Naturkatastrofer 1977- 2009

5 röster
10322 visningar
uppladdat: 2009-05-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Naturkatastrofer 1977- 2009

Inledning

Jag heter Trolle Jacobson och går på PeterSven skolan i Helsingborg. Jag går sista terminen i 9:an och ska nu påbörja mitt examensarbete. Vi får vi skriva om i princip vad vi vill. Den enda begränsningen är att området vi skriver om måste ha skett efter 1945, alltså efter andra världskriget.

Mitt arbete kommer att handla om olika naturkatastrofer som har hänt efter 1977. Bland annat kommer jag skriva om Tuveraset i Göteborg, jordbävningen i Indiska oceanen, orkanen Katrina över Amerika och skogsbränderna i Australien. Jag har fyra veckor på mig att utföra arbetet och på ett tydligt sett redovisa hur, varför och följder av naturkatastrofer runt om i världen.

Jag kommer genom att läsa böcker försöka få en helhetsbild av vad det är jag ska jobba med för att sedan leta fakta på internet som jag senare kommer kolla upp i böcker som jag lånar från Helsingborgs stadsbibliotek eller hemma från mig själv. Hemma hos mig vet jag t ex att jag har en rad böcker som heter "Bra böckers lexikon". Dessa har varit till stor hjälp vid svåra situationer under andra arbeten när jag inte har hittat den fakta jag behöver för att kunna färdigställa mina arbeten. Även denna gång kommer jag lita på dessa böcker och jag tror att de än en gång kommer ge mig den sista kick som jag kommer att behöva för att färdigställa det här arbetet med ett bra resultat.

Jag ser mycket fram emot att äntligen få skriva om vad jag vill och inte ha ett ämne som jag måste skriva om. Naturkatastrofer har jag varit intresserad av länge och har därför valt att fördjupa mig inom detta.   

Frågeställningar

1. Hur uppstår en naturkatastrof och vad kan vi göra för att förhindra framtida sådana?

2. Hur påverkas människor som utsätts för naturkatastrofer?

3. Hur påverkas landskapet och befolkningens boende där det varit en naturkatastrof?         

Faktadel

Fakta jordskred

När ett jordskred förekommer förflyttas marken genom att olika lager glider på varandra och därmed rör jorden på sig. När hållfastheten i ett områdes underlag är så pass instabilt att det längre inte är jämvikt rasar marken och bildar ett jordskred. De vanligaste underlagen är grus och lera som lätt kan förflytta sig.

Orsaker till jordskred är ofta erosion, vittring eller ökad vattenmängd i jorden. Vid en översvämning ökar risken för jordskred eftersom vatten då kommer in i jorden och stannar länge pga. mängden.

Tuveraset i Göteborg

År 1977 i Tuve i Göteborg, Sverige, uppkom ett jordskred. Nio människor miste sina liv åt raset. Jordskredet ses som en av de värsta svenska naturkatastroferna någonsin.

Detta är Tuveraset när hus i Tuve, Göteborg, glider iväg.

Raset skedde på en stor yta regnmättad lerjord så ett helt villaområde rasade ned för den sluttande bergskullen. 67 hus rasade, 436 personer blev hemlösa, 67 människor blev skadade och 9 människor dog. Totalt rasade 300 000 m2. Den största orsaken till raset var det extrema höstregn som hade fallit över Tuve. Detta hade skapat ett vattentryck i marken som gjort att den rörde på sig.

Tuveraset ledde till mycket noggrannare undersökningar i bergrund och mark i Sverige. Det kom att göras förebyggande åtgärder för att minska rasen. Ett exempel på det kan vara betongfyllda stålrör som man förankrade hus i närheten av raset med. Dessa skulle hindra husen från att röra sig. Nya lagar stiftades också för att säkra boende i riskområden runt om i Sverige. Lagarna uttrycker kortfattat hur byggare måste göra för att undvika framtida ras.         

Jordbävningen i Indiska oceanen

Tsunami

Ordet tsunami kommer från japanska ordet tsunami som betyder "hamnvåg". En tsunami är en förflyttning av en stor vattenmassa som oftast uppstår pga en aktivitet på havsbotten i form av t ex en jordbävning.

Jordens "skorpa" består av kontinentalplattor. Dessa plattor rör sig ibland och bildar, om de drar sig ifrån varandra, vulkaner vilka kommer att spruta upp lava och magma. Om de däremot skulle slås emot varandra uppstår en jordbävning.

En tsunami bildas när två kontinentalplattor kolliderar. När vattnet återgår till sitt jämviktsläge bildas en enorm våg med mycket högt energiinnehåll. Till en början är vågen inte särskilt hög (ca 0,5 m) men väldigt lång (upp till 10 mil). Men när den sedan kommer mot grundare vatten trycks den ihop till en mycket kort och fruktansvärt hög flodvåg, upp till 40 m, som so kan ödelägga stora områden längs kusten.

Tsunami orsakad av ett vulkanutbrott har nästa samma princip. Magma och lava sprutas upp från botten och pressar vattnet åt sidan. Detta kan beroende på vilken storlek vulkanen har bilda en flodvåg. Dessa brukar dock inte vara lika kraftfulla som föregående exempel.

Jordbävningen i indiska oceanen

År 2004 drabbades Indonesien, Sri Lanka, Thailand och Indien värst av tsunamin som mättes till 9,3 på richterskalan. Ca 300 000 människor dog och 5 miljoner människor miste sina hem när de över 10 m höga vågorna nådde kusten och ödelade hela kusten.

Ca 2 timmar efter skalvet drog sig vattnet från kusten tillbaka och 25 min efter det kom den första tsunamin in över kusten. Tusentals turister dog av tsunamin och flera hundra av dem var svenskar och andra européer. Detta blev en stor och omtalad händelse i Europa pga. av alla turister därifrån som omkom.

Jordbävningen i Indiska oceanen mättes till 9,3 på richterskalan och efterskalven som fortsatte i månader efter som mättes till nästan 7 på richterskalan. Ett av de kraftigaste efterskalven mättes till 8,7 på richterskalan och kallades "Jordbävningen utanför Sumatra".  Skalven och inte minst tsunamin påverkade hela jorden och överallt kunde människor mer eller mindre känna att marken skakade lite. Några öar utanför Sumatra förflyttades 20 m pga. av jordbävningen.

Efter tsunamin har många nya instrument konstruerats på olika områden som i framtiden kan drabbas av liknande katastrofer, t ex i Thailand har andra utomstående länder skänkt pengar som ska användas för detta syfte. Allt för att historien inte ska upprepa sig.      

Orkanen Katrina

Fakta Cykloner

Bilden visar hur vattnet förångas samtidigt som den roterande cyklonens högtryck går upp och lågtrycket ned. Detta i sin tur bildar en cyklons starka vindar och kraftiga oväder.

Cykloner är ett intensivt lågtryck som bildas i tropiska hav. De bildas väldigt sällan i andra hav pga. att det inte är tillräckligt varmt i vattnet (+ 27°). Cykloner är de värsta stormar som förekommer på jorden. De kan komma upp i nivå 5 på Saffir Simpsons orkanskala. Detta innebär en orkanstyrka på över 69 m/s vilket gör att hustak och även gamla hus kan blåsa sönder. Endast fem sådana har förekommit i USA, värst var cyklonen Wilma som härjade runt Florida i sydöstra USA. Vinden mättes 300 km/h vilket överskrider 83 m/s. Den högsta cyklon som någonsin skapats är Tyfonen Tip som mättes ha en vindstyrka på 350 km/h vilket innebär nästan 98 m/s.

En cyklon bildas när det är fuktig luft i atmosfären. Detta leder till kraftiga åskoväder och moln som är upp till 15 m höga. Jordens rörelse gör att cyklonen börjar vrida sig och "högar" av åskoväder slår sig ihop. All energi till detta ligger i det varma vattnet som förångas, alltså försvinner upp i luften och gör att det bildas mycket moln som sedan leder till grov nederbörd. Allt detta samtidigt som lufttrycket i "stormens öga" sjunker och bildar väldiga stormar. En undersökning som är gjord i USA säger att en svag cyklon med en medelvind på knappt 50 m/s omsätter drygt 200 gånger mer energi än vad alla jordens länder förbrukar under samma tid. Det är lika mycket som att spränga flera tusen atombomber (likt den i Hiroshima) varje timme.

Orkanen Katrina

Orkanen Katrina var en enorm tropisk cyklon som nådde ända till nivå 5 på SSO- skalan (Saffir Simpsonskalan). De mest berörda städerna var Mississippi, Alabama, Louisiana och Florida. Nästan 2000 människor omkom i stormen 2005 och i efterhand kostade det över 800 000 000 000 kr (800 miljarder kr). Meteorologerna visste redan tidigt att detta var en av de mest destruktiva cykloner som någonsin drabbat USA.

I efterhand ser meteorologerna förberedelserna som det största misstaget när Katrina drog fram. De hade trott att cyklonen bara skulle nå vissa delar av Florida med en kraft av ca 50 m/s men i stället rörde den sig västerut och sedan nordväst för att sätta kurs mot den centrala Golfkusten. Nu ökade den snabbt i styrka från Golfkustens varma vatten och kom upp i långt över 70 m/s vilket innebar att den nu var en grad 5 orkan på SSO- skalan. Många meteorologer anade också att den har orkanen skulle framkalla flodvågor som var ca 9 m höga som skulle ödelägga store delar av kusten. Flodvågorna kom precis som meteorologerna hade fruktat men miljonstaden New Orleans låg i utkanten av orkanen och drabbades bara av översvämningar. I Mississippi och Alabama var stormen som värst, trots att den nu bara nådde upp till 4:an på SSO- skalan. Den drastiska höjningen av havsytan som cyklonen stod för bildade över 10 meter höga stormvågor som nådde Mississippi och Alabama. Kusterna i dessa länder blev sånär helt krossade och miljontals människor blev utan ström och tusentals hus jämnades med marken.

Följderna efter Orkanen Katrina var förödande. I New Orleans stod 80% av staden under vatten och stora delar av Mississippi, Alabama, Louisiana och Florida var brutalt krossat av kraften. Miljoner människor blev hemlösa och stora delar skog var nedblåst. Än idag räknas Orkanen Katrina som en av tidernas värsta naturkatastrofer.

Skogsbränderna i Australien

Bakgrundsfakta eld

Alla har vi fått reda på när vi var små att det är farligt med eld, att den sprider sig, gör sig större och är fullkomnligt livsfarlig. Alla bränder är i sig farliga men som många andra farliga saker kan man använda elden till någonting bra. För nästan 1,8 miljoner år sedan använde kanske Homo erectus eld till att laga mat med och senare använde kineser eld till ett av de fyra elementen (vatten, luft, jord och eld). Idag kan vi nästan säga att elden är en av de viktigaste upptäckter någonsin.

Eld användes dock inte bara i gott syfte, på 1600- talet använde människor elden för att förgöra "onda andar" i form av människor. Dessa kallades häxbål. Här eldade folket i staden människor som ansågs vara häxor på en bål med halm. Om "häxan" överlevde och kom ut ur elden utan skador måste det ligga magi bakom. Det hände troligtvis aldrig att någon kom ut levande ur elden men deras tro om häxor ändrades inte förrän långt senare.

Skogsbränder

Skogsbränder förekommer i skogar som är torra och har lätt för att antända. Det händer också att människor, oftast äldre tonåringar, antänder i skogen och skapar en skogsbrand. Detta kan vara ett misstag som råkar gå för långt och antända hela skogen, speciellt om det är torrt i marken. Det finns 5 stycken olika skogsbrandssorter. De är låg löpbrand, hög löpbrand, toppbrand, torvbrand och flygbrand.

Låg löpbrand:

I en låg löpbrand antänds markvegetationen. Detta innebär att buskar och död vegetation på marken antänds. Dessa bränder brukar inte få en spridningshastighet på över 10 m/min.

Hög löpbrand:

Nu antänds förutom markvegetationen även grenar och mindre träd. Spridningshastigheten kommer nu drastiskt öka upp till 20 m/min.

Toppbrand:

I en toppband antänds bara trädtopparna men markvegetationen behöver inte längre antändas, nu kan elden spridas i 50m/min.

Torvbrand:

Torvbränder är de mest luriga av alla sorters skogsbränder. De brinner nere i rötterna under träden. De uppstår oftast när en skogsbrand inte är släckt tillräckligt. Torvbränder kan övergå till en löpbrand när luften under marken är slut.

Flygbrand:

När glödande partiklar flyger med vinden i en skogsbrand kan ställen utanför skogsbrandområdet antända och försvåra läget av en skogsbrand, detta är en vanlig och snabb spridning av en skogsbrand.

Skogsbränderna i Australien

På bilden visas var skogsbränderna är som värst. Som det syns på bilden är vissa skogsbränder långtifrån varandra och elden kan inte ha spridits dit, de har anlagts av pyromaner.

Australien drabbades den sjunde februari 2009 av en rad skogsbränder. Närmare exakt 31 stycken. Pyromaner, människor som antänder föremål för nöjes skull, anses ha satt fyr på majoriteten av skogbränderna. I ett senare uttalande av premiärministern Kevin Rudd jämför han pyromanerna med massmördare.

Elden spred sig över en yta som är nästan lika stor som Gotland (365 000 hektar). Bränderna förstörde många städer i Australien alvarligt och många människor blev hemlösa. Kinglake, Marysville, Narbethong och Strathewen är städer som näst intill blev helt förstörda av katastrofen. Bränderna har förstört över 2000 hem och över 500 människor har dött av bränderna. Skogsbränderna anses vara den värsta katastrof som har drabbat Australien. Detta bara för att så mycket mark är totalt förstörd och så många människor har förlorat sina hem och har inte råd att köpa nya.         

Diskussion     

1.Hur uppstår en naturkatastrof och vad kan vi göra för att förhindra framtida sådana?

Naturkatastrofer kan, som du läst, bildas på många olika sätt. Genom Jordbävningar, lågtryck, torka eller olika lager som glider mot varandra. Alla olika naturkatastrofer kan framkalla en förödande effekt om den är tillräckligt stor. Vid många tillfällen har många människor dött. Men efter varje gång en naturkatastrof drabbat något land i världen har nya medel tagits fram för att förhindra att samma katastrof händer igen.

Men av de naturkatastrofer jag har fördjupat mig i har det alltid skett ett misstag någonstans vilket har gjort att katastroferna har blivit mycket värre än vad som var beräknat, t ex:

Orkanen Katrina blev mätt till att bli en medelstor orkan som skulle drabba små delar av Florida. Dessa städer förberedes för att kunna ta emot stormen på ett tryggt sett för invånarna. Dock bytte orkanen rikting och tog sig i stället mot den centrala Golfkusten och fördubblades i styrka.

Länderna som blev drabbade var helt ovetande och därav blev katastrofen värre än vad den hade behövt bli. Efteråt framkom många nya medel för att detta inte ska hända igen, det är det om gör att vår högteknologiska värld tar ännu ett steg mot ett perfekt samhälle.

Det som jag kan säga som slutsats efter att ha skrivit om dessa naturkatastrofer är alltså att det bästa sättet för oss på jorden att förbereda sig är att på ett konstruktivt sett undersöka alla tidigare naturkatastrofer som skett och producera produkter som kan hjälpa oss med att veta när en katastrof är på väg, och hur vi ska göra för att skydda oss.  

2. Hur påverkas de människor som utsätts för naturkatastrofer?

De naturkatastrofer som jag har skrivit om har alltid dödat många människor och har därför berört många utomstående. De som väl överlevt en katastrof är, vad jag har läst från en artikel i en dagstidning, en chock bara att lyckas överleva. Men inte varje människa har sett döden med vitögat och överlevt. Tankarna och drömmarna dessa människor har sedan går inte att jämföra med något vi "vanliga" människor har sett.

Enligt de få personer som det stod om i tidningen hade många fortfarande mardrömmar om händelsen år efter den hade inträffat. De utsatta ser sig själva eller någon i sin omgivning som sig själv. En av dem var som var med i reportaget hade varit med om en jordbävning när han/hon var på semester. En i dennes familj dog. Personen kom aldrig riktigt över händelsen.

När jag var i Polen för en vecka sedan (12- 15 maj- 09)var jag och min skolklass på en utställning som en jude hade gjort. Han hade bott i ett koncentrationsläger i Polen och överlevt. I flera år efter händelsen hade han mardrömmar och plågades ständigt av dessa. Många av hans vänner som han hade i lägret dog vid hans fötter, många när han tittade på! Det är det som gör att jag kan jämföra händelsen med en naturkatastrof. Folk dör! Enligt en videofilm som gjorts under jordbävningen i Indiska oceanen, ser jag panikslagna människor som springer för livet medans de ser hur den enorma vågen slår över dem. I slutet av videon ser jag ett bildspel på människor som gråter när deras nära och kära ligger vid deras fötter. De naturkatastrofer har alla gjort livet sämre för de människor som har varit med. Dock har förödelsen varit olika stor vid olika katastrofer. Men många har mist livet på ett av de hemskaste sätt, drunkna, fastna i sitt eget hus eller bränd till döds. Det ända vi är säkra på är att dessa människor för alltid kommer att fortsätta leva i våra minnen och hjärtan.

3. Hur påverkas landskapet och sättet att bo på ställen där det varit en naturkatastrof

Självklart totalförstörs landskapet där en av de naturkatastroferna jag har skrivit om har härjat. Alla olika sorterna både demolerar landskap och invånare. Sedan om vi ser bort från de katastrofer jag har skrivit om och tar en titt på t ex utsläpp av radioaktiva ämnen, vilket också är en form av naturkatastrof kan påverka sättet att bo på ett ställe på ett väldigt dramatiskt sätt. Det tar många år innan de radioaktiva ämnena försvinner från markerna och gör det möjligt att bo och odla på marken igen. De som väl är med om ett utsläpp får permanenta skador eller dör direkt.

Om vi diskuterar en av de katastrofer jag har skrivit om som t ex Tuveraset i Göteborg gjorde den avstamp i både landskap och människor genom att förstöra marken och göra att det inte går att bo där igen förrän någon har stabiliserat marken så att nya hus kan byggas. Men för befolkningen blir det ändå inte bra. Rädslan för att historien ska upprepa sig försvinner inte! Alla som hade ett hus där måste plötsligt köpa nya hus eller lägenheter och kan jag tänka mig att jobben blir svårare om alla som har förlorat sina hus ska ha nya och alla inte får hus nära sina jobb.

Jordbävningen i Indiska oceanen var förödande för hela kuster i sin radie. På många av dessa ställen bodde fattiga som inte har råd att köpa ett nytt boende, De har inte alla försäkringar för sådana händelser vilket innebär att de inte får ut några pengar vid händelsen. Detta i sin tur leder till att många blir hemlösa och blir kriminella för att få pengar. I ett starkt behov för pengar är det lätt att man tar lite från de som har "för mycket". Landets pengar blir också lidande för reparationer och nybygge av det som blivit förstört. De kolossala vågor som bildats ger marken vattenskador och landet får samma problem som Kina som har marken fylld med vatten och därför måste byggnaden stabiliserats.

Dock som står skrivit ovan dras tekniken framåt varje gång en naturkatastrof sker och arkitekter och forskare hjälps åt att konstruera nya konst...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Naturkatastrofer 1977- 2009

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2009-05-19]   Naturkatastrofer 1977- 2009
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58213 [2018-12-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×