ABC-kalkylering inom skolverksamheten - En fallstudie av Uppsala kommun

1376 visningar
uppladdat: 2002-01-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Problem: Problemet för de kommunala verksamheterna är hur de ska få de tilldelade resurserna att räcka till för att tillfredsställa kommuninvånarnas behov. Under senare tid har man infört nya styrverktyg inom den kommunala verksamheten, ett av dessa är ABC-kalkylering. Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera varför Uppsala kommun inte fortsatte med ABC-kalkyleringen efter pilotstudien. Vi vill även reda ut om skolverksamheten skulle kunna använda sig av en ABC-kalkylering för att få en mer produktiv resursfördelning. Metod: Vi har valt att arbeta med skolverksamheten inom Uppsala kommun och ABC-kalkylering inom grundskolan. När vi skrev uppsatsen använde vi oss av en kvalitativ fallstudie, främst för att vi studerade ett fenomen där vi ville gå in mer på djupet. Vi har intervjuat en skolledare, skolanställda och en kommuntjänsteman för att samla in vårt empiriska material. Slutsatser: Vi kom fram till att skolorna inom Uppsala kommun inte fortsatte med ABC-kalkylering därför att de inte tyckte att det fanns tillräckligt med tid för att införa ett nytt system. Det var även en oklar syftesformulering vad ABC-kalkyleringen skulle kunna medföra. Andra orsaker var bristande engagemang och kunskaper i ekonomi. Genom vår analys kom vi fram till att skolverksamheten skulle kunna använda sig av ABC-kalkylering för att få en mer produktiv tidsanvändning. Med hjälp av ABC-kalkyleringen kan skolorna även försöka få en mer rättvis resursfördelning, då de lättare kan påvisa vilka behov som finns i skolorna. Vidare medför ABC-kalkylering fördelar vid prissättningen a...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: ABC-kalkylering inom skolverksamheten - En fallstudie av Uppsala kommun

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-01-17]   ABC-kalkylering inom skolverksamheten - En fallstudie av Uppsala kommun
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=56519 [2020-07-11]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×