Seminarieuppgift 2 - RAVE EN NY NEW AGE-FÖRETEELSE

1 röster
5130 visningar
uppladdat: 2009-07-03
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Seminarieuppgift 2

Rave en ny New Age-företeelse

Jag har valt ett reportage till min seminarieuppgift som heter "Med dansen som extas", jag fann den på en Internet-sida som heter "Läsarnas Fria tidning" (LFT).[1]

" Läsarnas Fria Tidning är Sveriges första papperstidning som bygger på medborgarjournalistik.

Läsarnas Fria Tidning är ett radikalt initiativ från mediekooperativet Fria Tidningar, som även ger ut sex andra veckotidningar, bl a Fria Tidningen och Sesam på lätt svenska.

Fria Tidningar står för redskapen och hjälper läsarna att producera en journalistisk produkt. Det innebär inte bara att läsarna så långt som möjligt ska stå för text och bild utan även att de ska vara med och välja ut material, textredigera och bestämma hur tidningen ska utformas. Helt enkelt utgöra LFTs redaktion, från ax till limpa. De fasta medarbetarnas främsta uppgift är att underlätta och stimulera detta. Vart tidningen tar vägen bestämmer läsarna."[2]

På denna sida fann jag det högst intressanta reportaget: "Med dansen som extas" som handlar om droger inom subkulturer, varav skribenten Erika Chotai, väljer att lägga tyngden på rave-kulturen.[3] Reportaget är en del ur Chotai's D-uppsats i kulturjour-nalistik[4] men jag vill hävda att det, mer än väl, går att placera in i begreppet New Age. Hon pratar i ingressen om problemet med den tunna gräns mellan att bruka medicin för sitt eget välbefinnande och att befinna sig i drogmissbruk och hur stor definition det kan vara från till person till person vilka preparat som ses som behövliga.[5] Reportaget är upplagt på intervjuer med fyra personer: Mikael Jägerbrand som är journalist och var en av arrangörerna till Dockland (samt författare till Docklandsboken)[6], Rosie Björkman som är affärsinnehavare i Gamla stan i Stockholm och uttalat sig själv som häxa, "Pablo" en raveare samt Helene Sandström som är näringsterapeut. Vilka de tre sistnämnda är dem som diskuterar droger och örter till vad jag skulle vilja kallar för ett New Age-fenomen.[7]

Teknoschamanism

Att man kan relatera rave till att vara en New Age-företeelse grundar jag på flera argument. Det är räknat som en subkultur som består av likasinnade människor som träffas för att delta i ett evenemang som går ut på att dansa tills man når extas.[8] För även om New Age må vara individuell i valet av vad man vill anamma i sin trosföreställning, enligt smörgåsbordsprincipen som Frisk nämner,[9] så är det en viktig och central del i att möta andra med dessa liknande uppfattningar för att dela tankar och åsikter.[10] Rave är en kultur som främst ligger för intresse hos unga människor (tonåringar) och Chotai ställer det i jämförelse med Flower Power-rörelsen och ser det som ungdomar möjlighet till att bryta sig fria (vilken är den största målgruppen för rave-kulturen).[11]

"Dörren står lite på glänt, in till ett samhälle som fångar upp många unga människor: tonåringar som haft det jobbigt, känt sig vilsna eller bara uttråkade på grund av materiellt överflöd."[12]

Det som utgör själva essensen av rave är sammansättningen av rytmer, ljus och musik som resulterar i ett transliknande tillstånd[13] och enligt Rosie Björkman är det en helig dans som gör gott för både sinne och kropp.[14] Enligt Hammer så finns det vissa som utför denna "ritual" som kallar sig själva för teknoschamaner vilket är

"ett sent tillskott på det nyschamanistiska stamträdet."[15]

Schamanism har enligt Hammer funnits redan hos olika urbefolkningar runt om i världen som utförde olika former (beroende på lokalisering) av ritualer som gick ut på att genom användning av olika verktyg (vanligast trumma eller örter) falla i trans och resa genom dimensioner till olika andevärldar. Genom detta kunde schamanen komma i kontakt med andar och andra schamaner och fick lärdom om att bota sjuka och var han riktigt lärd kunde han dessutom finna kontroll över flera olika ting bland annat att hindra fienden från attack.[16] Det finns alltså stora likheter mellan hur en schaman försätter sig i extas och hur en raveare går till väga. Grundmeningen med rave är att det ska vara dansen och musiken som försätter dig i denna trans men liksom den uråldriga schamanismen förkommer även andra preparat än bara de två tidigare komponenterna.

Chotai gör en intervju i sitt reportage med en man som heter Mikael Jägerbrand, han var en av dem som startade en raveklubb, Dockland, beläget i Stockholm, han är journalist och författare bakom boken Docklandsboken. Dockland utsattes för polisrazzior i misstanke om att det försiggick illegal verksamhet och då i synnerhet droger. Men enligt Jägerbrand var det inte ravearna som hade med sig tunga droger utan att det var folket han kallar "krogmänniskor" som hade med sig artilleriet.[17] Hur tanken på droger mottages av raveare är olika från person till person, i Chotais reportage har Rosie Björkman mycket andra åsikter än vad Pablo hade i relation till droger. Björkman menar att de kemiska drogerna orsakar en negativ reaktion i din kropp och genom det också en negativ reaktion i ditt psyke. Hon menar att det inte hjälper att du tar något sådant för att dämpa ett fel då det förmodligen skulle förvärra hela processen.[18] I stället vill hon bara att man ska tillämpa örter som kommer från Moder Jord av samma moder alla människor är skapta av. Rosie säger att egentligen behövs ingen form av droger för att få kontakt eller för att "komma över någonting" det som verkligen behövs är fler andliga ledare och kunskap om ljusjaget och Kundalini.[19]

Kundalini är en psykisk kraft som du kan få genom särskilda yogaövningar och får du denna kan du slutligen hamna i att bli ett med samadhi, vilket innebär att bli befriad från återfödelse.[20] Enligt Björkman är det inte bara de illegala drogerna som är problemet utan på grund av att:

" - Vi har inte en epidemi av psykisk sjukdom, vi har en epidemi av psykiatri, säger hon."[21]

Och reportaget framhäver att anledningen till att så många unga människor idag använder sig av tunga droger så som ecstasy och LSD är att i dagens hårda, kritiska och materiella samhälle är det ungdomarnas enda väg till att finna sin själ, kropp och ande.[22] Men det är inte bara idag som man har gått med föreställningarna att droger skulle kunna öppna portar bland annat hippierörelsen på 1950-talet experimenterade vilt med olika former av droger och ansåg det vara en inkörsport för upplevelsen av mystik och det okända.[23] Men allt eftersom konsekvenserna av bland annat LSD visade sig med allt större negativare effekt började vågen av bruket sjunka och man såg det som att

"drogerna var ett sätt att visa var vägen låg, men att det skulle annat till att beträda den."[24]

Björkman visar alltså tendenser till att hålla med vid att droger inte är den rätta vägen för att uppnå det kosmiska och det gudomliga. Däremot vad det gäller droger är "Pablo" mer liberal, han berättar själv att han inte tål marijuana men ser däremot inget fel i att använda sig av kemiska preparat. Han vidhåller att droger bör vara olagliga men inte för att han anser droger vara fel men därför att det blir mer av en spänning om det håller sig på svarta marknaden.[25]

New Age- och technomusik

En annan viktig stapel vad det gäller rave som jag vill ställa mot New Age-kulturen är musikens betydelse. Den musik som spelas på rave i reportaget är technomusiken och slår man upp ordet techno i ordboken står det:

"techno [teck-] (eng.) en monoton musikstil som skapas med syntetiska instrument; jfr rave"[26]

Det finns stora likheter mellan technomusik[27] och New Age-musik[28] och som alltid när det gäller genrer inom konstarter är gränsen ibland väldigt fin. Musik har genom alla tider gett uttryck åt religiösa aspekter allt ifrån forna tiders sjungande schamaner[29] till dagens David Arkenstone som är en mycket stor artist inom New Age-musikgenren. Tillskillnad från New Age-musiken som är väldigt mjuk har technomusiken betydligt mer bas och rytm och med tanke på rave som en slags nyschamanism kan det kopplas till att basen och rytmen skulle fungera som trummorna på sättet det gör inom schamanismen. Hammer tar i avsnittet om New Age-musik upp hur omslagen är formgivna för den genren:

"Titlarna och omslagen är också karakteristiska och ger en bild av ett slags framväxande New Age-estetik. [---] Bilderna innehåller naturscener, enhörningar och figurer som skulle kunna vara präster i en fantasyvärld."[30]

Tittar man på ett omslag för en CD-skiva med New Age-musik på[31] så är de som enligt Hammer säger med att bilderna är mytiska och naturvackra. Tittar man däremot på ett omslag för en CD-skiva med technomusik på[32] är färgerna psykedeliska och nästan metalliska som för att påtrycka den industriella och tydliga syntetiska intrycket som finns i musiken. Men ändå vill technomusik precis som New Age-musik ge en kosmisk utomkroppslig känsla och den ska fungera som en hjälpguide att nå högre.[33]

Vegetarianism och österländsk religion

Sedan vill jag hänvisa till hur Pablo beskriver raveare som en grupp som tror på icke-våld och världsfred[34] varav det i New Age-rörelser mycket vanligt att man ska leva i harmoni med alla organismer för att man ska kunna känna enighet och vara ett med naturen.[35] Björkman har även hon aspekter på vad som utgör en raveare:

"Att följa en vegetarisk kost, värna om natur och om djur, ha ett intresse för österländsk religion, kunskaper i näringslära och folkliga traditioner är några beståndsdelar av ravekulturen. Dessutom finns en öppenhet för alla typer av sexuella läggningar och ett intresse för ett friskt själsliv och vackert yttre. Etnisk mångfald och en framtidspositiv hållning är också tydliga i ravekretsar."[36]

Den vegetariska livshållningen är viktigt inom många New Age-kulturer och går enda tillbaka till teosofins dagar[37] där man ser som att även djur och växter återföds och att allt har en viss form av fri vilja.[38] Men det var teosofen Annie Besant som var den som införde det vegetariska idealet inom nyreligiositetens väggar. Hon menade att de djuren som dödats klagan fyllde astralplanet vilket startade en spridning inom subkulturer av vegetarism. [39] Där fylls också i aspekterna på att värna om natur och djur.

Vad det gäller intresset för den österländska religionen så är de flesta av de många meditationsteknikerna hämtade därifrån, det gäller också yogan som härstammar från hinduismen och har starkt inflytande inom många New Age-rörelser.[40] Reinkarnationstänkandet har sin härstamning i indiska traditioner och som kom till västvärlden genom madam Blavatsky (teosofins grundare) och Allan Kardec (fransk spiritist) vilket introducerades redan 1857 men fick inget större intresse förrän slutet av 1950-talet. Men efter att det slog igenom har intresset ökat i stor fart och blivit en omfattande trosföreställning bland de religiösa.[41] Björkman pratar även om chakrat i sina tankar om ungdomars behov av andlig vägledning[42] vilket är en indisk meditationslära där principen är att chakrat är kanaler för livskraft som (enligt Charles Leadbeater men antalet varierar från rörelse till rörelse) består av sju nivåer: rotchakrat (fysisk energi och sexualitet), navelchakrat (stadga och kraft), solarplexuschakrat (känsla), halschakrat (kommunikation), pannchakra (intuition och visdom) och slutligen kronchakrat (där den andliga upplysningen finns). Dessa nivåer kan bli blockerade och då måste man genom olika terapiformer (allt från kristaller till akepunktur) frigöra gångarna från blockeringarna och energin kan strömma fritt.[43] De österlänsk inspirerade strömningarna finns inte bara inom ravekulturen utan har fått starkt inflytande på samhället, det pratar bland annat Anne-Christine Hornborg i sin artikel när hon nämner Hammers reviderade utgåva av "På spaning efter helheten: New Age - en ny folktro?":

"Han har upptäckt att det som på 70-talet sågs som 'det alternativa' har gjort sig hemmastatt i den svenska vardagen: feng shui i Ikea-kataloger, nyandliga böcker i Pressbyråns boklådor, och indiska meditationspraktiker på hälsohem."[44]

Seda...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Källförteckning Litteratur Frisk, Liselotte (1998). Nyreligiositet i Sverige: ett religionsvetenskapligt perspektiv. Nora: Nya Doxa Hammer, Olav (1997). På spaning efter helheten: New Age, en ny folktro?. Stockholm: Wahlström & Widstrand Malmström, Györki, Sjögren (1998). Bonniers Svenska Ordbok. Stockholm: Bonnier Alba AB Artiklar ur Kompendiet Artiklar 200 s/p: A-C. Hornborg: Att återförtrolla det sekulariserade samhället - Är Sverige på väg in i Vattumannens tidsålder? L. Frisk: Nya religiösa rörelser: könsroller, sexualitet och religiös ideolog Elektronsika källor Internet: Läsarnas Fria Tidning http://www.lasarnasfria.nu/ (2009-06-24) http://www.lasarnasfria.nu/Info (2009-06-24) http://www.lasarnasfria.nu/Artikel/8288 (2009-06-24) Docklandsboken http://www.docklandsboken.se/info.htm (2009-06-24) Bilaga 1 Figur 1 David Arkenstone - The Celtic Book of Days http://cover6.cduniverse.com/MuzeAudioArt/270/270678.jpg FIGUR 2 TRANCEMASTER 5002 http://img224.imageshack.us/img224/1699/000frontbc8.jpg [1] http://www.lasarnasfria.nu/ [2] http://www.lasarnasfria.nu/Info [3] http://www.lasarnasfria.nu/Artikel/8288 [4] http://www.lasarnasfria.nu/Artikel/8288 [5] http://www.lasarnasfria.nu/Artikel/8288 [6] http://www.docklandsboken.se/info.htm [7] http://www.lasarnasfria.nu/Artikel/8288 [8] http://www.lasarnasfria.nu/Artikel/8288 [9] L. Frisk: Nyreligiositet i Sverige (1998) s. 164 [10] O. Hammer: På spaning efter helheten -New Age en ny folktro? (1997) s. 22 [11] http://www.lasarnasfria.nu/Artikel/8288 [12] http://www.lasarnasfria.nu/Artikel/8288 [13] O. Hammer: På spaning efter helheten -New Age en ny folktro? (1997) s. 119 [14] http://www.lasarnasfria.nu/Artikel/8288 [15] O. Hammer: På spaning efter helheten -New Age en ny folktro? (1997) s. 119 [16] O. Hammer: På spaning efter helheten -New Age en ny folktro? (1997) s.107-110 [17] http://www.lasarnasfria.nu/Artikel/8288 [18] http://www.lasarnasfria.nu/Artikel/8288 [19] http://www.lasarnasfria.nu/Artikel/8288 [20] O. Hammer: På spaning efter helheten -New Age en ny folktro? (1997) s. 95 [21] http://www.lasarnasfria.nu/Artikel/8288 [22] http://www.lasarnasfria.nu/Artikel/8288 [23] O. Hammer: På spaning efter helheten -New Age en ny folktro? (1997) s. 77-78 [24] O. Hammer: På spaning efter helheten -New Age en ny folktro? (1997) s. 78 [25] http://www.lasarnasfria.nu/Artikel/8288 [26] Bonniers Svenska Ordbok [27] ett audio sample på technomusik: http://www.lastfm.se/music/ATB/ [28] ett audio sample på New Age-musik: http://www.lastfm.se/music/David+Arkenstone [29] O. Hammer: På spaning efter helheten -New Age en ny folktro? (1997) s.278 [30] O. Hammer: På spaning efter helheten -New Age en ny folktro? (1997) s. 279 [31] Se bilaga 1, figur 1 [32] Se bilaga 1, figur 2 [33] O. Hammer: På spaning efter helheten -New Age en ny folktro? (1997) s. 278-280 [34] http://www.lasarnasfria.nu/Artikel/8288 [35] L. Frisk: Nyreligiositet i Sverige (1998) s. 172 [36] http://www.lasarnasfria.nu/Artikel/8288 [37] O. Hammer: På spaning efter helheten -New Age en ny folktro? (1997) s. 277 [38] L. Frisk: Nyreligiositet i Sverige (1998) s. 40-41 [39] O. Hammer: På spaning efter helheten -New Age en ny folktro? (1997) s. 277 [40] L. Frisk: Nyreligiositet i Sverige (1998) s. 174-175 [41] O. Hammer: På spaning efter helheten -New Age en ny folktro? (1997) s. 191 [42] http://www.lasarnasfria.nu/Artikel/8288 [43] O. Hammer: På spaning efter helheten -New Age en ny folktro? (1997) s. 180 [44] A-C. Hornborg: Att återförtrolla det sekulariserade samhället ur Kompendiet s. 95 [45] L. Frisk: Nya religiösa rörelser: könsroller, sexualitet och religiös ideolog s. 38

Kommentera arbetet: Seminarieuppgift 2 - RAVE EN NY NEW AGE-FÖRETEELSE

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2009-11-22

    Tack för den fina läsningen... Erika.

  • Inactive member 2009-11-22

    tack för den jättefina analysen av mitt arbete! m.v.h. Erika Chotai.

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2009-07-03]   Seminarieuppgift 2 - RAVE EN NY NEW AGE-FÖRETEELSE
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58279 [2020-09-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×