Reklam Analys

11781 visningar
uppladdat: 2009-04-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

I ett glest bebyggt land som Sverige nyttjas bilen i de flesta hushåll. Bilen har dessutom blivit ett mode som skapats av massmedia, vilka sänder ut reklam dygnet runt alla dagar på året. Två olika sätt att marknadsföra produkter på analyseras här för att finna grunden i varför reklamerna lockar oss människor.

Reklam nummer 1 är en Audi. Reklamen föreställer en ljus gråblå bil vilken väntar vid ett övergångställe inne i ett finare stadsområde. På övergångstället befinner sig en kvinna med moderiktiga kläder och hennes hund.  

Till reklamen finns en tillhörande text, "New Audi Q7 V8 TDI 326 CV. Makes everything else go pale". Det långa namnet som startar meningen gör att bilen känns betydelsefull, sedan står det skrivet på engelska att jämfört med bilen blir allt annat färglöst. Engelskan i texten medför en känsla av ett globalt måste, vilket tyder på att den är internationellt funktionell.

Den andra meningen framträder tydligt ur texten då bakgrunden är i dominerande dova kaffe latte färger, vilket resulterar i att fokuset i bilden hamnar på den enda utstickande färgen, dvs. den på bilen. Den ljusa gråblå färgen som Audi:n är lackerad i drar till sig blicken. Det parti i reklamen som har fått kraftigast kulör är Audin:s logotyp vilken är röd och befinner sig i det högra hörnet.

Ljuset i reklamen kommer från två olika håll. Det ljus som infaller på kvinnan och hunden kommer från början av övergångstället samtidigt som ljuset som träffar bilen kommer bakifrån. Det medför en känsla av att bilen är på väg framåt i samma ögonblick som hunden och kvinnan uppfattas som bakåtsträvande.

Reklamen är ett förstklassigt exempel på marknadsföring byggd på känsloargument. En vacker kvinna och hennes hund som tidigare ägnats mycket uppmärksamhet mister den när bilen kommer. Känslan av att få all uppmärksamhet är en av tonvikterna i reklamen.

Målgruppen som söker sig till denna bil är övre medelklass och överklass. Detta grundas på de fina områden som finns i bakgrunden vilka är exklusiva och typiska för de båda klasserna.

  Den andra reklamen marknadsför en Volvo. Annonsen föreställer framdelen av en bil som kör genom en grönskande lövskog på en landsväg. I bilens lack speglas träden och bilen känns som en del utav miljön.

En text finns över bilen, "Låt din nästa tjänstebil samarbeta med naturen". Meningen tyder på att bilen är miljövänlig vilket är väldigt attraktivt nu när klimatfrågor är en hjärtefråga. Volvo reklamen förtydligar miljömedvetenheten i bilen genom att välja en bakgrundsmiljö i naturen. Bilen åker i naturen utan att skada den.

Att använda klimatfrågan som ett logiskt argument blir också ett känslomässigt argument, känslan av att köpa något som är bra för miljön ger mervärde hos konsumenten.

Målgruppen till denna reklam är till privatpersoner inom arbetarklass och övre medelklass samt miljömedvetna människor. Volvo har även riktat sig in på företagare med tjänstebil. Ett företag som visar sig miljömedveten i dagens samhälle är ett företag som får gott anseende hos deras kunder.   

Skillnaderna mellan reklamerna är slående. Volvo reklamen har till skillnad från Audi:s reklam använts sig utav båda logiska och känslomässiga skäl till att köpa bilen. Audi satsar stenhårt på känslorna hos köparen, när Volvo tar lite utav av logiska och känslomässiga skäl.

Färgerna är en annan del som skiljer de båda annonserna från varandra. Volvo har grönskande färger samtidigt som Audi använder kaffe latte färger. Detta medför olika känslor till bilarna, "välj en Volvo och du skadar inte naturen" eller "välj en Audi och du får uppmärksamhet".

Båda reklamerna har en gemensam nämnare, de har använt sig av aktuella samhällsproblem. När år 2009 kom var jorden befolkad med 6,3 miljarder invånare. I västvärlden bor de flesta i städer och individer försvinner i större grupper. Detta gör att individen får kämpa för uppmärksamhet på ett sätt som inte behövts för 70 år sedan. Audi har beaktat detta problem och gett dessa människor en lösning, köp en bil och du får uppmärksamheten.

Volvo bilen har va...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://reklamtips.se/templates/blueleaves/bilder/audi.jpg http://www.fria.nu/files/bilder/gft38-3a-volvo1.artikel-bild.jpg

Kommentera arbetet: Reklam Analys

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2014-02-23

    Hur hittar jag bilderna?

Källhänvisning

Inactive member [2009-04-19]   Reklam Analys
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58108 [2020-05-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×