Fiske

1815 visningar
uppladdat: 2010-01-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Fiske:

Människan har alltid förorenat vårt vatten på något sätt, som förr i tiden sket man ofta rakt ut i sjön och om för många skulle göra det så hjälper det till med övergödningen, fast det är ju faktiskt så pass lite så att det inte gör något speciellt. Så man kan säga att förr i tiden (medeltiden, eller långt tillbaks) så förorenade man ju nästan inte speciellt mycket alls, men med industrialiseringen och allt det så börjades det att släppas ut mycket mer skräp, som t.ex. så började oljan att produceras och bara det måste ha gjort så att det blev mer föroreningar i haven/sjöarna. Sen ovanpå det så hade man då redan en massa mediciner som säkert släpptes ut i sjöarna/haven. Det är faktiskt så att bara en droppe av ett farligt ämne kan förorena tusentals liter vatten, så då kan man verkligen tänka sig vad som händer om man skulle släppa ut en tunna av något sådant ämne. Men i Sverige så har vi faktiskt en ganska bra tillgång till rent och bra vatten, men det är nog väldigt mycket tack vare att vi har haft några långvariga miljöarbeten. Men t.ex. så släpper jordbruk och hushåll ut näringsämnen som kan påverka både inlandsvatten, kust och till och med hav. Sen är, på en del ställen, försurning faktiskt ett väldigt stort problem. Men på Gotland så har vi ju inte det problemet speciellt mycket eftersom vi har en kalkstens berggrund, och den är basisk, men det är ändå så att till och med här har faktiskt regnet och allt sådant blivit surare. Men i städer så är ändå den största källan till föroreningar faktiskt trafiken. Det här har Stockholm Vatten AB kommit på, genom en undersökning. Trafiken släpper nämligen ut t.ex. bilavgaser, drivmedel (som bensin eller diesel), smörjmedel och sen saker som strös ut på gatan för att undvika halka, som t.ex. salt eller något medel. Men korrosionen är också ett ganska stort problem eftersom det är så mycket i en stad som utsätts för det, som t.ex. stolpar eller metallplattor på en del byggnader, som t.ex. en brandstege. Det sker genom en kemisk påverkan och då kan det hamna i dagvattnet. Dagvatten är regnvatten, smältvatten och vatten som t.ex. har runnit ner från tak eller stuprännor. All den här skiten som då kommer ut i sjöarna och haven är ju riktigt dåligt, men då kan man ju undra vad gör de egentligen? De kan t.ex. skapa störningar i hormonsystemet, eller till och med sprida vidare olika sjukdomar, men det största problemet är nog att det skadar miljön och naturen. Det kan t.ex. göra så att djur blir missbildade, kan inte fortplanta sig, eller något annat som kan skada dem. Detta är ett ganska stort problem speciellt för fiskar och växter som t.ex. så om det kommer ner lite kemikalier i vattnet också kommer en fisk och simmar förbi där, då tar den ju upp det direkt in i kroppen. Det är samma sak för växterna fast de tar ju upp vatten ur marken utsätts på det sättet. Men övergödning är ett av de stora problemen som vi har i alla fall i Östersjön. Övergödningen går till så att de naturämnena som växterna och djuren i sjön behöver, blir det för mycket av, och just i Östersjön så är de största näringsämnena kväve och fosfor. De båda kommer väldigt mycket från konstgödsel och avlopp, eftersom där finns det väldigt mycket av dem. Det är faktiskt så att jämfört med en undersökning från 1900-talet så har fosformängden i Östersjön 8 dubblats, och kvävehalten har 4 dubblats. Det mesta av det här kommer från jordbruken, men avlopps/reningsverken hjälper till ganska mycket också. Men jordbruken är ändå de som släpper ut mest eftersom den skit som kommer där ifrån, går genom diken och sedan till utlopp rakt ut i Östersjön. Men då kan man ju undra var i jordbruken kommer all kväve och fosfor ifrån? Jo kväven kommer mestadels från konstgödsel, som man använde väldigt mycket inom jordbruket, och fosforn kommer mestadels från lite olika ställen som regn, industri och avlopps/reningsverk. Men vad gör egentligen övergödningen då? Jo den gör ju så att det blir för mycket närings i havet så att t.ex. så växer det mycket mer alger på ytan, som absorberar en del av solljuset och det kan få följden att algerna under vattnet får mindre solljus, som i sin tur kan göra att det blir mindre luft i haven. Men Korallreven i våra hav är också väldigt viktiga för att hålla igång djurlivet i vattnet. Och korallreven är lite speciella eftersom de lever i samexistens med mangrove träsken som t.ex. i Bangladesh där det finns mangroveträsk. Då fungerar det så att Mangrove träden filtrerar vattnet som kommer också kommer det filtrerade vattnet till korallreven. Men sedan så har människan huggit ner mangroveträsken på en del ställen så att vattnet inte filtreras längre. Detta är ju också ett sätt att paja djurlivet och växtligheten i vattnet. Sen ska jag också förklara om hur man ska få fisket att överleva och att allting inte ska bli utfiskat. Man kan göra som Greenpeace har gjort i t.ex. Fladen och Lilla Middelgrund, genom att sätta ut trålhinder på bottnen för att hindra att det fiskas med bottentrålar eftersom det håller på att förstöra hela bottnen och djurlivet där. För om man vill ha ett stabilt fiske som inte sinar men ändå ger mycket mat till människorna så behöver man ju vara lite mer försiktig med bottnen och havet i allmänhet, än vad man är. Men en del kanske undrar varför ska man hålla på och krångla och försöka fixa östersjön, den hjälper väl ändå bara till lite, men det är faktiskt så att det är inte bara så att Östersjön ger oss fisk på tallriken, utan det är ju också så med resor på sjön och sen så hjälper den faktiskt till att hålla koldioxidnivån nere. Sen i havet så finns det ju dessutom musslor som t.ex. renar en del gift och sånt från vattnet. Men man undrar då vad kan man göra? Man kan ju t.ex. som konsument se till att köpa fisk, räkor och djur från vattnet som är krav märkta, eftersom det visar att de blivit fiskade/fångade på ett miljö...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Fiske

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2010-01-14]   Fiske
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58505 [2019-01-16]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×