Vatten

3489 visningar
uppladdat: 2009-11-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

YTVATTEN

Ytvatten innebär att vatten kommer från sjöar eller är ett vattendrag. Den renas först normalt i kemisk väg. För att man ska vara säker att det inte finns några bakterier i dricks vattnet när det kommer ut så rensas vattnet med liten klordosering. Ytvatten blir mer påverkat av yttre omständigheter som mänsklig påverkan, utsläpp, smittämnen. Tungmetaller som kommer från biltrafiker eller helt enkelt olyckor. Vattnet är öppet och får sin tillförsel genom vattendrag olika alltså och omkringtiggande natur. Livsmedelsverket är kontrollmyndighet för kalkvatten. En sak som inte är ett livsmedel som är varmvatten.

VATTEN FRÅN KÄLLA

DET finns ingen principiell skillnad mellan en källa eller en brunn när vattnet ligger under marknivå. DET finns både kalla och varma källor. DET som kommer från ytliga jordlagret är det kalla vattnet och det varma vattnet är upphettat av den inre jordvärmen som finns långt ner i jorden. En källa som innehåller järn och lösta mineraler heter mineralkällor.

KRANVATTEN

DET finns två olika sätt att få vatten den första är genom en privat brunn eller från den kommunala vattenförsörjning . Grundvatten eller ytvatten kan det vara.

VATTEN som kommer från kranvatten kan variera kvaliteten men vatten av kommunala typer kan variera mindre än kranvatten eftersom den kontrolleras mer än kranvatten och som har högre krav på sig från livsmedelsverket. MAN klorerar vatten för att döda mikroorganismer på kommunalt vatten idag. Man gör så här efter reningen och därför tillsätter man klor i dem mindre mängderna än man gjorde tidigare så att man underviker negativa organiska föroreningar. DET finns några kommuner som använder andra metoder än att använda klor får att rena sitt vatten. 210 LITER konsumerar en privatperson i Sverige i genomsnitt. CA 2 100 kommunala vattenverk fördelas till allmänna ändamål 10 %, till industri 10 %, det finns förluster i nätet 20 % och hushållen 60 % Förbrukningen vid vattenverken, hushållens vatten fördelas så här:

Wc 20 %, personlig hygien 35 %, disk 20 %, tvätt 15 %, mat och dryck 5 % och övrigt 5 %. Om man vill ha mer information om kranvatten så kan man kontakta VAV, svenska vatten - och avloppsföroreningen eller livsmedelsverket.

             FÖRPACKAD VATTEN

DET finns skillnad mellan förpackad vatten det beror på var vattnet kommer från och vilka mineraler den innehåller. Vattenproducenter har underjordisk källa för sina produkter eller så använder de kommunalt vatten eller vatten från närmaste vattendrag. Det finns några som kan ha en extra gång till att erhålla högsta kvalitet innan t ex råvaror eller kolsyra tillförs är producenter. DET är till för t ex naturligt mineralvatten gäller speciella bestämmelser.

         

VAD INNEHÅLLER VATTEN

I allt vatten som finns mikroorganismer, naturliga mineralämnen, kemiska ämnen och egenskaper. DET finns en fastställd gränsvärde om hur mycket av den respektive ämnen som vattnet får innehålla för att vattnet skall vara tjänligt. DET finns en gränsvärd som är specefierad i bilagor till både livsmedelsverkets i kungörelse om dricksvatten och naturligt mineralvatten.

MAGNESIUM

Magnesium finns i muskelceller, lever -och blodceller och behövs för muskelarbete. Hjärtmuskelns normala rytm och kraft samt nerver och blodcirkulation.

KISEL

Kisel finns i huden, brosken och ben, behövs för normal tillväxt och

skelettutveckling.

FLUOR

Det finns i skelettet och tänderna, fluor behövs för att ge dessa hårdheten.

KALIUM

Kalium finns i cellen och behövs för det osmotiska trycket. Nervernas och musklernas normalfunktion.

JOD

Jod behövs för ämnesomsättning och det finns jod sköldkörteln.

JÄRN

Järn behövs för hemoglobinbildning i blodet och transport av syre och järn finns i alla celler.

NATRIUM

Natrium behövs för att reglera det osmotiska trycket och det finns natrium i kroppens vätskor.

KOLSYRA

Flesta förpackade vatten i Sverige är vatten med bubblor, oftast koldioxid. Man levererar den till vattentillverkaren i flytande form, kyld under tryck. VATTEN kan också vara naturligt kolsyrad. KOLSYRA från dessa tre källor är lika naturligt. NU tillvaratas och renas bryggeriernas jäsningskolsyra från öltillverkning och används i buteljerat vat...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vatten

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2009-11-12]   Vatten
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58378 [2020-06-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×