SkönhetsIdeal

7 röster
29509 visningar
uppladdat: 2006-03-02
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning:
Skönhetsidealen växlar genom årtionden. Från mullig, blek, muskulös, trådsmal. Ingen kan väl ha undgått hur det är man ”ska se ut” i dagens samhälle. Man ska vara smal och sund. Var man än vänder sig så möts man av affischer med tjejer och unga kvinnor som har slanka och snygga kroppar. Ska man sen pröva kläder i någon modebutik så ser man även på klädernas utformning att en ”perfekt” kropp ska va smal med långa ben, smal midja och smala lår. För många har det blivit ett problem. De klarar inte att skilja på reklamvärld, film, tv och verkligheten. För vissa går det så långt att de får ätstörningar eller blir drogberoende. Hur ska man då handskas med dessa problem? Ja, på den frågan är svaren många.

Frågeställning/Syfte:
Jag valde att skriva om skönhetsideal speciellt självsvält som Anorexia nervosa, en sjukdom som allt oftare drabbar unga kvinnor i samhället. Det är unga kvinnor som helt utan synlig anledning börjar med bantning som sedan övergår i anorexi. Jag tycker att det är ett allvarligt ämne som det absolut inte skadar av att veta mer om. eftersom ämnet angående anorexia är ganska brett så har jag valt att bortse från när det övergår i bulimi (något som de drabbade ofta övergår i under tillfrisknandet),
är tyvärr väldigt vanligt idag. Syftet är att få en djupare inblick i vad som faktiskt är farligt med det hela, och varför det finns. Även att få kunskaper så jag kan fömedla om ämnet.
Varför finns skönhetsidealet ?
Vad är Anorexia nervosa ?
Vad kan hända med kroppen vid ätstörningar ?

Resultat

Det finns inte bara en orsak till ätstörningar, utan det är en rad olika faktorer som spelar in för att en person ska drabbas av ätstörningar. Den mest aktuella teorin idag är den omfattande kroppsfixeringen. Många ungdomar går efter ”regeln” att är du smal så är du snygg och är du snygg så är du lycklig. Det stämmer egentligen inte alls, och det blir inte direkt bättre av att all reklam för skönhet (såväl kläder som skönhetsprodukter) framförs av smala och snygga modeller. Hur ofta ser du en reklam för kläder med en normalviktig person?
Sen är det alla dessa hälsotidningar, eller egentligen vilken vanlig tidning som helst. Då ett av dagens största samhällsproblem heter överviktighet svämmar tidningarna bildligt talat över av artiklar om träning, bantning ”10 enkla steg” och antifett-fixering ”Så mycket kalorier innehåller din lunch” och så vidare. Allt yngre barn drabbas av ätstörningar. Uppskattningsvis lider 150 000 svenskar av ätstörningar i någon form. Självsvält är en sjukdom som visar sig genom kraftig avmagring som kan utvecklas under några få månader. Oftast är det flickor som drabbas i början av puberteten men andelen pojkar har ökat under senare år.Anorexia nervosa betyder nervös aptitlöshet och det är ett väldigt beskrivande ord för sjukdomen. För de som har sjukdomen är hela tiden oroliga för vad de äter, vilket gör dem nervösa. Sedan äter de ju minimalt med mat och då passar aptitlöshet som ett bra namn. Det drabbar oftast unga tjejer i tonåren, som en effekt på all den press som ställs på dem i dagens samhälle. Med trådsmala ideal och kläder som affärskedjorna hela tiden krymper i storlekarna blir de intalade att det är fel att ha hull, att vara smal är det enda rätta. Den som har anorexi ser sig själv som tjock. Hon förstår oftast inte hur smal hon egentligen är utan vill bara gå ner i vikt hela tiden. Personen blir aldrig nöjd, den bara fortsätter att banta och träna. Vilket ofta resulterar i mer eller mindre allvarliga ätstörningar. En person med sjukdomen lyssnar inte på det positiva någon säger till dem, utan tar allt som negativt.

Anorexi är en sjukdom som man inte märker på utsidan, om det inte har gått så långt att personen är jättesmal. Men om du misstänker att en kompis har anorexi är några tecken att kompisen inte vill följa med när ni ska shoppa, har fått gråare ansiktsfärg och att håret tappat sin lyster, Eller har överdriven kroppsfixering – den sjuke uppfattar sig själv som överviktig, när hon i själva verket kan vara underviktig.
Den drabbade är ofta hyperaktiv och har litet sömnbehov. Den sjuke har oftast inget behov av att hemlighålla självsvälten.

Anorexia nervosa drabbar främst flickor och unga kvinnor. Sjukdomen är känd inom medicinen sedan 1600-talet. Den som är drabbad känner sig ofta tjock, fastän hon väger för lite. Tanken på att gå upp i vikt gör henne livrädd. Att äta vanlig mat ger ångest. Trots detta tänker anorektikern hela tiden på mat. Hela livet kretsar kring mat, ångest och rädslan för att gå upp i vikt. Anorexisjukdomen går i de flesta fall över men förloppet kan ibland bli långdraget. Utan behandling leder sjukdomen i en del fall till döden pga svält eller självmord.


Hur vanligt är det med ätstörningar?
Bland yngre tonåringar är anorexia nervosa den vanligaste ätstörningen och förekommer hos c:a 1%. Hos äldre tonåringar och kvinnor mellan 20 och 40 är hetsätningsproblem vanligast. Den svåraste formen av hetsätning, bulimia nervosa, drabbar c:a 1-2% av alla kvinnor i åldrarna 18-30 år. En något lindrigare variant är hetsätningsstörning, som drabbar ytterligare c:a 2%. Sammanlagt drabbas c:a 4-5% av alla kvinnor någon gång av en allvarlig ätstörning. Om man även räknar med lindrigare ätstörningar, som "anorexia light", blir siffran kanske dubbelt så hög.
Komplikationerna är som regel mer allvarliga ju mer man har gått ner i vikt. Den som har anorexia nervosa får därför ofta fler kroppsliga komplikationer än den normalviktiga hetsätaren.

komplikationer
Svår svält ger upphov till komplikationer i många organ i kroppen. Svälten gör att kroppens fettlager och så småningom även av andra vävnader, främst musklerna, bryts ner. En tilltagande muskesvaghet är därför den vanligaste svältkomplikationen. I svåra fall kan den vara så uttalad att anorektikern inte kan resa sig upp utan hjälp. I dessa fall behövs omedelbar sjukhusvård! 

Nedbrytningen av kroppen medför att nybildningen av celler i kroppen försvåras och sårläkningen försämras. Vid svår svält påverkas även bildningen av blodkroppar och blodbrist.
En komplikation till anorexi som man först under senare år har uppmärksammat är osteoporos, urkalkning av skelettet. Detta leder till ett tidigt åldrande av skelettet och ökar risken för benbrott och sammansjunkningar av ryggkotorna, något som man annars bara ser hos äldre. Hjärtat, som är en muskel, försvagas också vid långvarig svält. Hjärtverksamheten förlångsammas och rubbningar av hjärtrytmen kan uppträda. Det är vanligt att pulsen ligger kring 40-50 slag i minuten. Ibland kan man dock se en så låg puls som 30-40 slag i minuten. Vid svår svält finns det en kraftigt ökad risk för hjärtsvikt, vilket kan leda till plötsliga dödsfall hos anorektiker.
Att menstruationen upphör är ett av de tidigaste sjukdomstecknen vid anorexia nervosa. Vid hetsätning hos normalviktiga är det mindre vanligt med totalt menstruationsbortfall, däremot är menstruationsstörningar av varierande slag vanligt förekommande.
Även om menstruationerna varit borta eller oregelbundna under flera år, blir de som regel normala när själva ätstörningen är över. Den kvinna, som har haft bulimi eller anorexia nervosa och blivit frisk, har lika stora möjligheter som andra kvinnor att få barn.

Skador av kräkningar
Kräkningar och missbruk av laxermedel leder till rubbningar av kroppens salt- och vätskebalans. Vanligast är brist på kalium. Det medför en ökad risk för rubbningar av hjärtats funktion, som kan bli livshotande. Muskelsvaghet och njurskador är andra komplikationer som kan bli följden av hypokalemi. Kräkningarna som förekommer vid bulimi ger ofta upphov till tandskador. Det är det sura maginnehållet som löser upp emaljen och gör tänderna mer ömtåliga för skador.
Det är framför allt framtändernas insidor som blir skadade. Skadorna har ofta ett karakteristiskt utseende och tandläkaren kan därför bli den förste som upptäcker att någon kräks regelbundet. En orsak är kräkningarna, en annan är att salivbildningen i spottkörtlarna kan ha minskat. Tandskadorna kan leda till omfattande och dyrbara tandbehandlingar.
Att spottkörtlarna svullnar upp är en vanlig komplikation till kräkning och hetsätning. Det leder ofta till att den som drabbas får ett runt och ibland uppsvullet utseende, liknande det man kan se vid påssjuka.
Ätstörningar ger ofta upphov till problem med magens och tarmarnas funktioner. Förstoppning är vanligt och ofta besvärande. Missbruk av laxermedel kan bidra ytterligare till att försämra tarmfunktionen och i värsta fall ge bestående tarmskador. Kräkningar ger ofta skador på matstrupen vilket kan ge bröstsmärtor som symtom. Hetsätning i kombination med kräkning ger också ofta upphov till magkatarr, med smärtor i maggropen och sura uppstötningar.

Sociala komplikationer
Det är svårt att leva ett normalt socialt liv om man lider av en svår ätstörning. Att äta med andra människor ger ångest och man drar sig undan från alla situationer som har med mat och ätande att göra. De ständiga tankarna på mat ger upphov till att intresset för omvärlden minskar. Svält och bantning leder till koncentrationssvårigheter och nedstämdhet. Man kan svårt klara av studier eller arbete och man drar sig undan från både familj och vänner. Social isolering och nedsatt studie- eller arbetsförmåga blir ofta följden.

Går ätstörningar över?
Anorexi är, lyckligtvis, en sjukdom som går att bota. Men eftersom sjukdomen sitter i psyket är det en väldigt lång process. För de som är sjuka vill inte erkänna det och därför tycker de inte att de behöver någon hjälp. Om de vägrar att ta hjälp kan man tvångsbehandla dem. Behandlingen består främst av att patienten får gå i terapi och därigenom bygga upp sitt självförtroende. När personen har insett att hon/han duger som den är kan den, med hjälp av familjen, bekämpa sjukdomen. Det händer också att ätstörningen ändrar karaktär med tiden och övergår från en form av ätstörning till en annan. Det är vanligt att hetsätningsproblem börjar i form av anorexia nervosa eller en tids anorexiliknande bantning. Mildare former av ätstörningar är också många gånger ett resttillstånd efter tidigare anorexia eller bulimia nervosa. Det är inte heller ovanligt att man kan få ett kortare eller längre återfall senare i livet, speciellt i samband med påfrestningar av olika slag.
Trots att ätstörningar är allvarliga sjukdomstillstånd är prognosen på sikt ändå god för de allra flesta. Med hjälp av modern behandling kan tillfrisknandet dessutom påskyndas avsevärt för många och det är numera mycket sällsynt att någon avlider på grund sin ätstörning. Merparten av de medicinska komplikationerna går över när kroppsvikten och ätandet normaliseras. Benskörhet och tandskador är dock vanliga långtidskomplikationer till svåra ätstörningar.Sammanfattning
Hur kan man uppmana ungdomar till att svälta sig själv. Medier och tidningar publiserar hela tiden bilder på pinsmala modeller, som dessutom oftast retucheras innan de visas.
Detta arbete har förändrat mina tankar kring levnadsvanor, både positivt och negativt. Jag har faktiskt börjat tänka mer angående hur jag ser ut, min vikt och andra saker kring ätstörningar. Tyvärr märks det att många runt omkring mig är mer eller mindre drabbad av utseendestankar. Det behöver inte direkt vara ätstörningar, kanske mer bara funderingar över vikt, utseende och matvanor.

Fast i och med detta arbete har jag lärt mig följderna av ätstörningar. jag känner att jag är faktiskt nöjd med hur jag ser ut, vilket alla igentligen borde. Men det är nog svårt då dagens ideal är som det är. Så jag hoppas att du som läser detta arbete inser ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: SkönhetsIdeal

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-05-26

    whoa, alltsåtips bara: saker

  • Inactive member 2009-05-05

    Jag bara undrar, vad fick du för betyg för det här? Du kan inte ha blivit godkänd. Har du någonsin gått på någon skola överhuvud taget? Hur fan kan man kalla något så osammanhängande för ett "arbete"? "Varför finns skönhetsidealet ?" Varför ställa så meningslösa frågor? Du är ju helt jävla hjärndöd, tösen. "Hur kan man uppmana ungdomar till att svälta sig själv. Medier och tidningar publiserar hela tiden bilder på pinsmala modeller, som dessutom oftast retucheras innan de visas" Om detta är en sammanfattning då är jag en muterad hybrid från rymden. Inte ens jag som är en jävla blatte kunde skriva något som är så in i helvete korkat...

Källhänvisning

Inactive member [2006-03-02]   SkönhetsIdeal
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5765 [2020-09-29]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×