannien södra Nigeria som ett protektorat.
Storbritannien förbjöd år 1807 alla ”sina” medborgare från att på något vis delta i slavhandeln, och eftersom detta hade varit en sådan stor del av inkomsterna för landet, så blev det mycket oroligt. Framför allt i yorubastaten Oyo, där blev det tillslut inbördeskrig. Och det kriget spred sig i sin tur till hela Yorubaland. (Omfattar sydvästra Nigeria)
1900 blev även norra Nigeria en del av protektoratet, och de slogs ihop 14 år senare.
Britterna lät de ”gamla” härskarna sitta kvar och sköta den så kallade ”lokala administrationen”.

Landet styrdes på lite olika sätt beroende på var i landet man befann sig. I norr skedde ett samarbete mellan emirerna (härskarna) och britterna. I stället för kristendom upphöjdes Islam och de tidigare värderingarna. Officiellt språk var på den norra sidan Hausa, medan den södra delens språk blev engelska. Påverkan blev även större där än i de norra delarna.
Likadant som i norr styrde de lokala härskarna, men då den kristna tron upphöjdes, blev de inte lika betydelsefulla.

Kolonierna började avvecklas efter andra världskriget och många olika uppfattningar om hur det framtida samhället skulle se ut kom fram.
I slutänden, efter en kompromiss mellan olika partier i landet, blev det parlamentarism som tillämpades.

Nigeria blev helt självständigt den 1 oktober 1960.
Då landet i stort sett var en förening av tre stora partier, blev det mycket oroligt i landet eftersom de mindre grupperna var rädda för att bli allt för dominerade.
Mellan 1966 och 1970 var en tuff period. I olika stridigheter dog hundra tusentals människor och miljontals flydde.
1979 trädde en ny författning på order av den f.d. arméstabschefen och dåvarande ledaren (även nuvarande presidenten) Olusegun Obasanjo.

1980 hölls både president och parlamentsval där fem olika partier deltog.
Som förste president blev Shehu Shagari. Han blev omvald och fick sitta till nyårsafton 1983/1984 då han avsattes genom en kupp. Valfusk sades vara anledningen.
Efter detta hade landet några olika ledare som vid ”sin” period ville genomföra en mängd olika saker. Som man säkert förstår leder detta till oro i landet.
Slutligen genomfördes ett ärligt parlamentsval och ännu en president valdes år 1999.
I samband med att den nya presidenten valdes, sades det att det var slutet på en 15 år lång period av militärt styre. Dock minskade inte våldet för det. I och med den nya politiska friheten, visade landet faktiskt på en ökning av brottslighet i stället för tvärtom.
Det är fortfarande mycket oroligheter i landet och har nu mycket att göra med pengar.


Fakta
Statsskick: republik
Huvudstad: Abuja
Invånare: Ca. 124 miljoner
Högsta berg: Vogel Peak(2 042 m ö )
Yta: 923 768 km2 (dubbelt så stort som Sverige)
Längsta flod: Niger
Största sjö: Tchadsjön, 10 000-25 000 km2 beroende på regn
Invånare/km2: 134
Läs- och skrivkunnighet: 57 % (2001 enl. EIU)
Naturlig befolkningstillväxt: 3 % (1990-1995)
Folkgrupper: hausa-fulani 29 %, yoruba 21 %, igbo 18 %, ijaw 10 %, kanuri 4 %, ibibo 4 %, tiv 3 %, övriga 11 % (enl. CIA)
Språk: engelska är officiellt språk.
Religion: 45-50 % muslimer, 45-40 % kristna, 5-10 % traditionella religioner
BNP/capita: 327 US dollar (2002)
Naturtillgångar: olja, naturgas, kol, bly, järnmalm, zink, tenn, guld, uran
Viktigaste exportvaror: råolja och oljevaror, kakao
Valuta: 1 naira = 0,06 SEK (mars 2004)
Bistånd totalt: 14, 750 miljoner kr (enl. Sida)
Andel vuxna som är HIV-smittade: 5,8 % (2002)
Andel kvinnor i parlamentet: 5% (2003)


Problem
Alla länder har problem, det är ett allmänt faktum. Sedan har vissa länder större och värre problem än andra. Nigeria är ett stort land, dubbelt så stort som Sverige, och jag skulle nog vilja säga att deras problem också är dubbelt så stora, om inte större!
Dock vill jag inte rangordna deras problem, för varje problem berör olika sorters människor, säkerligen på lika hemska sätt. Därför börjar jag i den ordningen som jag har hittat dem.
1) Liten kunskap om de internationella humana rättigheterna. (Krigets regler)
2) Malaria- och polioepidemier. - (minst en miljon barn dör varje år i malaria!)
3) Kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter. - Genom en feltolkning av Sharialagarna i norra Nigeria, kan kvinnor där som påstås ha varit otrogna eller blivit våldtagna dömas till döden eller få andra hemska, tortyrliknande straff. Ex: stening, spöstraff, stympning eller hängning.
4) HIV. - För fyra år sen uppskattades antalet smittade nigerianer till 3,5 miljoner. Tänk efter då hur många det borde finnas idag!
5) Olja. - På grund av att Nigerias råolja är högklassig, troligtvis den allra renaste i världen med en väldigt låg svavelhalt, endast 0,2 % har den skapat många, många problem. Den exploateras av stora utländska företag som inte ger invånarna någon ersättning för den skada som faktiskt sker. Bland annat leder letandet av olja till att skogen skövlas, rostiga pipelines ”jagar bort” människor från deras jord. Många arbetar inom oljeindustrin. Jordbruket som tidigare försörjde folket har minskat så pass att man nu måste importera. Detta beror givetvis inte bara på oljan utan även på den enorma befolkningsökningen, mer om det senare. Oljeutsläpp i sjöar och hav dödar fisk och skaldjur, samt förstör dessas yngelplatser. Nu jobbar fler människor inom oljeindustrin än vad som någonsin gjorts tidigare. Över 70% av den fina oljan exporteras nu bort.
6) Fattigdom. - Mycket på grund av oljan har vissa individer blivit väldigt rika, medan merparten av Nigerias folk är extremt fattiga. Undersökningar har visat att det är över 70% som lever under gränslinjerna för fattigdom. Därför bör man inte lita på att landets BNP stämmer.
7) Korruption och svindleri. - Även detta är ett enormt problem i Nigerias högre kretsar. Efter Bangladesh sägs landet vara det mest korrumperade! Denna korruption i sig leder till en mängd andra problem. Även valfusk har förekommit i stora omfattningar.
För några år sedan cirkulerade även så kallade Nigeriabrev, dessa gick ut på att via e-post föra fram en förfrågan om att föra ut stora summor pengar från olika länder. Den som svarade på brevet blev i stället själv svindlad på pengar.
8) Sönderfallande infrastruktur och dåligt socialförsäkringssystem samt dåligt sjukförsäkringssystem. - Järnvägsnätet smalspårigt och har låg kapacitet. Flygtrafik anländer till vanskötta flygplatser. Nu finns där mest privatägda bolag.
9) Befolkningsökning. - Leder till ökad fattigdom och en kraftig ökning av arbetslösheten. Den ekonomiska utvecklingen ”hänger inte med”.
10) Etniska konflikter. - Många etniska konflikter förekommer i Nigeria, så har det varit i alla tider. Människor som tillhör olika religioner bråkar, slåss och dödar för att få sin åsikt och ståndpunkt som ”den rätta”.

Lösningar på problemen, eller försök till!
1) För att öka kunskapen har flera seminarier hållits för bland annat statstjänstemän, poliser och officer inom armén och polisen.
2) Försök till hindrande av malaria har gjorts genom användandet av impregnerade myggnät och sprayer. Dock är detta ganska kostsamt, så det är ändå inte alla som har råd! Mycket av pengarna kommer från bidrag.
Polio är också en sjukdom som är mycket vanlig i Nigeria och nu pågår ett samarbete mellan Röda korset och WHO1 som ska försöka att helt utrota polio genom vaccinationer av barn. Detta ska ske genom hjälp från frivilliga. Dock måste de som ställer upp vara med på följande saker:
De ska se till så att föräldrarna låter sina barn bli vaccinerade. (genom information och uppföljning)
De ska lära sig att känna igen symptomen. (för att minska smittospridning)
Medverka i själva vaccineringen. (endast vissa länder)
3) Ingen lösning har ännu hittats för att förhindra denna kränkningen, dock har det föreslagits att Sverige bör ta kontakt med företrädarna, för att protestera.
4) Kraftigt bromsande mediciner har tidigare delats ut på speciella behandlingscentra, men sedan upphörde plötsligt utdelandet av dessa. Varför är inte känt.
5) Ingen vet riktigt vad exakt som bör göras för att lösa problemen med oljan, men idéer och förslag finns; Att göra samhällen delägare i de företag som utnyttjar resurserna på deras område och att ha större kontroll över dessa företag.
Myndigheterna och oljebolagen har dock enats om vissa åtgärder för att motverka allt för stora skador på naturen. Även statliga satsningar på andra ”näringar” har gjorts. Bland annat på stålindustrin och petrokemiska anläggningar. Dessa gick tyvärr inte så bra.
6) Landet får ett bistånd på 14, 750 miljoner kronor.
7) Det finns tyvärr inte så mycket som kan göras, då detta beror mycket på andra problem. Kommissioner har tillsatts för att utreda, men de har ej kommit så långt då de har stoppats av högre uppsatta.
8) Har mycket att göra med korruptionen att göra.
9) Inga speciella åtgärder har vidtagits för att hindra befolkningsökningen.
10) För närvarande är den enda åtgärden för konflikterna, de poliser som kan stoppa just vid tidpunkterna som stridigheterna uppstår. Dock har den nuvarande presidenten som ett av hans mål att ”placera Nigeria på kartan”, detta för att stärka nigerianernas nationella sammanhållning. Bra ide! =)

1 Världshälsoorganisationen.


Analys
Jag kan erkänna direkt, att det här var mycket svårare än vad jag hade trott och att försöka hitta lösningar på ett helt lands problem är ingen lätt uppgift, även fast den bara är för tanken!
Dock har jag en bestämd åsikt om vilka problem jag tycker är viktigast, och som jag anser att man borde fokusera på.
Enligt mig, så måste man börja någonstans och även fast jag tidigare sagt att jag inte vill rangordna problem för att de är viktiga på var och sitt eget sätt, så blir man ibland så illa tvungen.

Så alltså, det jag tycker att landets regering borde börja med är först kunskapen om humana och mänskliga rättigheter. Vet man om vad man är berättigad till, så har man redan då makten att förändra lite grann. Jag tycker att initiativet som tagits är bra, precis så hade jag nog själv tänkt mig att man skulle göra.
Efter detta bör man ta itu med befolkningsökningsproblemet. Ju mer människor som föds varje dag, desto större blir problemen så småningom. För att hindra den enorma ökningen som är i dagens läge, bör man till en början upplysa ALLA om preventivmedelsmetoder och dela ut gratis preventivmedel. Givetvis inser jag ju att man inte kan bota alla problemen på en dag, men som sagt, någonstans måste man ju börja!

Sedan kommer här det allra största problemet och jag håller nog med de nigerianer som anser att oljan snarare är en förbannelse än en tillgång.
Satsningar har ju gjorts på andra näringar tidigare, och den tanken skulle jag vilja fortsätta med. Fast istället för att satsa på industrier, så skulle jag vilja satsa på turism! Detta kräver ju då en gigantisk upprustning av landets infrastruktur och är oerhört kostsamt, men som det är nu, så får man gripa efter varje halmstrå som finns! Nigeria har ju tidigare fått hjälp av IMF2 med nedskrivning av sin utlandsskuld och det är jättebra. Dock räcker inte detta utan jag tror att mycket är upp till befolkningen att samarbeta.
Ett citat från landguiden som är väldigt sant enligt mig; ”Nigerias inre problem har hindrat landet från att fylla den stormaktsroll i Afrika som dess storlek och oljerikedomar kunde ha möjliggjort”
I stället för att föra krig mot varandra kan de samarbeta för att bygga upp landet inifrån. Landet har även andra tillgångar är bara olja, bland annat är kolreserverna stora. Undersök det i stället för vilka högt uppsatta tjänstemän som är korrumperade och fifflar.

Vidare har korruptionen, tror jag, att göra mycket med landets skick i allmänhet. Man skulle nog kunna beskriva det hela lite enkelt så här: ”om hela maskinen oljas igång slutar gnisslet”.
Om folket då lär sig att tillsammans arbeta mot ett gemensamt mål, så är min gissning att problemen i allmänhet minskar. Även antalet människor som dödas i olika etniska konflikter!
Angående etniska konflikter så bör det tilläggas att man även ska ha förebyggande åtgärder för att minska stridigheterna. Blanda olika etniska grupper på tidigt stadium, lär dem respektera varandras trosuppfattningar.
Nigerias framtid är svårt att förutse hur den kommer att bli, då detta helt beror på vilka beslut och åtgärder som fattas och utförs. Dock tror jag på förändring, och eftersom det skicket landet är i nu är ohållbart, så komme...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Nigera

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-03-14]   Nigera
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5853 [2020-10-31]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×