Den elektroniska marknadsplatsen som inköpsverktyg - En studie med fokus på Everfresh Group AB

785 visningar
uppladdat: 2005-01-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Uppsatsens teoriavsnitt uppställer en referensram som i stora drag innefattar inköpsteori, relationsteori och teorier kring e handel. Uppsatsens empiri bygger främst på intervjuer med köparföretaget Everfresh Group AB, företaget som tillhandahåller e-marknadsplatsen Fruit Line AB och tre leverantörer. Den e-marknadsplats som fallföretaget implementerat misslyckades. Anledningarna till detta var flera. Bland annat är en orsak att komplexiteten av produkterna på denna marknad är för stor. Det är vidare svårt att finna en e-handelsstrategi som lämpar sig för samtliga av företagets produkter. Dessutom var varken aktörerna eller branschen mogna för denna typ av inköpsform. E-marknadsplatsen har vidare visat sig v...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Den elektroniska marknadsplatsen som inköpsverktyg - En studie med fokus på Everfresh Group AB

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-18]   Den elektroniska marknadsplatsen som inköpsverktyg - En studie med fokus på Everfresh Group AB
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=56332 [2020-12-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×