"En disciplinerad vildman"

3217 visningar
uppladdat: 2006-01-31
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I tidskriften Bang, nr 4 2001, kan man läsa artikeln "En disciplinerad vildman" där Anna Gavanas skriver sin åsikt om den amerikanska faderskapsrörelsen.

I inledningen skriver Gavanas om hur faderskapsrörelsen i USA sedan mitten av 1990-talet drivit frågan om pappornas roll i samhället, deras betydelse för familjen och att papporna inte vill vara som mammor utan istället vara ”riktiga män”. Gavanas menar att detta fenomen inte verkar så iögonenfallande, men att man vid en närmare granskning av de bakomliggande orsakerna till denna faderskapspolitik bör känna viss oro.

Gavanas skriver att hon efter att ha tillbringat två år tillsammans med representanter för faderskapsrörelsen tycker att hon där sett hur politiska normer om sexualitet och genus, som hon skriver i artikeln, ”återskapas och befästs i praktiken”. Vidare skriver hon att faderskapsrörelsen tycker att familjen har feminiserats – att statliga och kulturella definitioner av begreppet familj nuförtiden syftar på kvinna och barn, och att papporna anser sig ha blivit utbytbara.

Gavanas anser att faderskapsrörelsen för över föreställningar om maskulinitet och feminitet till föräldraegenskaper och på så sätt konstruerar en specifikt maskulin föräldraroll för att, som hon skriver, ”påtala mäns oersättlighet”. Längre fram i texten berättar hon hur hon upplever att faderskapsrörelsen ger dubbeltydiga budskap då de å ena sidan försöker få männen att leva i monogama äktenskap samtidigt som hon menar att de försöker ”ursäkta” männens sexuella intresse för kvinnor som någonting naturligt.

Gavanas påpekar också att faderskapsrörelsen fått mycket kritik från feminister trots att de menar att de verkar för samma mål som feministerna – att män ska ta mer ansvar i familjen.

Avslutningsvis skriver Gavanas att den amerikanska fadersrörelsens framgång till stor del beror på att den får med sig många olika grupper av män. Hon avslutar artikeln med att konstatera att ”oavsett mäns olika politiska perspektiv, och deras sinsemellan ojämlika möjligh...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: "En disciplinerad vildman"

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-31]   "En disciplinerad vildman"
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5614 [2021-01-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×