Hinduismens gudar - Den eviga religionen

17 röster
36194 visningar
uppladdat: 2009-05-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Den eviga religionen


Förord:

Jag har valt att forska mer om hinduismen och dess gudar för att jag kan tycka det är intressant hur man ser på gudar inom olika religioner och om hur verklig en gud igentligen är? Finns han? Hur ser han ut? Ja det finns en hel del svåra frågor men denna gång har jag valt ett lite mildare arbets område att beskriva fakta kring Hinduismens gudar. Inom hinduismen finns det massor av olika gudar, ca 330 miljoner stycken. Det beror på att oftast så har varje liten by i Indien sin egna gud. Jag kommer att fokusera mest på gudarna Brahma, Vishnu och Shiva vilka kan beskrivas som ursprungsgudararna och de mest betydelsefulla. Jag kommer också att berätta kort om vad några av de andra gudarna står för.

Hinduismens grund och idéer:

Hinduismen är en av världens äldsta religioner. Hinduerna säger att det inte var någon person som grundade Hinduismen som i tex. buddismen där den grundades av Siddharta Guatama som kallas Buddha. Hinduerna säger att hinduismen saknar grundareockså att Hinduismen alltid har funnits och kommer aldrig att försvinna för det är en naturlig religion.

Den hinduiska religionen har gått igenom tre olika utvecklingsfaser:

 • Den tidiga vediska och ariernas religion 1200 -900 f.kr. Beskrivs som en offerkult men utan tempel och gudabilder
 • Den senvediska 900-400 f.kr.(brahmanismen). Var en övergångsfas från ariernas religion till hinduismen. De vedisk gudarna fick visa hänsyn och dra sig tillbaka för prästerna och filosofer och i centrum fanns prästerna med deras texter. Iden om den sammankopplingen mellan Brahman, Världsanden och Atman den eviga inviduella världssjälen bildades under den här tiden. (Det var här som hinduismen börjades att utvecklas).
 • Hinduismen. Från 400 talet växer fram till idag och då den egentliga hinduismen kommer fram. Det sker genom en sammansmällning mellan det förariska-dravidiska arvet med ariernas religion. Hinduismen är ett samlingsnamn på olika lärsystem och religioner som vuxit fram under mer än 3000 år.
 • Hinduismen beskrivs som den "eviga religionen" och uppfattare en ofattbar stor, kreativitet och rörlighet vad gäller religionen. Det som håller samman religionen är på grund av att den har gått från forntiden ända tills idag i en ständig utveckling. Hinduerna kallar sin tro "evig ordning" vilket betyder att varje "nya" tid frambringar nya heliga personer.

  Hinduerna uppfattar universum som något som ständigt förnyar sig. Inom hinduismen så menar man att:

  •          Det är en religion som vuxit fram och saknar kända grundare.

  •          Det finns inga klara principer vilket innebär att ingen speciell tro finns. Utan varje hindu kan skapa sin tro på en egen gud.

  •          Hinduerna har aldrig haft som aviskt att övertala andra folk att bli hinduer.

  Hinduismens heliga skrifter, Vedaböckerna är en stor samling av texter från olika åldrar och ursprung.  De vediska skrifterna anses som de viktigaste och som gudomliga. De innehåller tex tron på vissa gudar, kastväsendets system, tron på evig ordning och de personliga gärningarnas betydelse.  De vediska skrifterna kan delas in i fyra vedaskrifter (delar). Rigveda, innehåller en samling offersånger men sångernas betydelse är ganska ljus. Samaveda, en handbok för offerpräster och innehåller också en samling sånger. Yajurveda innehåller ordspråk som mumlades under själva offerritualen. Altharveda består av magiska sånger.

  Hinduismen innehåller 4 stycken grundläggande saker::

  • Brahma - Att tro på världssjälen och det eviga kretsloppet.   
  • Karma - Man får karma "poäng" genom att utföra goda gärningar som sedan sparas ihop och räknas ihop när man dör och utefter hur många poäng man har får man ett bra eller dåligt nästa liv.
  • Reinkarnation - Efter en människas död så går själen till en ny varelse och startar ett nytt liv.
  • Kastsystemet - Människor föds automatiskt in i ett kastsystem där man blir placerad i olika kast av högre och lägre rank beroende på vilket yrke familjen har. De 4:a största kasten är 1: Prästerna, 2: Krigarna, 3 :Bönder och köpmän, 4:a Arbetare och hantverkare. Sedan finns det folk med orena jobb som lever orent eller oärligt tex. gatusopare och tjuvar som inte ens får vara med i kastsystemet och det brukar kallas det femte ståndet och 20% av alla hinduer är inte med i kastsystemet.

  Det hinduiska templet är en plats där gudar och människor kan mötas. Templens kännemärke är att i tempeltornet finns en avbild av mytiska berget Meru, universums så kallade axel.. Universums struktur är ett berg där gudar och andra himmelska varelser bor. I mitten ligger jorden där människor och djur bor. Den består av sju kontinenter och sju hav. Under jorden finns sju underjordiska våningar där demoner och ormar bor. Under dem finns helvetet. Templet fungerar inte på samma sett som en kyrka och gudstjänster finns inte. Inne i tempelgården går man medsols och visar respekt för de mindre gudarna i hindusimen för att sedan gå till sin egna favoritgud som även templet är tillägnat åt. Man offrar olika sötsaker till gudarna som tex frukt och annan föda. Sedan får dyrkaren tillbaka den "frälsade" maten.

  Hur fungerar det i hinduismen med alla dessa gudar med bönen och levnads sättet mm?

  En typisk vardag för en hinduisk man:

  Först på morgonen så klär en hinduism på sig och går ner till en flod för att tvätta sig och bli renade från allt det orena som finns. Sen innan man äter så måste man göra en bön ritual som heter puja som sker individuellt, man tvättar sig först med vatten och tar av sig skorna och bönen sker antingen Hemma, eller i ett tempel. Den sker sittande och går ut på att man ska ge offergåvor som tex frukt och blommor och så ska man smörja in en bild som avbildar den gud man har valt med väldoftande oljor. Allt detta måste ske innan man äter. Sen kan man också meditera som är en stor del av Hinduism & Buddism där man sitter i en speciell ställning liknande skräddarsitts, och så samlar man sina tankar och fokuserar på sin andning och söker efter lärdom eller bara mental koncentration.

  (Hinduisk familj vid morgon tvättningen)
  De vedisk gudarna

  Det finns massor av gudar inom hinduismen. De tre största är Brahma skaparguden, Vishnu bevararen och Shiva förstöraren..Alla 3 av dessa gudar ingår i en treenighet där Brahma är skaparen av världen, Shiva håller igång den och Visnu låter världen gå under och sen kommer den återuppskapas igen. Detta kommer att ske när Brahma är 100 år och det är om man räknar med vår tidräkning: 311   040 000 000 000 år, då kommer världen "omstartas" enligt Hinduismen. Övriga gudar betraktas som deras barn eller tjänare och exempel på dessa gudar är:

 • Agni  - Eld guden
 • Candra - Mån guden
 • Ganesha - Visdomens gud ( Shivas son)
 • Hanuman - Ap guden
 • Indra - Krigar guden
 • Kama - skapelse gud
 • Kubera - Skatternas gud
 • Rudra - Storm guden
 • Skanda - Strids guden
 • Surya - Solens gud
 • Varuna - skapar gud (ordningens)
 • Vayu - Vind guden
 • Yama - Rättvisans & dödens gud
 • •·         Indrani - Svartsjukans gud

 • Lakshmi - Välståndets & rikedomens gud
 • Sarasvati - Konstens & undervisningens gud
 • Ushas - Gryningens gud
 • Nedanför kommer jag att skriva mer om Brahma skaparguden, Vishnu bevararen och Shiva förstöraren.

  Brahma, skaparen

  Brahma världens skapare sägs det, men det är bara för de olärda som man kallar honom för det. Brahma hade varken viljan eller makten till att skapa en ny värld ut av intet, men Brahma är orsaken till Vedaböckerna och han är världsanden som är grunden till en av hinduismens grunder: Världssjälen. Brahma är en relativt okänd överordnad gud i nutida hinduismen, det är väldigt få som tillber just Brahma. Dagens hindusim ser honom som "byggmästaren" för världssjälen och det eviga kretsloppet där han samlar delar av världen och ger själar nya kroppar. I och med att Shiva och Visnus popularitet har ökat extremt mycket har Brahma blivit väldigt nervärderad av det han egentligen är och står för och många hinduer tycker han är ovärdig och löjlig för att i vissa historier han framställt som det i tex en historia där han har incest med sin dotter shavri. Först trodde man att Brahma föddes i tomma intet men sedan har en legend uppstått om att han föddes ur en lotusblomma som kom från Vishnus navel. Det bevisar också hinduers nervärderande syn på Brahma. Eftersom Brahma inte är någon naturgud eller kännetecknar tex lycka eller något liknande blir det svårt att konkurera med Shiva där han står för förstörelse och skapelse. Hinduismen säger att när Brahma dör så kommer Shiva dansa sönder jorden och sedan bygga upp den på nytt.  Det finns för övrigt bara ett tempel i hela Indien som är tillägnat åt Brahma om man jämför med tex. shiva som har 12 stycken.

  Visnu, bevararen

  Visnu är den näst populäraste guden i hinduismen, Han blev uppmärksammad i Vedaböckerna men sedan så började han indentiferas med en rad andra gudar eller som inkernation (återfördelse) i skepnader av hjältar som fanns med i de stora slagen mot demonerna i tex slaget om odödlighets drycken. Han kännetäcknas som bevararen för en rad hjältedåd och varje gång mänskliheten och världen hotas av något så kommer Vihsnu och blir den stora hjälten. Visnu är känd för 10 olika inkarnationer som är följande, Fisk (matsyyavatara, sköldpadda (kurmavatara, vildagt (varahavatara), Människolejon (Narasimhavatara, dvärg (Vamanavatara), 6 Rama* med yxan (Parashuramavatara), Hjälten Rama* (Ramavatara), Krisna*, Buddha, Häst (kalki). Rama är en manlig kigare och Krisna är en ung man/pojke som inte krigar utan ger goda råd till den "goda" krigsparten. Av alla dessa 10 olika avatarer

  av Visnu så är de populäraste Rama och krishna för att de är med i flest böcker som handlar om där de beter säg förspråckligt för dagens samhälle och Krishna tolkas vara Vishnus enda äkta avtar och tillbeds som en äkta gud. Jag tycker Vishna liknar Jesus ganska mycket om man går utefter hur dom har handlat när de har varit på jorden och här kommer Vishnus historia om vad som händer när han för första gången föds på jorden och var som händer:

  Krishnas farbror var en ond kung som hetter Kansa och var kung över Mathura och hade i spådom fått veta att han skulle bli mördad av Krishna, och ger order om att döda alla barn i Mathura och då förs Krishna i hemlighet bort från staden och föds upp på landet bland hedarna och ingen där vet vem han egentligen är och redan som barn vissar stordåd och blir älskad av många herdinnor. Senare när han blivit lite äldre dödar han Kansa som förutspått och får då själv makten över Mathura och vinner flera segerika krig och flyttar senare till Gujarat där han kommer att blir fruktbarhetens gud genom att avlar 180 000 söner med 16 000 kvinnor. Alla dessa hjältedåd, kärlekshistorier och visdomsord har gjort honom till en av de mest älskade gudarna i hinduisk historia.

  Shiva, Förstöraren

  Shiva är förstöraren och han kontrollerar även folks öden, Shiva dyrkas och även mycket av de som mediterar och kör yoga. Om man drykar den här guden brukar man ha 3 stycken vita sträck på pannan som står för, skapa, förstöra, försvara och är en slags bekännelse av att man dyrkar honom enligt min tolkning. Shiva kommer också vara den gud som 1 dag dansar sönder jorden och kommer att återskapa den. Innan shiva var förstöraren var han en naturgud som stod för stormen, sjukdomen och den stora döden. Shiva tillbeds med över 1000 olika namn som står för olika saker. I dagens Hinduism förekommer Shiva i både kvinnlig, manlig och andrygynisk form (både könad). Den androgyniska formens Shiva kallas Adrhanarishvara där i den här bilden förekommer Shiva med 1 manlig och 1 kvinnlig kroppshalva. Den manliga kroppshalvan står för den passiva Shiva som är "rummets" element medans den kvinnliga ger honom energi och står för den aktiva tiden (när han gör något). Den främsta uppenbarelsen Shiva gör att vara i den dansandes guden Natarajas form, och dansen Nataraja utövar med hjälp av olika gester och poser förnyar ständigt livskraften. Det är även i denna form som Shiva ska dansa sönder jorden.

                                                                                                                                                           
  Egna funderingar & slutord

  Jag tycker det här arbetet har varit mycket speciellt. Jag har aldrig varit så intresserad av religion eller gudar eller liknande saker. Jag har aldrig trott på gud och aldrig förstått hur folk han göra det, visst är jag konfirmerad och så men ingen har någonsin övertygat mig. Det känns för mig som om de gamla människorna spelar oss alla ett stort spratt med religion men jag tror alla behöver någon slags religion. Varken om den är "personlig" eller en världsreligion behöver vi nått som vi kan tro på och få stöd av när vi har svåra tider. Religion är den svagaste länken i mitt SO ämne jag har alltid haft lite svårt för det men ju mer jag har läst om det ju mer förstår jag mig på det. Tillslut blir jag kanske religions forskare eller något men en sak är jäkligt klar efter det här arbetet att Hinduismen är en religion som inte kan jämföras med någon annan tycker jag. Den är så storslagen och det ligger så mycket jobb bakom den. Det finns massor av olika inriktningar som jag inte har gett mig in på denna gång för att jag tycker jag har skrivit till räckligt om hinduismen och dess gudar ändå, även om det blev kanske lite för mycket om själva hinduismen är jag själv väldigt nöjd med mitt arbete. Jag tycket själv att mina arbeten blir roligare och svårare att göra för varje nytt jag får. Det här arbetet om Hinduismens gudar har fått mig på nya vägar i...

  ...läs fortsättningen genom att logga in dig.

  Medlemskap krävs

  För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
  Kontot skapar du endast via facebook.

  Källor för arbetet

  Saknas

  Kommentera arbetet: Hinduismens gudar - Den eviga religionen

   
  Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
  Det verkar som att du glömde skriva något ×
  Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
  Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

  Kommentarer på arbetet

  Inga kommentarer än :(

  Källhänvisning

  Inactive member [2009-05-18]   Hinduismens gudar - Den eviga religionen
  Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58207 [2019-10-22]

  Rapportera det här arbetet

  Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
  Vad är problemet?  Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
  Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
  Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
  Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
  Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
  Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×