Language for Granted - Automatic Evalutation of the Language Used in Grant Applications

508 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Abstract This thesis examines whether it is possible to ascertain a measurable difference between granted and refused grant applications with automatic methods. A corpus of project descriptions from the Swedish Science Council was examined with different classification techniques and using different linguistic features. A Naive Bayes classifier is shown to be a good predictor for this type of problem and the number of prepositional phrases in a document is shown to be a good attribute for classification. The results show that there does exist a statistically measurable linguistic difference between granted and refused applications. Sammanfattning Denna uppsats undersöker om det går att, med automatiska metoder, mäta en skillnad mellan godkända och avslagna bidragsansökningar. En korpus med projektbeskrivningar från Vetenskapsrådet undersöktes med olika klassifikationstekniker för olika lingvistiska särdrag. Det visar sig att en "Naive Bayes"-klassificerare fungerar bra för denna slags problem och också att antalet prepositionsfraser i ett dokument är en bra utgångspunkt för klassificering. ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Language for Granted - Automatic Evalutation of the Language Used in Grant Applications

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Language for Granted - Automatic Evalutation of the Language Used in Grant Applications
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=56282 [2020-02-28]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×