Performance Management- En studie av hur chefer och medarbetare upplever Performance Management på ett större företag.

1215 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Performance management innebär att rikta hela organisationens energi genom att sätta mål för medarbetare som ligger i linje med organisationens strategi. Genom att på detta sätt öka tydligheten kan organisationen förbättra prestationer och öka dess möjligheter för utveckling mot konkurrenskraftighet på kort och lång sikt. Ändamålet med denna uppsats var att genom två undersökningar kartlägga hur chefer respektive medarbetare upplever att arbeta med performance management och genom det och en litteraturstudie få en bild av begreppet. Kartläggningen gjordes med både enkäter till medarbetare och intervjuer med chefer. Från enkätsvaren framkom att respondenterna upplevde målen som motiverande och att det fanns en öppen dialog inom organisationen. Både hos medarbetarna och cheferna verkar det finnas en viss oklarhet kring begreppets syfte. I resultatet visas att cheferna hade en positiv inställning till verktyget men att de upplevde svårigheter med att sätta och utvärdera mål. Cheferna upplevde också att det fortfarande fanns m...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Performance Management- En studie av hur chefer och medarbetare upplever Performance Management på ett större företag.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Performance Management- En studie av hur chefer och medarbetare upplever Performance Management på ett större företag.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=56684 [2020-06-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×