Livets Ord

10 röster
14382 visningar
uppladdat: 2006-03-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sedan urkyrkans dagar har kristna samlats till gudstjänst och gemenskap. Grunden för att över huvud taget ha en församling är tron på att Jesus är Messias, Guds Son.
Församlingen Livets Ord i Uppsala grundades den 24 maj 1983. Omedelbart blev församlingen riksbekant i Sverige och idag är den omtalad i många länder över hela världen. Det som kännetecknat församlingens gudstjänster sedan starten är den friare formen, stark tillit till Bibeln som Guds Ord, mycket lovsång och stort utrymme för predikan.
Målet med all verksamhet församlingen Livets Ord håller på med är att hjälpa troende att omsätta Bibelns budskap i praktisk handling. Tro, helande, bön och bönesvar samt övertygelsen om att Gud är en god Gud är centrala teman i det som predikas på Livets Ord. Attraktionskraften i budskapen är att det alltid går att tillämpa det som predikas i vardagslivet
I dag samlas drygt 2000 personer en vanlig söndag förmiddag och drygt 8 000 personer kommer varje sommar till Europakonferensen.
Men historien börjar längre tillbaka än så. I början av 70-talet engagerade sig en grupp uppsalastudenter i bibelstudier och studentevangelisation. En av studenterna hette Ulf Ekman, och han blev sedermera studentpräst vid Uppsala universitet. Hans bibelstudier om tro och radikal efterföljelse av Jesus, blev allt populärare och samlade tillslut hundratals åhörare, både studenter och andra. Genom sin svärfar Sten Nilsson kom Ulf Ekman i kontakt med trosundervisningen. Förkunnelsen om tro, helande och den troendes auktoritet blev, som han själv beskiver det, "en revolution i mitt andliga liv".
Efter ett år på Rhema Bible Training Center i Tulsa, Oklahoma, USA, återvände familjen Ekman till Sverige. Planerna på en bibelskola och en församling växte fram.
En uppenbarelse från Gud blev visionen för församlingen och bibelskolan:
"Utrusta Guds folk med hans tro`s ord. Visa dem vilka andliga vapen de har. Lär dem att använda dem och sänd ut dem i segerrik strid för Herren."
Ett år senare, våren 1983, grundades församlingen Livets Ord och på hösten samma år startades bibelskolan Livets Ord Bibelcenter.

Mina frågor och funderingar är många kring denna med mina ord kallade sekt.
1. Hur utövas denna religion? Eller rättare sagt hur startade denna religion och vad görs för att befästa den och hålla den i liv. Det är ju dock intressant att veta i alla religioner, men det känns som om denna tro är ju lagt i vår nutid. Vilket skapar möjligheter att ta reda på mer konkret fakta.
2. Vad är rätt och vad är fel? Vilka budskap har Livets Ord?
3. Hur ser den egentliga tron ut? Vilka synsätt har de? I detta stycke kommer jag även att väga in mina åsikter och analyser av Livets Ord.


1. Hur utövas denna religion
Bibelskolan Livets Ord Bibelcenter startade -83.
Till den första terminen på bibelskolan kom 200 elever, en nästan osannolikt hög siffra i Sverige på den tiden. Sedan dess har flera tusen bibelskoleelever utexaminerats och sänts ut över hela Sverige och andra delar av världen.
Ständig expansion. Redan 1985 startades Livets Ords Kristna Skola, en skola som i dag har 670 elever i årskurserna 0-9. Livets Ords Kristna Gymnasium, med omkring 130 elever, startades 1990. År 1985 kunde bibelskolans elever gå en andra årskurs på Livets Ord Bibelcenter. 1986 ställdes församlingen inför sitt största trosprov ditintills, med bara 200 medlemmar påbörjades bygget av en ny lokal som skulle rymma 4 000 sittplatser. Idag rymmer lokalen 6200 pers efter en ombyggnation 1999. Till sommarkonferensen 1987 stod den nya byggnaden klar och under en av konferenskvällarna samlades omkring 4,5 miljoner kronor in till den nya byggnaden - förmodligen det största kontantoffer som tagits upp i Sverige.
1994 startade församlingen ett universitet, Livets Ord University, med tre fakulteter.
Evangeliet från öst till väst
Några av församlingens medlemmar hade under en tid rest in i Sovjetunionen och öststaterna och predikat evangeliet där, ofta underjordiskt med den hemliga polisen i hälarna. 1989 upplevde pastor Ulf Ekman Guds kallelse att starta en stor missionssatsning i det fortfarande stängda Sovjet. Missionsarbetet fick namnet Ryska Inlandsmissionen. Samma år föll Berlinmuren, symbolen för Sovjetunionens och öststaternas brutala kommunistdiktatur, och snart stod de ryska och östeuropeiska dörrarna vidöppna för evangeliet.
Sedan dess har många miljoner kronor investerats för evangeliets spridning i Ryssland och Guds ord har gått ut till tiotusentals ryssar. Humanitär hjälp har också varit en betydelsefull del av arbetet. Kläder, mat och mediciner har sänts till behövande i öst, men också till flera andra länder. Senast i januari 1999 överlämnades en hjälpsändning till människor i Amman, Jordanien och till ett barnsjukhus i Bagdad, Irak.
Sedan 1997 har en ny relation till Ryssland börjat. De nationella ledarna tar nu själva över ansvaret för missionsarbetet i sitt land och blir även parters med Livets Ord för att samarbeta på nya missionsfält.
Livets Ord har fortsatt att växa på hemmaplan där över 2 000 medlemmar är engagerade i det mångfasetterade församlingslivet i Uppsala. Församlingen har tillsammans med andra nystartade församlingar fått samma lagliga ställning som övriga svenska trossamfund, genom att församlingens pastorer är medlemmar i trosrörelsens predikantorganisation i Norden. Organisationen startades för att förena predikanter i trosrörelsen och fick år 1995 vigselrätt av de svenska myndigheterna. Med andra ord så tycker jag att där med gjorde man Livets Ord till en accepterande tro i samhället. Vad jag menar är inte att man inte ska acceptera andra trosuppfattningar än sina egna, men jag tror också att man ska vara tydlig i vilka signaler man sänder ut med ett sådant beslut. Dock, hade det nog blivet diskriminerade att inte låta dem viga människor. Känner mig dubbel i hur jag tycker att myndigheterna handlade i den frågan.
Men sen så kom detta med median, 1995 sänds också TV-program regelbundet från Livets Ord, på The Christian Channel Europe som kan ses över hela Europa. Livets Ords Förlag har sedan 1983 producerat mängder av böcker, videor, kassetter och Cd-skivor. Tidningen Magazinet startades 1989, först som månadsmagasin, sen som veckotidning fylld av nyheter, vittnesbörd och debatt från Sveriges kristna horisonter. Sommaren 2001 blev Magazinet ett gratismagasin och slogs ihop med Livets Ords Nyhetsbrev. Jag tycker att en tro inte är något folk ska så aktivt använda för att ”Frälsa in” andra i. Och i vårt samhälle finns det mycket svaga människor som bör skyddas mot manipulationer. Alla har rätt att tro som dom vill men de bör då också själva söka den tron.

2. Livets ords viktigaste budskap
Här kommer citerat från Livets ords hemsida:
”När Livets Ord grundades var det för att hjälpa människor till en levande gemenskap med Jesus Kristus. Bibeln säger att Jesus Kristus är Guds son och svaret på varje människas sökande. Genom tron på honom får vårt hjärta frid med Gud. Genom honom får vårt liv mening och tillfredsställelse.
När en människa tar emot Jesus Kristus som sin personlige Frälsare och Herre blir hon, säger Bibeln, en ny skapelse. Vi får våra synder förlåtna och får, som en stor gåva, kallas Guds barn. Detta kan ingen köpa sig till eller kräva, utan det är gratis, av nåd.
Han kallar oss till sig för att upprätta oss, ge oss frid med Gud och låta oss få del av hans övernaturliga liv. Varje människa är skapad av Gud men vi får inte frid, glädje och tillfredsställelse förrän vi kommer till Gud. Det gör vi genom att ta emot Jesus och sedan följa honom, vandra med honom och dagligen umgås med honom.
Vår uppgift
Livets Ords uppgift är att berätta för alla som vill höra att Jesus Kristus är Herre. Att han dog för oss och lever för oss. Men vår uppgift är också att hjälpa kristna människor att leva ett starkt liv med Jesus här och nu.
Livets Ord vill hjälpa kristna att i Bibeln hitta Guds löften till oss och hjälpa den troende att ta Guds löften på allvar och se hur Gud gör allt i enlighet med vad han lovat.
Hm, Ja det kanske låter vackert för en mindre kritisk människa, men med dessa budskap är det nog inte svårt att finna medlemmar. Inte om man använder sig av människor i någon typ av kris. Jag anser att som en troende är det aldrig din skyldighet att hjälpa andra att tro det du tror. Det är manipulation inte frälsa eller hjälpa. Jag anser inte heller att de lever efter sitt eget budskap. De säger ju själva att de ska berätta för alla som vill höra. De som vill höra letar aktivt själva efter svar. De behöver inte Tv-kanaler. Men dock även här känner jag mig kluven. Jag tycker att det är bra att alla kan få en insyn. För att på så sätt minimera riskerna att utöva religions makt. Vilket jag tycker att Livets ord gör. Här följer Livets Ords levnadsregler, tagna direkt från deras hemsida:
1. Bibeln är Guds inspirerande ord och Guds uppenbarade vilja
2. Det finns en enda sann Gudom, innefattande Fadern, Sonen och den helige Ande vilka är helt likställda och eviga. Jesus Kristus, Gud uppenbarad i köttet, är den andra medlemmen i Gudomen
3. Människan skapades till Guds avbild. Genom frivillig överträdelse föll hon i synd och hennes enda hopp om återlösning finns i Jesus Kristus Guds Son
4. Människans frälsning
a) Människans enda hopp om återlösning är genom Jesu Kristi utgjutna blod. På korset bar Jesus Kristus människans synd och sjukdom och beredde både frälsning och helande för hela mänskligheten. Denna frälsning kommer genom att var och en i sitt hjärta tror att Gud uppväckte Jesus från de döda och med sin mun bekänner Jesus som Herre
b) Det inre tecknet för den troende är Andens direkta vittnesbörd. Det yttre tecknet för alla människor är ett liv i sann helighet och kärlek.
c) Frälsning sker av nåd genom tro på Jesus Kristus och inte genom mänskliga gärningar. Våra gärningar är emellertid ett uttryck för vår tro.
5. Dop i vatten innebär att en troende har dött med Kristus och uppstått med Honom för att vandra i ett nytt liv
6. Firande av Herrens måltid (nattvarden) genom att äta av brödet och dricka av kalken är en åminnelse av Jesus och en delaktighet i hans kropp och blod
7. Alla troende har rätt till och bör ivrigt förvänta och allvarligt söka det av Fadern utlovade dopet i den helige Ande i enlighet med Jesu Kristi befallning. Med detta kommer förlänande av kraft för liv och tjänst tilldelade av gåvor och deras bruk i tjänster för Herren. Denna erfarenhet är skild från och åtföljer erfarenheten av den nya födelsen.
8. Tecknet på dopet i den helige Ande: Fullbordandet av troendes dop i den helige Ande yttrar sig i det första fysiska tecknet att tala andra tungomål, såsom Anden ger uttryck och genom efterföljande yttring av andlig kraft i offentligt vittnesbörd och tjänst
9. Församlingen är Kristi kropp. Varje troende är en del av den. Kristi kropp är både lokal och universell och inte begränsad till ett sammanhang, samfund eller rörelse.
10. Ett segerrikt liv i Kristus. Jesus med sitt liv, sin död och uppståndelse visade att Gud vill frälsa människan till ande, själ och kropp och att Guds vilja är att varje människa i detta livet skall vandra i gudomlig hälsa, gudomligt välstånd och genom tro vara en övervinnare på livets alla områden.
a) Andligt
b) Själsligt
c) Kroppsligt
d) Ekonomiskt
e) Socialt
11. Jesu återkomst. Jesus kommer tillbaka för att slutgiltigt fullborda löftena om det Messianska riket, då han kommer att styra och regera i tusen år på jorden. I samband med Jesu återkomst kommer församlingen d.v.s. alla frälsta judar och hedningar, att förvandlas och ryckas upp i luften för att möta honom. De kommer sedan, i förhärligade kroppar, att regera tillsammans med Jesus under de Messianska tusen åren.
12. Den stora domen Efter de tusen åren, kommer allt i himmelen och på jorden att dömas för sina gärningar. De som inte tagit emot Jesu Kristi försoningsverk kommer att lida evig skilsmässa från Gud i det brinnande Gehenna. Denna dom är nödvändig för det kommande himmelriket.
13. Den nya skapelsen, himmelriket Den stora höjdpunkten kommer i och med en ny skapelse av himmel och jord, där rättfärdighet bor. Där finns inte Satan och hans onda härskara. Där finns ingen förbannelse, gråt, sorg eller sjukdom. Men där bor Gud själv i all sin härlighet, i det nya Jerusalem. Detta är Lammets stora bröllopsmåltid, när han förenats med sin brud, som renats från all synd. Detta är den stora Sabbatsvilan.

Dessa budord som livets ord staplat upp är långt ifrån vad jag vill kalla religion.
Detta kallar jag att fördöma och bygga hierarki. Och dessa ord använder jag i negativ mening.
Snedvridna textrader som bygger ett helt livs sätt för den troende av Livets Ord. Ett livs sätt där människan ska formas om totalt. Invändningar som jag har mot dessa budord är:
2: e Det finns bara en sann religion! Här kan man tala om att vara självgod. För mig handlar religion om något unikt som ligger i individens egna ögon, inte om ett enda synsätt från ett perspektiv.
3: e Avbild av Gud? Så några människor är då avbildade av hans negativa sidor och några av hans goda? Det är ju vad som påstås. Eftersom man i senare budord kan läsa att somliga kommer att brinna i Gehenna, på grund av att de inte valt tagit emot Jesu Kristi. Så med andra ord är detta samma sak som att säga; En del är då födda onda. Eller avbildade av guds defekter och på så sätt onda?
4: e Här verkar det i alla fall för mig som om jag ska stå i tacksamhetsskuld?!
5: e Är man inte döpt kan man inte hamna i himmelen? Spädbarnsdöd, eller andra odöpta, kommer de också till att ska brinna?
7: e Att leva enligt detta sätt kommer att få mig att föddas på ett bättre, ”felfritt” ställe, så som himmelen. Jaha, vad hände med att leva här och nu?
8: e Här skapar budorden makt åt fel personer, nämligen åt dem som vill ha det. Genom att säga att man kan tala som en länk mellan gud och människan.
10: e Dessa är våra belöningar i Livets ord om vi lever som de predikar, gudomligt välstånd i Andligt, Själsligt, Kroppsligt, Ekonomiskt, och Socialt liv. Jag tror jag kan fråga 5 personer vad vart och ett av dessa har för positiv betydelse för dem, och få 5 olika svar. Vems svar är rätt? Är det högsta vinsten att ha svaren som passar bäst in i Livets Ord?
11: e ”Församlingen d.v.s. alla frälsta judar och hedningar, att förvandlas och ryckas upp i luften för att möta honom. De kommer sedan, i förhärligade kroppar, att regera tillsammans med Jesus under de Messianska tusen åren.” De andra då? De som kanske inte nåts av dessa gudomliga budskap? De som syndat? De som inte begripet? De som valt att gå en annan väg? Vad händer med dem då?
12:e och 13:e De som kommer i himla riket, de rättfärdiga. De ska slippa satan och här ska bara glädje finnas. Finns det Vit måste det finnas Svart. Så klart att inte glädje eller lycka kan existera om dessas motpoler inte finns.

3. Hur ser den egentliga tron ut? Vilka synsätt har Livets Ord?
Citerat från deras hemsida:
”Varje vecka pågår ett myller av aktiviteter i församlingen. Allt från gudstjänster, äldreträffar och hembesök till idrottsaktiviteter, scouting och regelbundet återkommande läger.
Grunden för allt det som händer i församlingen är att hjälpa troende att omsätta Bibelns budskap till praktisk handling. Barn och ungdomar utgör en stor och viktig del av församlingen och många samlingar riktar sig till dem. Målet är att träna barnen och ungdomarna till att bli ansvarstagande individer som hjälper andra människor och räknar med Gud i sin vardag. De får en grundläggande bibelkunskap samtidigt som de har roligt och utvecklar sina personliga intressen.”
Församlingens aktiviteter kan grovt delas in i tre kategorier. De tre kategorierna är:
1. Gudstjänster. 2. Omsorg. 3. Fritidsaktiviteter.
För mig känns det som om detta är något barn och ungdomar inte får välja själv, utan växer upp i. Och givetvis när alla barnets aktiviteter och så kallade personliga intressen ska ske via församlingen, så har de ju inte en chans att utveckla egen tro eller egna funderingar.
Församlingen lever i tron om att de ska bli helade, som om allt de tidigare gjort varit full och ofulländat. Eller för att citera Ulf Ekman ”Varje människa har syndat och är i avsaknad av härligheten från Gud”, står det i Bibeln. Jag tycker det är fullt att Livets Ord i nästa ande mening då säger; Och vi har den enda sanna tron för att hela detta.
Hur ser synen på sjukdom ut? Sjukdom ses som något som kommer från Djävulen, och som något den enskilda människan tagit emot vilket inte sker hos den som inte vacklar i tron. Att säga så är för mig helt obegripligt. Och destruktivt, tänk en människa i församlingen som alltid varit hängiven dem, plötsligt bli sjuk? Så enligt denna tro vill alltså djävulen förstöra din kropp eftersom att du är Guds redskap på jorden, och utan kropp så finns du inte på jorden. Sjukdomar är djävulens verk. Alla människor kan bli sjuka, utan att det betyder att de syndat. Vissa sjukdomar, t.ex. könssjukdomar, är dock tydliga bevis på att du syndat. Man kan bli frisk från sjukdom om man tror tillräckligt starkt. Detta ser Livets Ord som en fantastisk möjlighet och inte ett fördömande, "du blir sjuk om du inte tror tillräckligt starkt".
Så här påstår man till och med enligt vad jag tycker att man får skylla sig själv vid sjukdom, därför att frisk kan du hålla dig, bara du följer och lyder gud. Men vad menar dom? Så smittad kan man bara bli om man är syndig? Hur menar de så att det fungerar vid t.ex. hiv? Människor med stark och sann tro kan du behandla människor med sådana sjukdomar helt riskfritt?
Hur ser synen på homosexuella ut?
Den rätta kärleken är den heterosexuella kärleken, eftersom att gud skapade människan så. Det är sedan människan själv som bestämmer om man vill bli homosexuell. Om gud sedan skulle uppenbara sig förvandlas man till heterosexuell vid frälsningen. Eftersom gud har sagt att den heterosexuella kärleken är den riktiga och därigenom skaffar man barn, är det våld mot naturens lagar om homosexuella skulle skaffa barn. Det finns ingen annan varelse som drar sig till samma kön. Om en människa är med i Livets ord kan hon/han inte vara homosexuell, eftersom vid frälsning förändras homosexualitet till heterosexualitet. I Livets Ord tror man homosexualitet kan bero på störningar i barnuppfostran. Barnmisshandel kan vara en sådan störning. Då kan barnet få en fundamental osäkerhet.
Här lägger man ansvar på föräldrarna till homosexuella och anser att det är en störning. Denna syn som Livets ord har gör mig riktigt upprörd. Här kan jag också använda mig av att tänka: Om någons barn i församlingen blir homo? Ska man se barnet som stört? Eller, föräldrarna?
Jag läste även en artikel om synen på Djur och människor, vilken jag tycker skiljer sig en del från vad jag hoppas många andra tycker/Citat ur artikeln; Det är mycket farligt att likställa människor och djur. Djur kan aldrig bli lika mycket värda som människan, eftersom att människor är mycket mer intelligenta än djuren. Det är därför helt fel att rädda valar och sedan döda massor av människor genom abort.
Här funderar jag på vad som hänt? I de flesta religioner poängterar man värdet på allt levande som högt, men inte i denna församling.
Jag sökte också frenetiskt för att hitta uppgifter om avgifter. Först verkade det vara helt avgift fritt, bara gåvor skulle tas emot, men senare i mitt sökande hittade jag att så var inte fallet.
”Varje medlem ger också 10 % av sin inkomst till församlingen.
Livets ord är en stiftelse och de har inte direkt något medlemsregister, vilket medför att medlemmarna inte heller har något inflytande i församlingens verksamhet, utan ”lyder” under ledningsgruppen i församlingen.” Citat Ulf Ekman. Tycker det talar för sig själv.
Vad är godhet och vad är ondska?
Jag har under mitt arbete med Livets Ord upptäckt att här finns inga nyanser, allt är antingen svart eller vitt.
Livets Ord har reagerat starkt mot att Sverige har tillåtit användning av abortpiller, eller dödspiller, som Livets Ord väljer att kalla pillret för. De påpekar också noga att det är samma företag som tillverkar "dödspillret" som tillverkade Cyklon B, gasen som under andra världskriget användes i koncentrationslägren. Detta visar mycket starkt vad de tycker om aborter. De tycker att människor ska ta ansvar för sina sexuella handlingar. Man ska inte ha sex före äktenskapet och man ska ta emot de barn som Gud ger en. Barnet är en individ redan när det ligger i mammans mage. De tycker att många abortförespråkare förvandlar barnet till en cellklump när de debatterar. Kvinn...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Livets Ord

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-03-20

    Hej Petra!Har läst ditt arbe

  • Inactive member 2007-05-20

    Hej!Tänkte jag skulle kommen

Källhänvisning

Inactive member [2006-03-14]   Livets Ord
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5841 [2021-05-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×