Tjernobyl

2 röster
10336 visningar
uppladdat: 2001-04-28
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I slutet av januari i år, skedde vad som har kallats för den värsta miljökatastrofen sen Tjernobyl. Vi har valt att granska denna katastrof i sömmarna. Vad var det som egentligen händer den ödesdigra dagen? Vem hade ansvaret och finns det något sätt att komma åt den/dem? Hur mår naturen och hur kommer den må? Kunde erfarenheter ha tagits från liknande olyckor? Frågorna är många, och det enda sättet att få svar på dem hade varit att börja gräva, och det är precis vad vi gjorde. Vi har grävt bland artiklar, böcker och experter, för att ge er den bästa möjliga ståndpunkten i frågan. Först slarvet i Tjernobyl, nu i Baia Mare, när ska vi lära oss?


Den trettionde januari år 2000 brast en 25 meter lång sträcka av kanten på Bassäng Tre hos gruvföretaget AURUL i Rumänien. Detta ledde till att 100 000 kubikmeter förgiftat vatten läckte ut från dammen under ett förlopp på elva timmar. Vattnet färdades sedan utmed en liten flod som går längs dammen ut i den större floden Somes för att sedan mynna ut i den stora floden Tisza i Ungern. I gruvan framställde man guld från berget. I denna process användes cyanid, vilket är ett väldigt giftigt ämne, för lösa bort guldet, vilket ledde till att vattnet innehöll höga cyanidhalter. Enligt den ungerska regeringen var det totalt 120 ton cyanid i vattnet som läckte ut och detta rann alltså ut i en av områdets största floder.

Det tog gruvan 70 man, flera bulldozers och elva timmar att reparera dammen. Cyanid klassas i sig inte som ett miljögift eftersom naturen inte kan lagra det på något sätt, alltså är halveringstiden för detta ämne väldigt kort. Ett som i detta fall stort utsläpp påverkar dock både naturen och miljön väldigt mycket. Det som händer är att cyaniden blandas med vattnet, sedan tar fiskarna upp cyaniden som förstör deras syreupptagning. Konsekvensen för detta är att fiskar och andra organismer dör (se faktaruta om cyanid för mer information). Totalt dog 95% av all fisk i floden Tisza, vilket motsvarar ungefär 300 000 ton. Enligt en rapport skriven av Greenpeace har all fisk och alla mikroorganismer dött på en sträcka som består av kanalen, floden Somes, 525 km av floden Tisza i Ungern och 150 km av floden Tisza till Danube floden i Serbien. Av all fisk har 400 ton flutit upp till ytan. Dessa hundratals ton tillhör 38 olika arter. 20 av de 62 arter som finns i Tisza floden är utrotningshotade och därmed skyddade.

Cyanid
Cyanid är ett mycket giftigt ämne som tillhör nitrit grupperna. Cyanid finns i små mängder i stort sätt alla organiska ämnen. Cyanid finns vanligast i formen -C(tre bidningar)N men även i gasform som det då mycket giftiga ämnet Vätecyanid HCN. Cyanid tas upp av ”methemglobinet” som är en del av homoglobinet i de röda blodkropparna. Anledningen till att cyaniden tas upp i ”methemglobinet” är att det innehåller järn och cyaniden binder sig till ”metallösningar”. Det lilla halten av cyanid i ”methemglobinet” neutraliseras av enzymen ”resdon något” och bildar det ofarliga ämnet SHC. Men om en organism får i sig för mycket cyanid så hinner inte enzymen ”resdon något” att neutralisera giftet och den kommer ut till vävnader och förstör för enzymer. Speciellt för enzymen ”cukdlsöa något” som innehåller många ”metallösningar” och detta enzym är livsviktig för syretillförseln då detta enzym binder syre till blodet. Om enzym störs så dör organismen relativt snabbt har inga människor fått allvarliga skador på grund av katastrofen. Detta tack vare de ungerska myndigheter som blev underrättade väldigt tidigt om olyckan och de kunde därför vidta åtgärder. När giftet väl var ute i Tisza, en flod varifrån folk hämtar dricksvatten, hade ungerska myndigheter informerat och varnat folket och ordnat med ersättningar i form av tankbilar och vattenflaskor. Totalt drabbades 2 000 000 människor av denna katastrof. Man vet dock inte riktigt vad som händer när de giftiga ämnena kommer i människans näringsväv. I Ungern var 50 000 av folket beroende av floden.

Eftersom det var så pass många fiskar som dog i detta område påverkar detta de an dra djuren i fiskarnas näringskedjor. Detta medför en näringsvävsrubbning som innebär att ekosystemet kommer ur balans. Det är dock endast djurlivet som är drabbat av cyaniden, eftersom detta ämne inte skadar växter.

För tillfället är det svårt att veta vilka skador cyanidutsläppet kan ha orsakat. Man vet att cyaniden nu är borta ur floden, det tack vare flödet av nytt vatten, de kemiska egenskaper som cyanid har och den korta halveringstiden med mera Det man generellt kan säga är att det nu har gått för lite tid för att man ska kunna säga hur mycket skada systemet har tagit. Det man vet från liknande händelser är att i de fall då gifter läcker ut i stora floder så brukar floderna återhämta sig relativt snabbt. Efter Rhenolyckan till exempel tog det ungefär tolv år för floden att återhämta sig.

Som man ser så kommer det att ta ett tag för floden att återhämta sig och under tiden kommer djuren som lever av floden att behöva anpassa sig till de nya, förändrande förhållandena. Vissa av dessa djur vet man har tagit skada. Exempel på detta är två sällsynta örnar som man försökt att skydda i naturreservat, en av dem dog och den andra hamnade i koma på grund av cyaniden. Det alla experter gemensamt säger är att floden inte kommer att kunna bli helt återställd.

Vissa av >>>>>>> i den här härvan är underliga. Utsläppet i Baia Mare var inte det första i området. Faktum är att medelåldern i Baia Mare-området är dessutom tolv år lägre än i resterande Rumänien. Baia Mare tillhör ett område där gruvindustrin alltid varit stor och därför har det alltid varit mycket utsläpp och föroreningar. Man kan tycka att Esmeralda som driver gruvan borde få stå för de reningskostnader som kommer att tillkomma. Det som hitintills skett är dock endast att Esmeralda fått böta 150 dollar för sen rapportering av olycka. Esmeralda väntas få ännu högre böter, vilket resulterar i att företaget börjar fundera på att gå i konkurs. Det är alltså i Rumänien som den här gruvan ligger och den rumänska staten borde därför ta ut ett skadestånd för olyckan. Istället stämde Ungern Rumänien. Eftersom skadorna är väldigt omfattande kan det tyckas att skadeståndet skall formas därefter. Problemet är dock att Rumänien inte har fullständiga lagar och bestämmelser runt gifter och liknande ämnen. Många av punkterna som ägarna blev frikända för i Rumänien skulle de straffas hårt för i Sverige och i våra nordiska grannländer. Detta ledde till att ytterst små summor behövde betaldes från gruvägarna, vilka skulle finansiera saneringsarbetet.
Många hjälparbetare har sänts dit från stora delar av världen och jobbar ideellt för miljöns skull. Många av dessa personer kommer från EU, efter beslut om att rycka in efter katastrofen. Detta betyder att det inte bara blir dyrt för de som indirekt orsakade katastrofen, utan även för organisationer som EU och somliga drabbade länder som Jugoslavien och Bulga...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Tjernobyl

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2001-04-28]   Tjernobyl
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=561 [2019-01-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×