Franska revolutionen och Amerikanska Revolutionen

14 röster
10871 visningar
uppladdat: 2009-05-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Den franska revolutionen började den 14 juli 1789.

Under den tiden var det Ludvig den XIV som styrde Frankrike. Just datumet den 14 juli 1789 så stormade folket fortet i Bastiljen för att få tag på vapen till att sedan använda mot kungen. Men det fanns inga vapen i Bastiljen, rykten hade också gått att det fanns politiska fångar i Bastiljen och de skulle frias!  

Folket stormade och högg av huvudet på befälhavaren. En revolution hade börjat!

Riksdagsmötet i Paris

Innan folket hade stormat Bastiljen så var folket ändå missnöjda, skörden år 1788 hade varit dålig och många var hungriga när kungen kallade till riksdag i maj 1789. I riksdagen skulle det finna representanter från adeln, prästen och tredje ståndet. Männen i tredje ståndet bad kungen att få lösa krisen med folket och ekonomin, men kungen avböjde dem. Det tredje ståndet blev missnöjda och startade en egen rörelse som kallades " Frankrikes Nationalförsamling". Rörelsen ville ha en demokratisk styrelse och tjatade om det tills kungen gav med sig. Kungen förklarade Frankrike demokratiskt i juni 1789. Men folket trodde kungen bluffade, de trodde att han i hemlighet gjorde en grupp soldater som skulle jag bort "Nationalförsamlingen".

Det fanns en mäng orsaker till revolution, men det mest framträdande var att Frankrike hade dålig med pengar och att adeln slösade. Det var helt enkelt ett klassamhälle. Adeln och prästerna hade privilegier, de var friade från skatt och hade jakträtt. De hade till och med ensamrätt på vinpressar, kvarnar, bagerier och broar. Men en dag tyckte folket det var nog och stormade Bastiljen. Efter stormningen i Bastiljen så var de många som hade ett ont öga mot Franska kungahuset. När folket började avsätta adelsmän så blev kungen orolig. När Nationalförsamlingen bestämde att kungen skulle ha ännu mindre makt, visste kungafamiljen att de var fångar i folkets klor.

År 1791 så försökte kungen och hans fru Marie-Antoinette fly från Paris. Men bara 23 mil utanför Paris så blev kungafamiljen upptäckt i sin droska och fördes tillbaka till Versailles. År 1792 så dömdes kungen till avrättning, han blev halshuggen en mörk januaridag, och Frankrike förklarades demokratiskt "på riktigt" denna gången.

Amerikanska Revolutionen

Amerikanska revolutionen har inget datum då den startade, men man kan fråga vad var orsakerna? Det finns många orsaker men de mest framträdande var om kolonisternas missnöje. På den tiden hade England 13 kolonier längs med Amerikas östkust, de som bodde i kolonierna hade inget att säga till om allt styrdes från London. Kolonisterna hade inte ens en representant i parlamentet.

Särskilt uppretade blev kolonisterna när britterna bestämde att det skulle bli moms på alla varor från England. De som ändå köpte varor kunde bli insmörjande med tjära och sedan bli rullad i fjädrar. Kolonisterna vägrade köpa varor och det var en början på en revolution.

Boston Teaparty

För att tysta ner kolonisternas ilska, så tog britterna bort all moms på all varor utom te. År 1773kom tre brittiska fartyg lastat med te till hamnen i Boston. Arbetarna i hamnen vägrade lasta ur lasten. Flera kolonister hade klätt ut sig till indianer och de gick ombord fartygen kastade alla te i vattnet. Detta var en del av revolutionen som hade stor betydelse i Amerikas historia

Snart så skickade England soldater till Nordamerika i början av år 1776, men då blev läget så spänt att det ledde till krig. Ledaren för Kolonisternas armé blev officeren och plantageägaren George Washington. Kolonisterna fick stöd av Englands rivaler Frankrike och Spanien. Den fjärde juli 1776 samlades alla de 13 kolonierna i Philadelphia och förklarades fria från Storbritannien.

De 13 kolonierna blev självständiga, och deras ledare blev George Washington. År 1787 så träffades samma män som ledde revolutionen och kom överens om en grundlag, som kallades "Amerikas självständighets förklaring". Amerika följer den än idag och här är en bit av originalet.

" That all men are created equal; that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights; that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness; that, to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed; that whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new government, laying its foundation on such principles, and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness. Prudence, indeed, will dictate that governments long established should not be changed for light and transient causes; and accordingly all experience hath shown that mankind is more disposed to suffer"

Amerikas självständighetsförklaring började gälla år 1789, och den är nästan desamma idag med en del tillägg. År 1789 var Amerikas självständighetsförklaring den mest demokratiska i världen. Men alla människor hade ändå inte samma värde, till exempel i vissa delstater hade bara de rika rösträtt. Jag tycker Amerika aldrig varit helt demokratiskt fram tills 1970-talet, då svarta fick mänskliga rättigheter.

Källkritik

Jag märkte att Levande Historia var mer trovärdig, det kände jag genom att författarna skrev mer utförligt och hade fler detaljer. Historia Kompakt kändes mer som om författarna skrev runt någonting, att författarna hade brist på information. Informationen var inte vilseledande, men den ena källan var mer detaljrik och pedagogisk. Källan från internet hade helt olika årtal än Historia Kompakt och Levande Historia. I Historia Kompakt Levande Historia stod det att Amerikas Självständighetsförklaring förklarades år 1788, men på hemsidan stod det år 1776. Jag vet inte vas som är vilket utan blir förvirrad, jag vet att Amerika blev självständig år 1776, men att grundlagen presenterades?

Källkritik måste man alltid ha när man läser någonting, jag fick mest förtroende för Levande Historia och gick mycket på den fakta som don hade.

Man ska inte tro på allt man läser!

Amerikanska Revolutionen och Franska Revolutionen - vilka likheter?

• Båda hade en eller flera Ledare, exempel George Washington och Robespierre

• Båda ville ha ett resultat, nämligen att få demokrati.

• Både England och kungen försökte hitta en lösning med riksdagsmöte och att skeppa engelska soldater till Amerika.

• Båda revolutionerna var korta och demokrati blev det snabbt, folket hade mycket makt.

• Båda hade en viktig händelse Kvinnotåget till Versailles och Boston Teaparty

Amerikanska Revolutionen och Franska Revolutionen - Vilka skillnader?

• Amerika skrev en självständighetsförklaring, och en ny gru...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Franska revolutionen och Amerikanska Revolutionen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2009-05-25]   Franska revolutionen och Amerikanska Revolutionen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58229 [2020-08-10]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×