Arbete om brott/sociala frågor

3596 visningar
uppladdat: 2009-11-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Arbete om brott/sociala frågor

Barnmisshandel

Barnmisshandel förekommer i alla socialgrupper, på landet och i storstäder, i svenska familjer och i familjer med utländsk bakgrund. Barnen blir oftast slagna i hemmet av en förälder eller av en styvförälder - styvföräldrar utgör 15 procent av gärningsmännen och två tredjedelar av offren har skilda föräldrar. Knappt en tredjedel av gärningspersonerna är kvinnor.

Barn mellan 4 och 6 år är mest utsatta och pojkar utsätts oftare än flickor för misshandel inom familjen. De finns även barn som har en ökad risk för att utsättas för misshandel, barn mellan 0-1 år, (shaken baby syndrome), barn med funktionshinder och barn som lever i familjer där det förekommer våld mellan föräldrarna.

Tabell i procent av barn i olika åldrar som utsatts för kroppslig bestraffning mellan 2006-2007.

Barnets ålder. Knuffat, huggit tag i, ruskat om 10 ggr. Slagit 10 ggr.

0-1                     17                                                                 4

2-5                     33                                                                 3

6-12                   25                                                                 2

13-18                 13                                                                 2

Att föräldrar misshandlar sina barn har ofta en komplex bakgrund, det kan handla om olika påfrestningar som till exempel arbetslöshet och ekonomiska problem, missbruk av alkohol och/eller narkotika, psykisk sjukdom eller svåra, traumatiska upplevelser hos föräldrarna kan ligga bakom att dem misshandlar, det är även vanligt att personer som tidigare lagförts för brott anmäls för barnmisshandel.

Shaken baby syndrome

Ett spädbarn hjärna är mjuk som gelé, om babyn skakas kraftigt uppstår ett sprickmönster i hjärnan och blodkärlen slits av. Syrebrist uppstår, hjärnan svullnar och babyn slutar att skrika. Barn åtta sekunders kraftiga skakningar räcker för att dessa skador ska uppstå. 85 procent av barnen överlever men skadorna de flesta får gör att de flesta har svåra vårdbehov för resten av sina liv. Skadorna kan vara svåra synfel eller total blindhet. Mentala eller fysiska handikapp, motoriska svårigheter eller förseningar och olika krampsjukdomar.

Att bli slagen av sina föräldrar eller att bli tvingad se på när någon annan i familjen får stryk riskerar alltid att påverka ett barns liv för alltid, riktigt små barn kan inte berätta vad de vart med om, men när de blir äldre finns de kroppsliga minnena kvar. Alla barn reagerar olika på våldet, en del starkt, de kan bli oroliga, deprimerade, eller aggressiva. Medans andra inte visar något alls utåt och kanske känner skuld och skam. Rädslan för att bli slagen kan göra att barnet får ont i magen och huvudvärk. Oftast berättar inte barnen vad som hänt, de har lärt sig att det är något som bör hållas inom familjen, och det är inte ovanligt att barn skyddar dem som slår, det kan handla om rädsla för att inte bli trodd eller att bli övergiven. Barnen tappar lätt tilliten till vuxna och misshandeln kan leda till att barnets värderingar och syn på andra människor förändras. De flesta som har vuxit upp med våld runt om kring sig använder inte våld i vuxen ålder, men med andra faktorer kan det leda till att man som vuxen blir våldsam och inte kan respektera andras gränser. Det gäller speciellt om barnet aldrig fått stöd eller skydd.

Till Rädda Barnens mottagning center för barn och unga kommer de som bland annat upplevt våld, barnet kommer till mottagningen med en förälder eller annan omsorgsperson, barnet får där prata med en terapeut som är tydlig med varför barnet kommer till mottagningen. Dem pratar enskilt och tillsammans med föräldern, det är väldigt viktigt  för barnet att få utrymme för att uttrycka alla känslor som är kopplade till våldet, det är viktigt för barnets återhämtning.

Det är socialtjänsten i Svergie som har till uppdrag att se till att barn får det skydd och stöd de behöver när familjens omsorg brister. Men ett problem är de långa handläggningstiderna - det kan ta upp till ett från att en anmälan gjorts tills att den börjar utredas. Rädda Barnen arbetar därför för att det ska finnas barnhus i hela landet, där barnen i en passande miljö får stöd, skydd och behandling på ett och samma ställe.

För att förhindra att små barn får shaken baby syndrome ska information ges om vad det är och hur farligt följderna kan bli, på varje mödravårds, barnavård och familjecentral. Landstinget ska även informera blivande föräldrar om hur ett skrikande barn ska tröstas. Familjecenter ska finnas i alla Svergie kommuner, där BVS, öppen förskola och socialtjänst samarbetar. Här kan de föräldrar som behöver extra råd och stöd upptäckas och få det genom samtal och utbildning. För att kunna hjälpa ett barn som farit illa på bästa vis krävs kompetens och utbildning. För att ett barn lättast ska få hjälp bör det finnas en kurator och skolsköterska i varje skola. Ungdomsmottagningar med kuratorer och hälsovård och även kvalificerade krissamtal för barn som bevittnat eller själva upplevt våld. Den som misstänker att ett barn misshandlas, bör anmäla detta även om denna har tystnadsplikt, arbetar man med barn och unga är man enligt lag skyldig att anmäla om man har misstankar om brott.

Agaförbudet infördes i svensk lag 1979 och enligt bestämmelsen får inte barn utsättas för kroppslig eller kränkande behandling. Det markeras även att föräldrar aldrig får använda våld i sitt barns uppfostran.

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom, smärta eller försätter denna i vanmakt döms för misshandel till fängelse i h&oum...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Arbete om brott/sociala frågor

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2010-09-29

    underbart tenk yå veery mycket

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2009-11-12]   Arbete om brott/sociala frågor
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58379 [2021-05-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×