Hinder mellan företagets marknadskommunikation och kundernas inköpsbeteende : – En studie kring försäljning av konsumtionsvaror inom B2B

1180 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Även om ett företag har en innovativ idé, ligger rätt i tiden och har intern marknadsföringskompetens tycks det finnas hinder för att de ska lyckas nå ut med sitt koncept vilka inte nämns i litteraturen. Trots mängder av marknadsföringslitteratur och teorier om hur företag söker information, värderar alternativ och fattar beslut i samband med inköp så lyckas inte alla produkter. Utifrån teorier kring relationsmarknadsföring, nätverk, inköpsbeteende och beslutsfattande valde vi att formulera frågeteman och studera ett fallföretag som säljer konsumtionsvaror business to business (B2B). På detta sätt undersöktes vilka hinder som kan finnas mellan det säljande företagets kommunikation och kundföretagets inköpsprocess. Intervjuerna fördes i diskussionsform kring teman som marknadsföringsstrategi, marknadsbearbetning, kundkontakt och målgrupp. Med respondenter från kundföretagen behandlades teman som behov, informationssökning, beslutsfattande och utvärdering. Båda grupperna uppmanades också att berätta om upplevda hinder. Det insamlade materialet tolkades sedan och jämfördes med insamlade teorier i ett induktivt moment. I slutsatserna presenteras dessa hinder vilka i det undersökta fallet tyder på att det verkar finnas en mättnad hos inköpare att ta till sig ny information, det är svårt att bryta invanda inköpsmönster och det är svårt att nå ut med sitt budskap om det inte finns en långsiktig enhetlighet och konsekvens i marknadsföringen och det säljande företagets erbjudande. Uppsatsens syfte är att synliggöra dessa hinder framför allt för fallföretaget men även se om de kan ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hinder mellan företagets marknadskommunikation och kundernas inköpsbeteende : – En studie kring försäljning av konsumtionsvaror inom B2B

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Hinder mellan företagets marknadskommunikation och kundernas inköpsbeteende : – En studie kring försäljning av konsumtionsvaror inom B2B
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=56940 [2020-07-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×