Tobaksindustrins mörka sidor

7 röster
15379 visningar
uppladdat: 2009-05-08
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Bakgrund

Tobaken upptäcktes av indianer men då den endast användes för att stilla hungern. Det var  Christopher Columbus som tog med den tillbaka till Europa där man redan då förstod att den var farlig, men det är inte förrän nu på senare år som man riktigt kan säkerställa vad den har för konsekvenser.

Tobaksindustrin är ett av de största hoten för miljön idag då den skadar vår jord på ett flertal olika sätt. Redan som frö skadar plantan miljön då den är väldigt giftig, vatten blir förorenat och skog måste skövlas för att plantorna ska kunna växa.  Även en färdigproducerad cigarett bidrar med många miljökonsekvenser då röken förtunnar ozonlagret och fimpen innehåller farliga ämnen för naturen.

Industrin bidrar också med dåliga arbetsförhållanden, miljontals arbetare sliter dagligen på plantagen utan mänskliga rättigheter. Plantorna är giftiga och orsakar många sjukdomar då arbetarna inte har tillgång till någon skyddsutrustning.

Syfte

Eftersom fakta om tobaksindustrin är väldigt dold vill vi upplysa ungdomar om dess mörka sidor, samt ta kontakt med personer som arbetar för tobaksindustrin och höra deras uppfattningar.

Metod

Vi har valt att använda oss av en enkätundersökning då vi vill rikta oss mot ungdomar som är den åldersgrupp som fortfarande går att påverka. Dessutom har vi valt att intervjua personer och företag som stödjer tobaksindustrin. Samt hållit föreläsningar om tobaksindustrin för att själva kunna påverka och upplysa ungdomar.

Resultat

Brist på kunskap om tobaksindustrin har lett till en spridning av tobak och det finns mycket pengar i industrin som gör att fakta döljs och folk försätter röka och snusa.

Inledning

"Fler dör av rökning än av knark, sprit, aids, mord och trafikolyckor sammanlagt." (Citat från www.tobaksfakta.org, samma fakta finns även i boken "tobaksbruk".)

Tobaksindustrin har många mörka sidor som vi vill upplysa. Den skadar inte bara ens egen kropp utan att den skadar hela världen. Tobaksplantagen utnyttjar en stor del av världens brukbara jord och förstör den sedan så att inget annat kan odlas där. Det gör att miljön påverkas eftersom skog skövlas och öknarna breder ut sig, vilket i sin tur leder till att folk blir utan dricksvatten eller dör av annan miljöpåverkan. Inom tobaksindustrin föregår även slaveri vilket också är en stor anledning till att vi vill upplysa folket. Varje rökare bidrar till miljöförstöring, varje rökare bidar till att döda barn, varje rökare förstör, varför?

Teori

Vår egen teori

Vi tror inte att svenska folket är upplysta om all fakta som tobaksindustrin gömmer. Vi tror också att vi kan påverka de flesta till det bättre och inse lasterna. Om tobaksindustrin har vi mycket information men tror att vi kan lära oss mycket mer. De som röker tror vi tar åt sig av vår information men alla kommer självklart inte att sluta. Det vi vill få fram är egentligen hur de kommer att svara.

Tidigare teorier

Kristina Pellmer och Bengt Wramner har skrivit boken Tobaksbruk som handlar om allt som har med tobak att göra, allt från var den kommer ifrån till vad den har för konsekvenser för världen. De anser att tobaksbruk utgör ett av de största hoten mot miljö och hälsa. De tror att informationen är undangömd för att utbildningen om tobak inte utvecklats tillräckligt men att fortfarande informationen finns där. De anser också att det saknas forskningsrön inom tobaksindustrin som kunde gjort det mer uppmärksammat. 

Syfte

Vi vill belysa folket om tobaksindustrins villkor. Vilka tobakens mörka sidor är och vilka konsekvenserna är. Få reda på vilka som gör tobaksindustrin möjlig och höra deras uppfattning.

Vi vill få svar på frågorna:

 • Hur ser tobaksindustrin ut?
 • Hur mycket vet folk om tobaksindustrin?
 • Hur svarar en rökare efter den fått all fakta om tobaksindustrin?


Metod

Val av metod

Vi har valt att använda oss av en enkätundersökning, intervjuer och att upplysa ungdomar genom att hålla i föreläsningar.

Genomförande

Vi har delat ut enkäter till ungdomar eftersom det är dem vi anser har störst chans att bli påverkade. Enkäter ansåg vi var vårt bästa alternativ för att få svar på de frågor vi hade. Vi använde Ja och Nej frågor för att få en statistisk undersökning. Intervjuer hade vi med för att få en inblick om hur de som stödjer tobaksindustrin tänker.

Eftersom vi vill upplysa folket om tobaksindustrins villkor har vi även hållit en föreläsning för bland annat årskurs ett till tre på gymnasiet. Samt sett dokumentärfilmer och läst faktaböcker för att få en så välgrundad bas som möjligt.

Avgränsning

Vi har valt att inrikta oss på miljö, arbetsvillkor och hur mycket ungdomar vet om tobaksindustrin. Eftersom industrin är så pass stor har vi valt att begränsa oss på samtliga delar för att man ska kunna ta till sig informationen och få en överskådlig blick. 

Urval

Vi har bara valt specifik fakta att föreläsa och skriva om eftersom den flesta fakta om hur tobaken skadar vår kropp redan gått fram till både ungdomar och vuxna.

Begrepp

Subvention - som ett bidrag, ett statligt ekonomiskt understöd.

Tobaksplanta - en narkotisk och giftig ört.

Clean up the world - en organisation som jobbar med samhällen för att städa upp, reparera och bevara miljön.

Arsenik - ett giftigt halvmetalliskt ämne.

Kadmium- ett metalliskt ämne, räknas som tungmetall.

Polonium - ett radioaktivt metalliskt ämne.


Bakgrund

Historia

Tobaksindustrin har sedan länge varit en plågsam marknad för både tillverkare och användare. Det var indianerna som först upptäckte tobaken men de visste inte hur farlig den var, fast de använde den endast för att stilla hungern. De plockade bladen med sina bara händer utan kunskap om konsekvenserna. Rökning har förekommit ända sedan 400 år före Kristus och därefter har det bara ökat och odlingarna har bara blivit större och större.

Tobaken kom till Europa på 1500-talet . I början fanns det både motståndare och förespråkare men eftersom de flesta adelsmän, framförallt i England, redan hade fallit för rökningen förträngde folken de hemska argumenten. Under den tiden regerade James I och han var en stor motståndare, han talade om för sitt folk att det var en syndig drog som skulle förpesta världen. Han misslyckades tyvärr eftersom beroendet redan spridits i Europa.

Sedan tobaken kom till Europa har forskningen om både själva tobakspåverkningen i kroppen men även om tobaksodlingarna bara gått framåt. Chockerande på chockerande fakta har upptäckts, tyvärr redan för sent då många redan fastnat i beroendet. Det har visats studier på hur tobaken förgiftar kroppen tills man dör genom flera hundra olika sjukdomar. Man har också tagit reda på hur arbetsvillkoren ser ut. Det har och förekommer slaveri och bisarra barnarbetsförhållanden, där de utnyttjas, ofta till döds.

Miljöförstöring

Tobaksplantan ska först och främst odlas och för att något ska kunna planteras måste något skövlas. 200 000 hektar skog skövlas varje år på grund av tobaksindustrin. För de länder med flest tobaksplantage försvinner det 80 % av hela deras skog. Det har enorma konsekvenser för folket i de länderna eftersom skogen bidrar med stor del av försörjningen samt syretillskott.

När plantan är satt i marken drar den åt sig all näring i jorden. För att odlarna använder en metod då de ständigt plockar de övre bladen på plantan så tillväxten av rötter och blad stimuleras, det leder då till att alla näringar i jorden försvinner. Detta är ett särskilt stort problem i tropiska områden där jordarna redan innehåller låga mängder av näringsämnen. Då gör det att marken blir fullkomligt obrukbar efter att tobaken skördats. Eftersom jorden urlakas kan inte heller något annat växa där efteråt. Det gör att plantagen måste flyttas och då upprepas samma process. Detta problem uppmärksammades bara för några år sedan då de insåg problemet med att så mycket skog skövlas men ingen kommer tillbaka. Då infördes det en lag om att lika många träd som skövlas skall också planteras om igen. Jorden är dock obrukbar vid det stadiet så därför kan inga träd växa där. Det leder till att först skövlas skogen, sedan förstörs jorden och till sist planteras det nya träd som inte kan växa där. Ett enormt miljöslösseri.

Det skövlas stora mängder skog på grund av tobaksindustrin, bara på grund av odlingarna skövlas det en fotbollsplan regnskog varannan sekund. Det tar 100 år för skogen att återställa sig och hinner därför inte med i samma takt som skogen skövlas. Det leder i sin tur till att det blir varmare och då uppstår andra klimathot, såsom naturkatastrofer och förhöjd temperatur.

Marken kring dessa tobaksplantager drar åt sig giftet som finns i plantan som sedan rinner ut i dricksvattnet runt omkring i områdena nära plantagen. Många av dessa länder med tobaksplantager (såsom Malawi, Brasilien, Indien o.s.v.) har inte tillgång till någon reningsprocess utan de får dricka vattnet som finns. Giftet kan orsaka andningsbesvär, hudsmärtor, astma, eksem och depression. Hela 66 % av dem som begick självmord i Brasilien hade fått i sig av detta gift. Depression orsakas på grund av att giftet ger akuta nerv- och mentala störningar. I dricksvatten finns även spår av det bekämpningsmedel som används på plantagen.

För att tobaksbladen ska kunna bli till användbar tobak så måste de torkas i en värme av 75 grader Celsius. Då skövlas det ännu mera skog eftersom de eldar med ved för att kunna uppnå denna värme. Detta är en lång process och det tar flera veckor för bladen att torka.

Bladen ska även bli till cigaretter eller snus och då bildas många mellanhänder eftersom de inte torkas, rullas, förpackas o.s.v. på samma ställe. Mellanhänder ger många arbeten men det är farligt för miljön med många transporter då avgaser förtunnar ozonlagret och ger dålig luft. Även framställningen av bensin till transporterna är miljöfarligt då oljeindustrin ger oljespill och avfall som inte förbränns av sig själv utan istället ger miljö- och hälsoproblem.

När cigaretten är klar förstör den för miljön då cigarettröken förtunnar ozonlagret. Cigarettröken innehåller nämligen kolväten precis som bilavgaser, det reagerar med ozonlagrets ämnen som gör att det förstörs och blir tunnare.

Enligt Clean up the worlds tio i topp lista om vad som skräpar ner världen var fimpar högst upp på listan. 50 % av allt skräp som slängs på marken i städer är tobaksrelaterat, varje år slängs det cirka 4 500 miljarder fimpar på marken. Bara USA:s fimpar väger genomsnittligt 80 800 ton per år. Cigaretter innehåller plaster och tungmetaller som kadmium som klassas som miljöfarligt avfall.

Tobaken i sig fyller ingen nödvändig funktion utan förstör mer än den mesta industrin, inte ens köttindustrin skövlar lika mycket skog som tobaksplantagen gör. Tobaksindustrin utplånar även människor, människor på plantagen, människor vid plantagen, människor som röker, människor bredvid de som röker och människor som drabbas av miljöförstörningar.

Arbetsförhållanden på tobaksplantagen

Tobaksindustrin utnyttjar fattiga länder och människors underläge bara för att tjäna så stor summa pengar som möjligt. Barn som jobbar på tobaksplantagerna utsätts för våld, övergrepp och de får för lite mat eller ingen alls. De får betydligt lägre löner än de vuxna vilket innebär att tobaksbolagen tjänar miljontals kronor på barnarbete. Den summan pengar som barnen tjänar tar ofta föräldrarna och köper tobak för. Detta är pengar som skulle kunna gå till mat. Barnen svälter därför till döds eller mår så dåligt att de tar livet av sig. Tobakshandeln gör också så att klyftan mellan fattig och rik ökar eftersom de får så lite pengar eller ingenting alls.

Barnarbetet är bland annat utbrett i de länder med stora tobaksplantager som Argentina, Brasilien, Kina, Indien, Indonesien, Malawi och Zimbabwe. Enligt UNICEF finns det idag mellan 160 till 250 miljoner barnarbetare och minst 30 miljoner slavar i världen och dit räknas alla industrier, cirka 50 miljoner av dessa arbetar på tobaksplantage.

Det är inte bara stora företag som odlar tobak utan även enskilda familjer hyr en bit mark för att ha egna plantage. Hyreskostnaden för marken resulterar i att familjerna blir utan vinst då de inte får något överskott från tobaksinkomsten.

Tobaksindustrin anser att ett barn är redo att börja arbeta på plantagen redan vid tvåårsålder. I regel arbetar de mellan tolv och fjorton timmar om dagen, sex dagar i veckan. Om de utför arbetet för långsamt blir de utsatta för hårda bestraffningar. Ett annat stort problem bland tobaksarbetarna är att det inte har någon möjlighet att gå i skolan eftersom de är tvungna att arbeta ute på fälten. De flesta som jobbar med tobak har därför dåliga kunskaper i att läsa och skriva och det är något som förs vidare till nästa generation. Tobaksarbetarna får då ingen chans att ta sig ur fattigdomen och arbetet på tobaksplantagen.

Tobaksbladen besprutas med starka bekämpningsmedel mot insekter. De starka bekämpningsmedel tar inte bara död på insekter och utan människor som arbetar med tobaksplantan drabbas också. Några av de vanligaste medlen som används är:

Aldikarb - ett starkt giftigt bekämpningsmedel mot insekter som kan orsakar genetiska skador i cellerna hos människor.

Klorpyrifos - ett insektsdödande medel. Det angriper nervsystemet och är en vanlig orsak till förgiftning, man blir illamående, får muskelryckningar och krampanfall.

Diklorometan - ett medel som orsakar skador på hörseln, synen, levern och njurarna.

1,3-Dikloropropan - ett starkt gift som orsakar andningssvårigheter hos människor, irritation i hud och ögon samt skador på njurarna.

Många tobaksodlare köper förbjudna bekämpningsmedel eftersom de är billigare än de moderna kemikalierna. Barn och vuxna utsätts för stora mängder giftiga bekämpningsmedel och de skadas när de hanterar tobaksbladen. Dessutom förvärras problemet av att de sällan har tillgång till varken skyddsutrustning eller tillräcklig kunskap om hur bekämpningsmedlen ska hanteras.

En vanlig sjukdom som tobaksarbetarna får är "Green Tobacco Sickness". Sjukdomen kommer då man får en överdos av nikotinet från tobaksbladen. Tobaksplantan trivs bäst i ett tropiskt klimat där bladen är blöta vilket resulterar i att nikotinet absorberas genom huden och vidare in i kroppen. De räcker inte att ha kläder för att skydda sig mot nikotinet för de tar upp nikotinet som sedan går in i kroppen. Giftet ger huvudvärk, illamående, kräkningar, andningssvårigheter, yrsel och hjärtklappning. De giftiga kemikalierna skadar också ögonen, huden och de inre organen.

 "När jag andades in giftet blev jag sjuk, fick ont i magen, kissade blod och blödde ur munnen och näsan. Jag skulle vilja jobba med vad som helst utom tobak. Kanske läkare eller reporter"

Detta är ett citat från David som är 13 år och jobbar på ett av tobaksplantagen i Brasilien. (citat från www.humanrights.se)

Snus

Snus är malda tobaksblad som är blandat med vatten, salt och parfym. Snus innehåller ca

2 500 kemiska ämnen och många av dem är klassade som gifter. Det är bland annat arsenik, kadmium, bly och radioaktivt polonium. Många av dessa ämnen är starkt frätande på tänderna och tandköttet, orsakar tandlossning, sår i munnen och i värsta fall muncancer.

Många tror att snus är ett hälsosammare alternativ till rökning. Det enda positiva är i så fall att det inte uppstår rök då det faktiskt dör 700 personer i Sverige varje år på grund av passiv rökning. En snusare orsakar lika mycket skada som en rökare för det krävs samma process för att producera snus som för att producera cigaretter.

Ett barns död

Eftersom tobaksindustrin är så pass stor och många dör på grund av den, bidrar varje rökare och snusare. Så stor del att om man röker ett paket cigaretter om dagen under ett års tid står man för ett barns död. Det visar verkligen hur mycket var och en bidrar.

(Denna undersökning grundar sig på tobaksmängden i ett cigarettpaket samt en snusdosa, delat på hur många som dött på grund av framställningen).

Företag som bidrar till tobaksindustrin

Philip Morris är ett av världens största tobaksföretag och är ett dotterbolag till det världsberömda Kraft foods som bland annat tillverkar Marabou, Japp, Toblerone, Twist, Nobless, Gevalia. Det innebär att när vi köper en av Kraft foods produkter så gynnar vi tobaksbolaget Philip Morris indirekt.

EU sägs arbeta för en bättre och rättvisare värld, trots detta gör de ingenting för att förbättra de dåliga förhållandena inom tobaksindustrin. Utan ger ett bidrag på tio miljarder kronor per år till tobaksplantagen vilket är nära 30 miljoner kronor per dag. Vilket endast leder till en större industri.

Istället kan vi hjälpa till genom att stödja rättvisemärkta produkter eller bojkotta företag med dåliga arbetsförhållanden. För mer info besök: www.mudimums.se (mat utan djurindustri - mat utan multinationella storföretag).

Kontext

Rökning är idag ett av våra största problem både för miljön och för hälsa. I världen finns det idag 1,1 miljarder rökare och 80 % av dem lever i u-länder. Antal rökare beräknas dock att öka med 0,5 miljarder till år 2025. Man vet inte idag hur många som jobbar på tobaksplantagen men det uppskattas till flera miljoner, där både barnarbete och barnslaveri förekommer. Det bildas samtidigt många motorganisationer och mer och mer fakta upptäcks.


Resultat av vår undersökning

Enkäter

Huvudsyftet med våra enkäter var att ta reda på hur ungdomar ställer sig till tobaksindustrin. Vi valde att fråga dem: (se även bifogad enkät)

 • Röker eller snusar du?
 • Har du blivit informerad om tobaksindustrin tidigare?
 • Är du för eller emot rökning?
 • Störs du av att andra röker?
 • Om du är rökare/snusare blev du påverkad av informationen till det bättre?

Vi frågade dessutom om de hade några övriga synpunkter.

Vi delade ut enkäter efter varje förläsning som vi gjorde privat och för tre skolor i årskurs ett till tre. Den första frågan: röker eller snusar du? Fick vi annorlunda svar än vi väntat oss, hela 30 % var rökare eller snusare vilket tyder på att det är ett väldigt stort problem idag.  På den andra frågan om de har blivit informerade om tobaksindustrin väntade vi oss att få ungdomar skulle vara upplysta eftersom faktan är väldigt undangömd. Självklart menade vi inte vilka skador tobaken gör för rökare och snusare utan vilken skada den gör för världen.

Hela 88 % svarade att de var emot rökning vilket var ett förvånande resultat eftersom hela 30 % röker eller snusar. Det tyder på att det finns en stor grupp som röker fast de anser att det är fel.

51 % störs av att andra röker vilket tyder på att en knapp majoritet faktiskt mår dåligt av det. Detta borde folk ta till sig och tänka över om det borde förbjudas eller inte. Det är också hemskt om folk som är emot rökning blir drabbade utan att själva röka.

Den viktigaste av alla frågor var om rökare/snusare blev påverkade till det bättre av den information vi gav dem. 90 % svarade att de blev påverkade till det bättre vilket var positivt då vårt huvudsyfte var att hjälpa folk att förstå hur farligt det är för människor och miljö. Tyvärr är vägen lång till att förstå att det är farligt och verkligen sluta, då det är väldigt beroendeframkallande.

På övriga synpunkter fick vi även där positiva svar av många ungdomar. Detta är bara ett urval av de synpunkter vi fick:

"Jättebra föreläsning! Ni borde förläsa för fler! Förbjud rökning/tobak!"

"Fy fan"

"Jag blev verkligen berörd av vad ni sa... Jag tycker även att ni ska försöka få möjlighet att hålla ert föredra på stora företag."

"Rökning är dåligt men jag kan ej sluta"

"Bra och avskräckande info och bilder men lite väl nedvärderande mot rökare/snusare. Kanske hade fått dem att inse och förstå om man inte hade gått på så hårt..."

"Jag blev jätterörd"

"Men om tobaken försvann, skulle ju många bli arbetslösa"

"Har aldrig rökt och ska aldrig"

"Detta ska spridas"

"Jag kan sammanfatta detta med ett enda ord: suveränt! Jag hade ingen aning om detta. Ni båda lyckades verkligen med informationssyftet."

Tobaksindustrin

Nedan följer statistiken från enkätundersökningen:

91 %

9 % 

Om du är rökare/snusare, blev du påverkad av informationen till det bättre?


Intervjuer

Swedish match är ett ledande företag inom tobakshandeln, deras huvudfabriker ligger i Sverige men finns numera runt om i världen. Vi ville ta kontakt med dem för att få en bredare syn till vår undersökning eftersom de jobbar för tobak. Vi ringde dem ett flertal gånger utan resultat med endast hänvisning till e-post. På alla förfrågningar om intervju avböjde de av olika anledningar, de vägrade även att svara på frågor via e-post och telefon.

Vi ville dels ha med Swedish match eftersom de handlar från plantager i problemländer som bland annat Malawi och Brasilien. Samt för att få förståelse och insikt från en annan vinkel.

Vi sökte svar på frågorna:

 • Har ni all bakgrundsfakta om var er tobak kommer ifrån?
 • Om ja, varför stödjer ni denna industri?
 • Har ni framtidsplaner på att sätta högre krav och bättre villkor på tobaksodlarna?

Vi ville även intervjua EU för att de, som vi nämnde tidigare, ger ett bidrag på 10 miljarder kronor per år till tobaksindustrin. Vi kontaktade dem via e-post till både en parlamentariker och till europe direct där vi inte heller fick något svar. Utan vi vände oss till den internationella chatten online där man kan prata med en agent. Där ställde vi följande frågor:

 • Varför stödjer ni tobaksindustrin?
 • Hur kan detta prioriteras framför sjukdomar och svält?
 • Bidrar ni till tobaksindustri bara för att ni i framtiden kan få pengar tillbaka?
 • Är det sant att en anledning till att ni bidrar med så mycket pengar är för att ni vill konkurrera ut dyra företag för att sedan få ner tillverkningskostnaderna?

EU svarade att de jobbade emot rökning eftersom det är skadligt för hälsan, men att de bidrog med pengar till tobaksindustrin. Det gjorde dem för att hålla koll på fälten och för att få ner tillverkningskostnaderna. När vi frågade hur de kunde stödja någon industri som inkluderar så mycket död, svarade agenten "I have no answer to your question". Vi frågade om de gav en subvention till dessa företag för att senare få pengar tillbaka, då svarade de att det inte fanns någon vinst i framtiden. På sista frågan om hur denna industri kunde prioriteras framför sjukdomar och svält svarade agenten åter igen "I have no answer to your question".

Föreläsning

Eftersom vårt syfte var att upplysa valde vi att föreläsa samtidigt som eleverna fick svara på enkäter. Detta gjorde även att vi kunde ha en undersökning om man blir påverkad till det bättre, när man fått reda på all fakta. Vi hade ett upplägg där delarna: "20 orsaker till att inte börja röka" (basfakta), historik, miljöförstöring, arbetsförhållanden, tobaksfakta och ett barns död ingick.
Diskussion

Utvärdering av undersökningsmetoden

Våra resultat bygger på enkäter och intervjuer för att få kunskap både från elever och kunniga. Enkäterna gav bra och positiva resultat, dels för att engagerade ungdomar tog sig tid och dels för att vår föreläsning gav resultat, vi anser det också viktigt att sprida budskapet. Eleverna blev påverkade till det bättre vilket var vårt syfte eftersom fakta om tobaksindustrin inte är tillräckligt uppmärksammat.  Intervjuerna gick inte så bra som vi hoppats då Swedish match som skulle vara vår viktigaste intervju avböjde. Det var å andra sidan ett bra svar eftersom de erkände sig själva fel. Andra intervjun med EU gav bättre resultat faktamässigt, även om de också undvek sina egna brister genom att inte svara.

Slutsatser

Vår stora slutsats med detta arbete är att allt handlar om pengar annars skulle inte en industri som denna existera. Vilket bekymrar oss eftersom problemet då är svårare att åtgärda. Både enkäternas och intervjuernas resultat tydde på att tobaksindustrin bara existerar på grund av pengar, beroende och status, vilket inte borde vara en godtagbar anledning till att döda. Att industrin fortfarande sprids tyder också på en utbred okunskap som måste åtgärdas snarast. Genom intervjun med EU och faktainläsning förstod vi att detta döljs på grund av pengar, annars skulle vara förbjudet.

Undersökningen visade också att det finns en stor grupp ungdomar som röker eller snusar fast det anser det vara fel. Det kan tyda på grupptryck eller att man söker status som också är ett problem då ungdomarna måste förstå att det handlar om död, inte coolhet. Eftersom det är så pass många som tycker att rökning är fel kan man undra vart det brister, antagligen för att samhället speglar det som en avslappnande och social syssla. Även detta kan bero på okunskap.

Att en majoritet faktiskt störs av rökning borde vara tillräckligt för att tobaken ska förbjudas. Om inte en majoritet räcker, vad är det då som krävs för att förbjuda något i ett land? Även att man kan döda någon genom passiv rökning är ytterligare en anledning till att det borde förbjudas då man inte ens kan välja sitt öde själv. Det är ingenting som talar för att tobak borde vara lagligt.

På övriga synpunkter i enkätundersökningen fick vi en förfrågan om vad tobaksarbetarna skulle arbeta med om tobaksindustrin förbjöds. En vanlig fråga som är lätt att svara på, det är nämligen så att för det första går de flesta arbetarna plus minus noll, alltså inget riktigt arbete då det inte går med någon vinst. Det jobbar på tobaksplantager eftersom det inte har något val. Både barnarbete och barnslaveri förkommer vilket inte ger de själva något, då de missar både skola och fritid på grund av att det blir tvingade till att arbeta. Både barnadödhet och sjukdomar förekommer alltid vilket gör att deras framtid om att ens bli vuxna förstörs, vilket betyder att inget arbete skulle vara bättre då det i alla fall är fria och har en chans att överleva.

De enda som skulle lida av att bli utan arbete är alla mellanhänder, men det går ändå inte att ha en industri som skördar så många liv. Det är hemskt om så många skulle bli utan arbete men om utvecklingen ska kunna gå framåt i rätt rikting måste man ta tag i det som är värst. Som i detta fall inte är alla mellanhänder.

Att sprida kunskap om tobaksindustrin gav tydliga positiva resultat då 91 % av rökarna/snusarna under föreläsningen blev påverkade till det bättre. Vilket betyder att sprida kunskap minskar antalet rökare. Även privata föreläsningar gav resultat då ett flertal redan slutat röka.

Svar på frågeställning

Processen från frö till fimp är lång och förödande där både miljön och arbetare skadas. Det är en väg värd att veta om därför har den väl beskrivits i bakgrunden.

Enligt vår undersökning hade endast 12 % blivit upplysta om tobaksindustrin, vilket endast gäller bland svenska ungdomar. Vi tror att okunskapen är större bland andra länder och åldersgrupper. Vilket är en anledning till att många röker.

Under föreläsningar eller när vi upplyst folk om annan fakta har tobaksanvändare ofta blivit ställda eftersom det inte visste om processen. Många tar även väldigt illa vid och förnekar och ifrågasätter, vilket är förståligt då ingen vill bidra till död. Vi anser det ändå väldigt viktigt att folk blir upplysta och kan ta ställning till frågan då de faktiskt handlar fel.

Förslag till framtiden

Vi tror precis som Kristina Pellmer och Bengt Wramner som skrivit boken Tobaksbruk att tobaksindustrin blivit så här stor på grund av okunskap och saknad utbildning. Men nu har det gått för långt, pengar går före medmänsklighet och beroende går framför mänskliga rättigheter. Det är dags att göra något åt problemet nu, vi är redan sent ute.

Man kan inte ensam sätta stopp för industrin men man kan ensam förbättra, att inte röka eller snusa är en förutsättning för att hjälpa till. Här är våra förslag som vi hoppas kommer bli verklighet:

 • Totalförbjuda tobak i samtliga länder, det är ett gift som är farligt för människan och den som producerar. Med ett förbud skulle kanske inte all tobakshandel försvinna men det skulle i alla fall drastiskt minska. De resterade rökare skulle på så sätt bli straffade precis som de straffat tobaksarbetarna. Även den majoritet som störs ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Tobaksindustrins mörka sidor

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2009-05-08]   Tobaksindustrins mörka sidor
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58160 [2019-10-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×