Svensk Medeltid

2 röster
7075 visningar
uppladdat: 2009-12-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

1. Texten handlar om kvinnornas ställning i det medeltida Sverige. Gudrun Wessnert, som har skrivit texten, jobbar som museilärare vid Stockholms medeltidsmuseum. Hon har antagligen ganska goda kunskaper om ämnet då hon själv jobbar med det och har tillgång till exempelvis gamla brev och dagböcker från medeltiden. Och det framgår tydligt i texten att hon har läst sådana gamla anteckningar, som trots att de kan vara subjektiva är trovärdiga. Även domstolsbeslut och liknande har bevarats och dessa källor anser jag vara tillitliga.

En del gånger har man fått gissa till sig hur det var och gick till. Exempelvis har det diskuterats om prinsessan i S:t Göransgruppen i Storkyrkan verkligen är Sten Sture den äldres fru. Även har man fått anta att detta är hur den medeltida kvinnans ideal såg ut. Sådana exempel finns det flera av i texten, men det framgår att det är inte är ett säkerställt fakta. Jag tycker ändå att artikeln i helhet är trovärdig och kanske att man får lägga till/ta bort en del saker för att det ska bli fullständig fakta.

2. Kyrkan hade extremt mycket makt under medeltiden, inte bara i Sverige, utan i hela Europa, dels på grund av att kristendomen var obligatorisk. Storkyrkan i Stockholm är en kyrka som har stått där ändå sen medeltiden och den var antagligen mycket besökt.

Kyrkan hade genom sin makt tillgång till skrivkunniga och utbildade personer som de använde för att få ytterligare lite mer makt över folket. Snart kunde befolkningen kontrolleras och beskattas. Prästerna var de mäktigaste männen i städerna och utnyttjade säkert den rollen mycket. De höll predikningarna på latin så att folket inte förstod och visade därför att de var kunnigare, på det sättet fick de säkert mångas förtroende.

Innan förlossningar vände sig kvinnorna till helgonet Maria och bad för att allting skulle gå bra. Det fanns även andra helgon kvinnorna vände sig till, exempelvis Sankta Katarina och Sankta Anna. Men när helgonkult förbjöds vid reformationen förstördes deras helgonbilder.

Folket bad till Gud dagligen och trodde att sjukdomar och död var Guds straff. Det gjorde att människorna hela tiden försökta leva ett så "kristet" liv som möjligt, för att inte nekas himlen och hamna i helvetets eldar efter döden. De vände sig till kyrkan när det gällde det mesta. På det sättet blev kyrkan väldigt rik och extremt mäktig, bara tack vare folks förtroende och respekt inför Gud.

3. Den medeltida kvinnan var, som de flesta historiska berättelser visar, förtryckt och "underlägsen" mannen. Kvinnan ansågs inte lika intelligent, värdefull eller kapabel som mannen. Hennes främsta uppgifter var att ta hand om familjen och hushållet, och på det sättet hade inte männen klarat sig utan deras fruar. Men det ansåg man inte då, utan man såg kvinnan som någon sorts slav. Kvinnan fanns alltså ganska långt ner i den sociala hierarkin, men "behövdes" ibland. Männen fick t.ex. inte gå på en gillesfest utan sin fru. Om hon stannade hemma fick mannen betala böter.

Trots att kvinnan oftast inte hade något yrke, utan stannade hemma och tog hand om hushållet fanns det ett litet antal yrken som kvinnorna kunde välja mellan, exempelvis sömmerska, bryggerska eller åderlåterska. Många hushåll hade även köksflickor och pigor och en del borgarhustrur anlitade doktvätterskor, som tvättade deras "dok". Dessa yrken var, tyvärr, ganska ovanliga och det fanns t.ex. bara en skrädderska år 1460 i Stockholm. Jag tror att yrkena egentligen var eftertraktade, för ett yrke innebar att man blev mer respekterad, men jag tror även att kvinnorna inte riktigt vågade söka dessa jobb. På grund av samhällets "regler".

Kvinnan levde också i genomsnitt kortare än männen, som levde 44 år. Kvinnan levde däremot bara tills de blev runt 41 år. Det kan bero på många olika saker, dels fysiken, men också hur mycket de får slita under livet och vad de får för sorts mat.

Som sagt såg samhället mycket olika på kvinnor och män, t.ex. fick kvinnorna ta skulden om de var otrogna med en annan gift man. Makten tillhörde männen och kvinnorna fick vara nöjda om de blev gifta och fick barn och ett hem att ta hand om.

Detta var vanligt då, men skulle aldrig bli accepterat idag. Nu jobbar nästan alla kvinnor och männen och kvinnorna är jämlika i samhällets ögon. Jag tycker att det är sorgligt att medeltidens kvinnor fick stå ut med det de gjorde, men det är så historian ser ut.

4. Under den svenska medeltiden fanns det vissa "normer" man skulle leva efter. Som kvinna skulle man vara gift, ha barn och ta hand om hushållet. Som man skulle man arbeta inom ett skrå, helst vara mästare inom sitt område, men det fanns bara en mästare per skrå i staden så det var få som verkligen blev det.

Kyrkan spelade även en stor roll i det medeltida Sverige, så man skulle leva "kristet", inte synda och gå till kyrkan, antagligen dagligen. Man betalade skatt till kyrkan och trodde blint på prästerna.

Det var inte accepterat att vara otrogen, om man var det fick man uthärda ett straff och som kvinna blev man ofta utvisad ur staden. Man fick endast komma tillbaka när man hade gift sig. Att få ett barn innan eller utanför äktenskapet var inte heller tillåtet och många kvinnor blev tvingade till att mörda sina egna barn. Borgarhustrurna kunde faktiskt gå och "mjölka" tjänsteflickorna för att se om de hade mjölk i brösten och om de i så fall hade fått barn i hemlighet.

Det var väldigt viktigt att vara högt upp i den sociala hierarkin, och många av dessa "normer" levde vidare långt efter medeltiden tog slut. En del av dessa samhällets regler kan man fortfarande stöta på ännu idag. Det är t.ex. respektfullt av vara chef för ett företag (mästare inom ett skrå) och det är förbjudet att vara otrogen. Inom kyrkan är det heller inte jättepopulärt att bli gravid innan man gift sig, trots att det inte är samma skam idag som det var på medeltiden.

5. Det finns en del fall av dubbelmoral i samhällets "normer" eller "regler" under medeltiden. Man såg väldigt strängt på otrogenhet, även kallat "hor", men man accepterade prostituerade. Eller man brydde sig egentligen inte om dem, och det var nog inte helt ovanligt att gifta män besökte dem. Det berodde nog på att de som satte upp dessa "regler" själva besökte prostituerade då och då och inte ville göra det skamfullt.

En annan sak med otrogenhet var att både mannen och kvinnan skulle bli straffade, om båda var gifta. Men trots det kunde mannen betala en summa och kvinnan fick uthärda straffet själv (hon skulle bära 26 kg sten). Hon kunde inte betala ut sig och då gällde inte det som skulle vara jämlikhet längre.

6. Man kan se många likheter mellan den svenska och den allmänna medeltiden. Dels att allting verkade ganska mörkt, det var inte Europas glansår direkt. Men också att kyrkan hade stor makt och alla trodde på samma Gud. Hela Europa var kristet och den kato...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Svensk Medeltid

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2009-12-17]   Svensk Medeltid
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58482 [2021-05-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×