Kvinnomisshandel

5676 visningar
uppladdat: 2009-02-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Kvinnomisshandel

Inledning

År 1995 fick Sverige pris, på FN:s kvinnokonferens, för att vara världens mest jämställda land. Men det är fortfarande en hel del som inte är jämställt i Sverige. Ett tecken på detta är mäns våld mot kvinnor. Varje år polisanmäls ca 20 000 fall av kvinnomisshandel. År 2006 anmäldes ca 21 000 fall av kvinnomisshandel och i 80 % av fallen är övergreppet utfört av en man som kvinnan känner. Varje år mister minst 16 kvinnor livet i Sverige p.g.a. våld från en man som de har eller har haft en nära relation till.

Våldet mot kvinnor har funnits länge. Ända fram till 1864 var det mannens plikt att hålla ordning på sin hustru och sina barn, den s.k. lagen om husaga.  Mannen bedömde själv om det var nödvändigt med fysisk bestraffning och fick själv utföra straffet, men han fick inte skada eller slå ihjäl någon. Lagen mot våldtäkt i äktenskapet kom år 1965 och under 1900-talet skedde stora förändringar som gjorde att man kunde förbättra situationen, t.ex. år 1988 kom besöksförbudslagen, vilket innebär att en person inte får besöka, ta kontakt eller följa efter en annan person. År 1995 kom kvinnofridsreformen som var en viktig milstolpe när det gäller våldet mot kvinnor. Den grundar sig på flera internationella dokument bl.a. FN:s kvinnokonvention och FN deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor. Till kvinnofridslagstiftningen tillhör också sexköpslagen som kriminaliserar kunderna.

Vad är kvinnomisshandel?
Socialstyrelsen har identifierat kvinnomisshandel såhär: "Kvinnomisshandel är ett mönster av övergrepp och tvång vilket inkluderar fysiskt, sexuellt och psykiskt våld, så väl som ekonomiskt förtryck som en vuxen eller tonåring använder mot sin nära partner."

Kvinnomisshandel är ett komplext problem och är en rättslig fråga, vilket innebär att det är en brottslig handling. Det är också ett hälsoproblem hos de utsatta kvinnorna och kan leda till sociala problem. Mäns våld mot kvinnor skiljer sig från annan våldsbrottslighet, förövaren är en närstående person som kvinnan har, eller har haft en känslomässig relation till. Våldet mot kvinnor av närstående män sker nästan alltid i hemmet. Dessa män använder inte våld mot vem som helst utan det sker mot den kvinnliga partnern och ibland även mot barnen. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer går också ut på att få kontroll över kvinnan. Våldet växlar men värme, omsorg och tröst. Våldet syftar till att mannens bestämmanderätt ska bevaras.

Våldets tre faser

 • Först nedvärderar mannen kvinnan och framhåller hur ful, dum och oduglig hon är.
 • Nästa fas är att mannen sätter sig i respekt och kan bli labil. Småsaker utlöser vredesutbrott.
 • Till sist kommer den tredje fasen, våldet. Redskap är vanligt förekommande i denna fas.
 • Mannen har ett stort behov av att kontrollera kvinnan. Han isolerar henne från sina vänner och anhöriga. Mannen kommer gradvis att dominera hennes liv. Hon anpassar sig och är undergiven. Hon tror då att mannen inte ska slå henne. Hon förlorar sina referensramar, och hon upplever då våldet som normalt.

  Effekter av våld
  Att bli misshandlad av sin partner är traumatiserande och sätter djupa känslomässiga spår. Våldsutsatta kvinnor har sämre hälsa och de använder mera läkemedel och funderar på, eller har försökt att ta sitt liv i större utsträckningar än de kvinnor som inte utsätts för våld. Skador som uppkommer vid fysisk misshandel mot kvinnor ät oftast lokaliserade till huvudet, därefter armarna, hals och buk. Men de psykiska skadorna är värst.

  Var kan kvinnan få hjälp?
  Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar när det gäller att förstå, upptäcka och identifiera våld mot kvinnor och ge ett gott omhändertagande. Kvinnorna söker hjälp för t.ex. smärtor och sömnbesvär men den egentliga orsaken är våld. Men brist på kunskap hos vårdpersonalen gör att misshandlade kvinnor inte upptäcks och då får de inte rätt hjälp. Undersökningar har visat att kvinnorna oftast söker hjälp i vården. Många misshandlade kvinnor söker också psykiatrin p.g.a. oro.

  Många misshandlade kvinnor söker sig till kvinnojourerna eller kvinnohusen. Den första kvinnojouren i Sverige startade år 1975, och idag finns det ca 150 kvinnojourer. Kvinnojourerna ger kvinnorna skydd i en akut situation. Men de kan också få förmedlad hjälp t.ex. hjälp från socialtjänsten eller med att göra polisanmälan. Kvinnorna kan också få hjälp på brottsofferjourer som ger hjälp åt även andra brottsoffer.

  Varför slår männen?
  Det finns inga klara bevis varför män slår. Det finns vissa studier som visar svartsjuka, och att männen har förväntningar på kvinnans arbeten i hemmen och de har en känsla av att ha rätt att straffa kvinnan. Och för det sista så är det för att män vill upprätthålla sin makt. En orsak som utlöser våld kan också vara alkohol. Om man ber kvinnorna att beskriva männen som slår, så nämner de t.ex. att han är psykopat eller är personlighetsstörd.

  Särskilt utsatta kvinnor
  Kvinnor med funktionshinder är mera utsatta än vanliga kvinnor. Kvinnor med missbruksproblem utsätts för mera våld, lika så psykiskt sjuka kvinnor. Invandrarkvinnor är en annan stor grupp som utsätts för våld. Här vill jag också nämna det hedersrelaterade våldet. Det kan uppstå om en kvinna skiljer sig från mannen eller söker hjälp utanför familjen. Hon blir då socialt utfryst av släkt och vänner.

  Lösning

  Som flicka upplever jag våldet mot kvinnor som fruktansvärt tragiskt. Samhället måste kunna ingripa och göra mera för att kvinnor inte ska bli misshandlade och dödade. Jag tycker också att det är hemskt att barnen ska behöva se mamman bli misshandlad eller dödad.

  För att kunna lösa problemet med våld mot kvinnor måste man lagstifta för att kriminalisera detta våld.
  En del länder har gjort stora framsteg de senaste åren. Till exempel Mexico; där en våldtäktsman tidigare slapp åtal om han gick med på att gifta sig med henne.
  I Australien har en nationalkommitté upprättats rörande våld mot kvinnor...

  ...läs fortsättningen genom att logga in dig.

  Medlemskap krävs

  För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
  Kontot skapar du endast via facebook.

  Källor för arbetet

  http://www.kvinnokonventionen.se/kvinnokonventionen/valdMotKvinnor.asp http://www.aftonbladet.se/wendela/article1380846.ab

  Kommentera arbetet: Kvinnomisshandel

   
  Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
  Det verkar som att du glömde skriva något ×
  Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
  Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

  Kommentarer på arbetet

  Inga kommentarer än :(

  Källhänvisning

  Inactive member [2009-02-22]   Kvinnomisshandel
  Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58009 [2020-10-31]

  Rapportera det här arbetet

  Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
  Vad är problemet?  Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
  Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
  Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
  Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
  Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
  Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×