Ekonomisk analys av finanskrisen 2008-2009

4 röster
13995 visningar
uppladdat: 2009-10-16
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Krisen uppstår(1)

Den ekonomiska krisen vi upplever nu idag har sina rötter flera år tillbaks i tiden. När president Clinton satt som president i USA ville han att de som hade det sämre ekonomiskt skulle få en chans att ta bolån och köpa sig ett eget hus. Den amerikanska regeringen bestämde då att bolåneinstituten Freddie Mac och Fannie Mae som var statligt kontrollerade skulle ha en kvot låginkomsttagare bland låntagarna. Folk som egentligen inte hade råd att ta lån fick nu göra det hos de lokala bankerna. Politikerna som styrde USA blev omtyckta eftersom de hjälpte de som hade det sämre ekonomiskt, samtidigt kostade det staten inga pengar.

Bankerna vinner vanligtvis sina pengar på räntan, men om dem vill tjäna pengar snabbare så säljer dem låneskulden vidare till ett bolåneinstitut i detta fall Fannie Mae. Bankerna får bara ut ungefär hälften av räntepengarna, men de får pengarna direkt och det är det viktiga. Då kan bankerna låna ut dessa pengar till nya kunder och sälja vidare deras skulder.

Fannie Mae säljer vidare skulden till en investmentbank eftersom en bolåneskuld är en ränteintäkt för framtiden och därför en bra investering. I USA var det Lehman Brothers som köpte det flesta, för att själva sälja vidare skulden som en investering i t ex en pensionsfond. Men först blandade man runt olika skulder så att det var omöjligt att känna igen dem. 

Samtidigt som detta hände sänkte den amerikanska riksbanken styrräntan mer än elva ggr tills styrräntan hamnade nere på 1 %, det lägsta den varit nere i på 45 år. Den låga räntan gjorde att huspriserna ökade drastiskt eftersom efterfrågan ökade när folk fick mer pengar. De billiga lånen tillsammans med dyra husvärden ledde till att amerikanerna tog stora lån som i stor del gick till konsumtion. Då höjde amerikanska riksbanken styrräntan igen, och igen och igen. Styrräntan hamnade på 5,25 % och de som var låginkomsttagare hade inte längre råd att betala sina räkningar. Detta ledde till att många tvingas överlämna sina hus till bankerna och överskottet av hus pressade ner priserna.

Detta ledde till att hela USA:s ekonomi hamnade i obalans, vilket ledde till att resten av världen också kom in i en lågkonjunktur. Väldigt många länder handlar med USA och alla som gör det påverkas av deras ekonomiska tillstånd. De länder som inte handlar speciellt mycket med USA handlar troligtvis med ett land som handlar mycket med USA och drabbas ändå. Om USA ändrar sina priser för att överleva kommer priserna i de flesta andra länder också att ändras, krisen har nått oss alla.

Detta är alltså vad som fick krisen att uppstå, det är många olika faktorer och den ena har lett till den andra. Det finns alltså inte en ensam syndabock, något som många vill hitta, utan det är alla som skapat krisen tillsammans. Precis som Jasenko Selimovic tror jag att marknaden, politikerna och kapitalmarknadens struktur startade krisen tillsammans.

Krisens påverkan(2)

Hur har då krisen påverkat oss i det vanliga livet? Många håller nu hårt i sina plånböcker och bankkort. Ingen är villig till att konsumera eftersom det är lågkonjunktur och priserna stiger. En annan orsak till att många håller hårt i pengarna är att många varslas från sina jobb och sysselsättningen minskar. Företagen har inte råd att ha kvar sina anställda och många sparkas och egna företagare går i konkurs.

Växelkursen är en faktor som påverkas av finanskrisen. Nu står den svenska kronan svag mot euron och detta påverkar landets import och export. I längden kan detta påverka Sveriges BNP och inflationen. Att BNP sjunker är i sig självt inget farligt eller dåligt, men det betyder att vi troligtvis får högre arbetslöshet. Sverige går helt enkelt sämre om vårt BNP sjunker.

Nästan alla länders ekonomier går åt skogen just nu, vilket innebär att de har snabb ekonomisk utveckling, växande inflation och är stort beroende av den finansiella sektorn. De länder som klarar sig bäst är länder som varit med om en kris nyligen. Sverige är ett av dessa länder och det ska vi vara glada åt.

Lindring av krisen(3)

Vad gör man för att lindra krisen, vilka åtgärder kan man vidta för att få ordning på ekonomin igen? Jo det finns flera olika åtgärder man vidtar just nu för att få ordning på det egna landets ekonomi och världsekonomin. Sveriges regering och andra svenska myndigheter har skapat flera krispaket för att rädda de svenska bankerna och företagen. Dem har även skapat en garanti på en extremt stor summa pengar. Denna ska användas så att banker och bolåneinstitut mot en avgift ska kunna låna pengar av staten istället för av varandra. Men sta...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Källförteckning (1) http://www.dn.se/polopoly_fs/1.558288!Finanskrisen.pdf (1) http://www.dn.se/opinion/kolumner/finanskrisens-skuld-1.741564 (1) http://www.fokus.se/2008/10/var-finns-syndabocken/ (2) http://sydsvenskan.se/ekonomi/article393558/SCB-Sverige-inne-i-en-recession.html (2) http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2008/December/Turbulens-pa-valutamarknaden/ (2) http://www.fokus.se/2009/02/sa-slar-krisen-mot-europas-ekonomier/ (3) http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2009/Mars/Finanspolitik-i-kristider/?awc (3) http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2008/November/Krispaketens-effekter/ (3) http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2009/Mars/Valutor-i-EU/

Kommentera arbetet: Ekonomisk analys av finanskrisen 2008-2009

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2009-10-16]   Ekonomisk analys av finanskrisen 2008-2009
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58343 [2020-06-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×