Komplexometrisk Titrering med EDTA Rapport

3 röster
11331 visningar
uppladdat: 2009-12-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Labrapport med endast resultat, diskussion och slutsats

1 Resultat

1.1 Bestämning av hårdhet

 Vid bestämningen av kranvattnets hårdhet genomfördes fem titreringar på 50 ml kranvatten. Vid alla titreringar gick det åt 0,008 dm3 EDTA vilket efter beräkningar visade att m(Ca2+) i en liter kranvatten skulle vara 64,72504 mg. Detta värde ger hårdheten (mätt i tysk hårdgetsgrad) 6,472504°dH. Resultaten visas nedan i form av tabeller (se tabell 2 och 3).

Tabell 1: Tabell över resultat vid bestämning av kranvattnets hårdhet. Titrering med EDTA genomfördes på 0,05 dm3 kranvatten.

N(EDTA) = c(EDTA)·V(EDTA)

m(Ca2+) = M(Ca2+)*n(Ca2+)

Tit. nr.

V(EDTA) dm3

c(EDTA) mol/dm3

n(EDTA) mol

n(EDTA) ↔ n(Ca2+)

M(Ca2+) g/mol

m(Ca2+) mg

1

0,008

0,0100

0,00008

0,00008

40,078

3,20624

2

0,008

0,0100

0,00008

0,00008

40,078

3,20624

3

0,008

0,0100

0,00008

0,00008

40,078

3,20624

4

0,008

0,0100

0,00008

0,00008

40,078

3,20624

5

0,008

0,0100

0,00008

0,00008

40,078

3,20624

Medelvärde

3,20624

Stand. Avv.

0

Tabell 2: tabell över beräkningen av vattnets hårdhet mätt i tysk hårdhetsgrad. Tabellen visar att i en liter kranvatten beräknas det finnas 64,128 mg Ca2+. Vattnets hårdhet anges till 6,472504 °dH

Beräkning av Hårdhet (Tysk Hårdhetsgrad)

m(Ca2+) mg

V(H2O) dm3

m(Ca2+)/V(H2O) mg/dm3

3,20624

0,05

64,1248

10 mg (Ca2+)/dm3(H2O) ↔ 1 °dH

64,1248 mg (Ca2+)/dm3(H2O) ↔ 0,1*64,1248 °dH

1mg (Ca2+)/dm3(H2O) ↔ 0,1 °dH

Hårdhet 6,41248 °dH

1.2 Bestämning av antalet mg(Zn) i ett prov

EDTA titreringar genomfördes fem gånger på 10,00 ml av provlösningen vid bestämning av antalet mg (Zn) i prov nr. 25. Tre titreringar visade att V(EDTA) som gått åt var 0.0237 dm3 och två gånger gick det åt 0.02375 dm3. Efter beräkning av n(EDTA) som är ekvivalent med n(Zn), visade resultatet att medelvärdet av m(Zn) var 15,515015 mg. Resultaten visas i tabell 3 på nästa sida.

Tabell 3: Tabell över resultaten från fem titreringar vid bestämning av antalet mg zink i ett prov. Medelvärdet av titreringarna visar att antalet mg

n(EDTA) = c(EDTA)·V(EDTA)

n(EDTA) ↔ n(Zn)

m(Zn) = M(Zn)·n(Zn)

Tit.
nr:

V(EDTA) dm3

c(EDTA) mol/dm3

n(EDTA) mol

n(Zn) mol

M(Zn) g/mol

m(Zn) mg

1

0,0237

0,0100

0,000237

0,000237

65,409

15,501933

2

0,0237

0,0100

0,000237

0,000237

65,409

15,501933

3

0,0237

0,0100

0,000237

0,000237

65,409

15,501933

4

0,02375

0,0100

0,0002375

0,0002375

65,409

15,534638

5

0,02375

0,0100

0,0002375

0,0002375

65,409

15,534638

Medelvärde

15,515015

2 Diskussion

2.1 Bestämning av hårdhet

Det beräknades att hårdheten hos kranvattnet var 6,472504°dH. Avläsning skedde med en decimal så en avrundning ger hårdheten 6,5°dH. Alla titreringar gav samma resultat vilket innebär att standardavvikelsen är 0 och därför bör resultatet anses tillförlitligt. Men enligt Va - och avfallskontoret i Uppsala kommuns broschyr (se källor) är vattnet som kommer ur kranen i Uppsala 7-9°dH[1]. Så å ena sidan bör det hårdhetsvärde vi beräknat (6,472504°dH) vara tillförlitligt, å andra sidan är resultatet lågt vid jämförelse med Uppsala kommuns information.

En möjlig förklaring är att kalkrester kan finnas kvar på mätinstrumenten vilka kan bilda komplex med EDTA, men det borde visa sig genom att åtgången EDTA ökar allt medan titreringar genomförs vilket inte har skett/inte observerats. Dessutom skedde mätning av antalet mg (Zn2+) i prov nr 25 innan bestämning av hårdhet och jonerna skulle bindas till redan då EDTA vilket också visas i tabell 3 (se tabell 3).

Vi bör kunna dra slutsatsen att hårdheten i vattnet är högre än 6,5°dH.

2.2 Bestämning av antalet mg(Zn) i ett prov

   Titreringarna visade först att det gick åt 0.0237 dm3 för att titrera prov nr 25, de två sista visade att det gick åt 0.0238 dm3. Från dessa resultat beräknade vi att medelvärdet av m(Zn) var 15,515015 mg. Titreringen genomfördes utan att byretten sköljdes på något vis. Eftersom att byretter efter tidigare laborationer tvättas med kranvatten är det säkert att det finns kalkavlagringar på byretten. Det innebär att EDTA lösningen kommer att lösa upp dessa kalkavlagringar och EDTA kommer att binda till Ca2+ jonerna som löses. Det kan förklara varför det på slutet gick åt mer EDTA. Det mest korrekta borde vara att utgå från de sista två värdena. Vid avläsning av tabell 3 (se tabell 3) ser vi att V(EDTA) på 0,02375 dm3 motsvarar 15,34638 mg (Zn). Avläsning av byrett skedde med noggrannheten en decimal, vilket innebär att m(Zn) kan avrundas till 15...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Komplexometrisk Titrering med EDTA Rapport

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2009-12-07]   Komplexometrisk Titrering med EDTA Rapport
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58418 [2019-12-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×