Tal om demokratins historia

2 röster
9364 visningar
uppladdat: 2006-02-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Skriv på tavlan
Demos (Folk) Krate (härska/styre) = folkstyre
§1 All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt (...)
§2 Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet (...)"
Ur den svenska grundlagen, Regeringsformen, 1 kapitlet
Vad är demokrati?
Demokratin baseras på att alla människor har lika värde, därför är alla människors röst värd lika mycket. En demokrati är ett folkstyre, detta kan gå till på flera olika sätt och det finns flera olika teorier om hur man genomför en demokrati bäst.
Västerländsk demokrati strävar efter att folkviljan ska bestämma, vi fattar ofta beslut genom majoritetsprincipen. Detta sker antingen genom Direktdemokrati, folket är med direkt och beslutar i varje fråga, alltså folkomröstningar. Eller genom Representativdemokrati = folket väljer representanter som röstar åt oss, tex riksdagen.
Vi i Sverige tycker ofta att diverse rättigheter ingår i demokrati, tex några av våra sex grundlagar,

Yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor
Informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden
Mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk
Demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats
Föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften
Religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion
Vissa delar av världen håller inte alls håller med om att dessa 6 regler innebär demokrati, tillexempel talibanerna. Eller vissa länder kanske tycker att envåldshärskare är demokrati om han bara röstades till maken.
Demokratin är alltså relativ, vi vet bara vad ordet innebär men efter det har varje land sin egen tolkning på hur man bäst genomför folkstyre. Vi i Sverige har valt parlamentarism och val vart fjärde år, detta är bara ett av många olika sätta att styra sitt land ”demokratiskt”.
Demokratins historia
Den grekiska demokratin som tillämpades i Aten cirka 400 år före. Folket (vuxna män) samlades på en kulle som hette Pnyx och diskuterade de beslut som skulle fattas. Man hade alltså inga valda politiker som fattade besluten åt en utan beslut fattades genom handuppräckning.

Efter denna tid var det inte så mycket tankar om demokrati, utan kungar och feodalismen tog över de flesta människors liv.
I slutet av 1600-talet och hela 1700-talet brukar kallas för upplysningstiden. 1789 tog det franska folket självständigt ett steg mot en verklig demokrati genom den franska revolutionen. 14 juli det året, stormade Paris arbetare och borgare fästningen Bastiljen. Efter några dramatiska veckor antog nationalförsamlingen Deklarationen om de mänskliga rättigheterna, där man slog fast att makten ska utgå från folket. Denna händelse kom att påverka framtiden fundamentalt.
En av den tidens stora tänkare var fransmannen Charles Louis de Montesquieu. Han lanserade två idéer som kom att påverka det demokratiska systemet för all framtid. Den första idén var maktdelning. Enligt Montesquieu skall den lagstiftande makten (riksdagen), den verkställande makten (regeringen) och den dömande makten (domstolarna) vara helt åtskilda och kontrollera varandra.
Den andra idén var den representativa demokratin. Systemet går ut på att folket väljer representanter som sedan möts i en lagstiftande församling och fattar de viktiga besluten. Plötsligt hade demokratin gjorts möjlig att tillämpa även i stora moderna nationalstater, där ju inte medborgarna kan träffas öga mot öga för att diskutera och fatta beslut.
Demokrati i Sverige är alltså ett relativt nytt begrepp, och det första försöket till demokrati i Sverige togs efter att karl XII störtades 1718, detta fick dock ett abrupt slut när Gustav III tog tillbaka makten 1772. Först 1809 tog Sverige sina första steg mot demokrati . När Gustav III störtades 1809 så började man arbeta upp ett nytt statskick, man var inte nöjd med en envåldshärskare längre. Man bestämde att maktdelning var ledordet i 1809 års regeringsform. För att ingen skulle få för stor makt uppdelade man den mellan fyra instanser:
- Styra landet hade kungen hand om
- Skatter tog riksdagen hand om
- Lagstiftningen delades mellan kungen och riksdagen
- Den dömande makten låg hos Högsta domstolen
1865 beslutade den gamla ståndsriksdagen att den skulle avskaffas och en tvåkammarriksdag skulle införas. Man beslutade även att fler skulle få rösträtt, man hade en inkomstbaserad rösträtt som gjorde att ca 25% av folket kunde rösta, dock endast männen.
Genombrotten för svensk demokrati kom mellan åren 1917-1921 då man införde:
- Kvinnor får rösträtt
- Allas röster är lika mycket ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Tal om demokratins historia

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-02-19]   Tal om demokratins historia
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5699 [2020-09-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×