Förskolan(Utveckling och lärande)

5 röster
7429 visningar
uppladdat: 2006-02-03
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Utveckling och lärande (Förskolan)

Förskolan har mål att sträva efter för varje barn när det gäller utveckling och lärande.

• Barnen skall kunna utveckla sin identitet och känna trygghet i den.
• De skall kunna utveckla sin nyfikenhet och sin lust och förmåga att leka och lära.
• De skall kunna utveckla självständighet och tillit till sin förmåga.
• Kunna känna sig delaktiga i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer.
• De skall kunna utveckla sin förmåga att lyssna, berätta, tänka igenom och och säga sin uppfattning.
• Skall kunna utveckla sin kapacitet enskilt och i grupp, kunna hantera konflikter och förstå vad som är rätt och fel samt ta ansvar för gemensamma regler.
• Skall kunna utveckla sin rörelse,kordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt ha förståelse av hur viktigt det är att vara mån om sin hälsa och att må bra.
• Kunna tillägna sig och nyansera betydelsen, ser likheter och upptäcker nya sätt att förstå världen om kring sig på.
• De skall utveckla ett rikt och nyanserat talspråk och kunna överföra budskap och uttrycka sina tankar.
• Utveckla sitt ord- och uppfattningsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för att skriva, förstå hur det fungerar med symbolerna och förstå att man kan kommunisera med varandra på detta sätt.
• Utveckla sin förmåga till att skapa något nytt och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och upplevelser i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
• Utveckla sin förmåga att bygga, skapa och göra modeller med hjälp av olika material och tekniker.
• Utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i viktiga sammanhang.
• Utveckla sin förmåga för primära egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att rikta in sig på tid och rum och
• utveckla förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretsande rörelse och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur.


Grunden till ett livslångt lärande får man på förskolan.Det innebär att förskolan skall erbjuda barnen en bra pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran, utveckling och lärande knyts samman till en helhet som skall känneteckna hela verksamheten.Eftersom att barnen är hela dagen i förskolan måste man arbeta med alla viktiga delar för barnens utveckling.Där ingår även att vara ett bra stöd för barnens familjer så att alla barn får utvecklas i sin takt.

Utgångspunkten för den pedagogiska verksamheten skall vara barnens lust att lära.
Alla barn är intresserade av att lära sig och vill utforska att nytt, i och med detta så blir det lätt att göra lärandet lustbetonat.Barnen skall få uppleva att det är viktigt att lära sig nya saker.De imiterar och undersöker för att förstå världen omkring sig och skapar en mening i tillvaron.

Det är viktigt att förskolan är en trygg miljö samtidigt som att den skall kännas utmanande och stimulera barnen till att ta initativ, lägga märke till och reflektera.

Barnen får hjälp med att få en possitiv uppfattning om sig själva. Alla barn behöver uppleva att de kan klara av svårigheter, att de gör framsteg och att de är en tillgång för gruppen. Det skapar förtroende till den egna förmågan och är betydelsefull för självförtroendet.

Förskola...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Förskolan(Utveckling och lärande)

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-02-03]   Förskolan(Utveckling och lärande)
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5626 [2020-12-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×