Folkpartiet

9659 visningar
uppladdat: 2006-01-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Folkpartiet Liberalerna grundades 1934. Det var från början en återförening av två partier (Liberala samlingspartiet, 1900 och Frisinnade Landsföreningen, 1902) som tidigare splittrats efter att varit oense i frågan om införandet av allmänt alkoholförbud i Sverige. Skillnaden från de föregånga partierna är att Folkpartiet har både liberalismen och socialliberalismen som ideologier, medan de andra endast hade liberalismen.

Folkpartiet har nu Lars Leijonborg som partiledare. Det har han varit sedan 1997. Om det skulle bli en borgerlig regering i nästa val ser många av landets folkpartister gärna Leijonborg som statsminister.
Inför nästa val vill vi i folkpartiet se en borgerlig allians mellan de fyra borgerliga partierna.
Om valets resultat blir en borgerlig regering vill vi att de tunga regleringarna släpps/lättas på t.ex. de få platserna på universiteten. Detta leder till att bland annat fler arbetstillfällen tillåts.

Partiet är organiserat med ett förbund i varje län, länsförbundet som har i uppgift att göra ett program för länet och landstinget och fastställa en valsedel till riksdagen. Riksorganisationen består av tre centrala grupper: landsmöte, partistyrelse och partiledning. Johan Jakobsson är partisekreterare och chef för riksorganisationen.
Den som beslutar om programfrågor och väljer partistyrelse är landsmötet som är partiets högsta beslutande grupp.
Lars Leijonborg som dessutom är partiordförande leder partistyrelsen som beslutar om partiets verksamhet mellan landsmötena och i stort bestämmer för partiets politik. Partistyrelsens verkställande grupp är partiledningen ansvarar för partiets löpande angelägenheter.

Lokalföreningen har även en viktig roll eftersom det är genom den som partiet håller nära kontakt med medlemmarna som sedan har den direkta kontakten med allmänheten.
Folkpartiets ungdomsförbund heter LUF, liberala ungdomsförbundet.

Vår ideologi:

En stor fördel med vårt parti är att det grundar sig i en idé – LIBERALISMEN (socialliberalismen). Det gör att vem som helst kan rösta på folkpartiet. Det spelar inte någon roll vilken grupp man tillhör. Vi riktar oss till alla människor som individer. Alla klasser vinner på en liberal stat.
Vi i folkpartiet går mot mitten. Man kan säga att det är vi som behåller balansen mellan partierna, att inte det blir ett allt för mycket socialdemokratiskt styre. Detta menar förste vice ordförande i kommunalstyrelsen i Staffanstorp Bo Polsten.
Vi värnar om den lilla människan och anser att om en vinner är det ett måste att alla andra vinner på det och vise versa.
Den enda nackdelen med liberalismen är att den kan vara svår att förmedla. Det är varken svart eller vitt och kan därför kännas lite rörigt.

Våra viktigaste frågor:

Viktiga frågor i Folkpartiets politik är Skola & utbildning, jämställdhet, ekonomi, integration, Europa, lag & rätt och vård & omsorg. Dock är EU, utbildning och vård våra centralaste frågor.

Utbildning:

Att alla ska få tillgång till en utbildning som öppnar åtskilliga dörrar är viktigt inom Folkpartiet skolpolitik. Det är även nödvändigt att alla ska få möjlighet till en lugn och trygg arbetsmiljö. Vi anser att en hög utbildningsnivå är viktig som grundförutsättning i ett tryggt och bra liv, ett sätt att gå mot framtiden. Man får då större chanser att direkt komma in i arbetsmarknaden. Då minskar även arbetslösheten. En hög utbildningsnivå ökar även Sveriges välfärd och konkurrenskraft. Detta gynnar samhället och alla vinner på det.
Att låta elever komma på efterkälken är ett svek mot dem som behöver skolan bäst. Alla ska få chansen att göra vad de vill med sina liv.
Resultaten av den socialdemokratiskt styrda skolan är svaga och verkar sjunka mer för varje år. Antal elever med avgångsbetyg från gymnasiet har sjunkigt från 90 % läsåret 1994/95 till 74 % läsåret 2003/04. Ett steg mot en bättre utbildning anser vi i Folkpartiet vara att betyg ska ges redan från årskurs sex och vill dessutom ha sex betygssteg istället för fyra. Alla ska få chansen att göra vad det vill med sina liv. Att utbilda elever till kritiskt tänkande och eget initiativtagande är viktigt i en liberal stat.

EU:
Våra åsikter om utrikespolitiken skiljer oss från de andra partierna.
Eftersom demokrati alltid har varit ett av de viktigaste områdena för oss vill vi vara med och se till att öka demokratiseringen i världen, alltså inte acceptera odemokratiska stater.
Vi vill uppnå en demokratisk värld med hjälp av biståndspolitik.
De som får bistånd måste dock också uppfylla vissa motkrav, så att vi kan se att de kommit en bit på vägen mot en demokratisk stat. Detta menar Nina Larsson (fp).
Vi vill att Sverige ska bli mer internationellt. Euron och EU-samarbete är bra för den globala solidariteten. Europa är mycket viktigt för Folkpartiet eftersom vi vill att Sverige ska vara en del av det Europa som för var dag expanderas, inte ställa oss utanför ett samarbete som enbart bidrar med ökad trygghet, demokrati och fred. Detta globala samarbete ger vårt land mer frihet som land i Europa bl.a. frihandel. Vi menar att vi nu har stått för mycket i utkanten av detta samarbete under de 10 år vi varit med i EU och att det nu är dags för oss att bli mer aktiva i denna organisation som gör Europa till en bättre plats för alla individer. Sverige säger nej till både den gemensamma valutan och andra gemensamma beslut som ger oss lösningar på gemensamma problem. Detta utanförskap är något som måste ändras på. Gränsöverskridande kriminalitet exempelvis narkotikasmuggling, människohandel, penningtvätt och terrorism är ett fåtal problem som Europa tillsammans måste lösa.

En nackdel med att vi i folkpartiet är på så pass hög grad EU-vänliga är faktumet att en majoritet av Sveriges befolkning inte vill införa de saker som EU har att erbjuda exempelvis valuta ändring till euron.

Vi måste behålla våra värderingar om EU men på samma gång få fler väljare och inte glömma våra rötter. Detta kan vi göra genom att gå ut mer och informera
allmänheten om de stora fördelarna med EU och vilka ytterligare fördelar det kan bringa i framtiden.

Vård och omsorg:
Vårdgaranti, fritt val av vårdgivare och husläkare är de tre viktigaste skillnaderna mellan ett liberalt vårdsystem och dagens. Vårdgarantin innebär framför allt att man får vård inom tre månader. Resurserna inom vården räcker inte till. Istället för att lägga ner energin på att hindra privata alternativ så borde man tänka på att täcka de behov som behövs, till detta behövs de privata alternativen också.

Köerna har bara blivit längre och längre sedan den socialdemokratiska regeringen avskaffat vårdgarantin 1994, när de tog makten från den borgerliga regeringen.

Ekonomi:
Vi i folkpartiet arbetar för att sänka skatterna. Vi anser att skatterna förtrycker vad vi vill få fram med den svenska ekonomin, att få gemensam finansiering av bl.a. vård, utbildning och rättsväsende.
Om vi sänker skatterna kan fler personer starta eget och på så sätt både minska arbetslösheten och bidra till en gemensam finansiering av de viktigaste områdena i samhället.
Vi måste fortfarande ha skatterna kvar. Att hjälpa de som inte kan ta hand om sig själva är också en viktig del i vår politik. För att göra det måste vi sänka skatterna så att fler kan arbeta och då kan fler betala skatt, fast en mindre skatt, som ingen blir lidande för.
Vi har nästan världens högsta skatter i Sverige. Skattehöjningarna är inte vägen till att lösa Sveriges problem. De skapar fler problem än de löser eftersom både tillväxten av antalet jobb och tillkomsten av nya småföretag påverkas negativt av skattehöjningarna.

Lag och rätt:
Antal brott har ökat med mer än 140 000 på 10 år i Sverige, samtidigt som antalet poliser har minskat och fängelserna är överfulla. Detta anser vi vara mycket oroande och för att göra någonting åt det vill vi för det första öka antalet poliser i landet.
Vårt mål är att det ska finns omkring 22 000 poliser i Sverige år 2012, istället för dagens ca 16 000.

Integration:
Sverige behöver ett nytt system för hantering av integrationspolitik.
Vi vill skära ner och modifiera socialbidraget på så sätt att individen garanteras arbete

Folkpartiet vill införa arbetsgaranti där den arbetslösa ska garanteras en sysselsättning om hon inte själv klarat av att få jobb. Då blir hon tilldelad en sysselsättning med en lön som är högre än det nuvarande socialbidraget men lägre än den minimala inkomsten ute i arbetsmarknaden.
Språkstudier ska även ges till invandrare om sådana behövs, på så sätt kan de lättare söka jobb. Vi vill också införa språktest som krav till svenskt medborgarskap.
Vi anser att Sverige är ett av de länder som kan erbjuda bra skydd för flyktingar och vi skäms över vår flyktingpolitik som i många frågor varit mindre mänsklig än vi önskat.
Undersökningar visar att 15 % av Sveriges invånare som är gamla nog för att arbeta är födda utomlands. Istället för att invandrare ska bli isolerade, göras till bidragstagare och nekas arbete som de gjort hittills ska de välkomnas in i arbetsmarknaden med öppna armar. Staten får på så sätt större ansvar för integrationen. Att invandrare tas in i arbetsmarknaden gynnar både Sverige som får mer arbetskraft och invandrarna som kan försörja sig.
Sådana visioner leder till ett bättre integrerat land och en mångfald av möjligheter inför framtidens jätteekonomi.

Jämställdhet:
Det är resterna av det gamla föråldrade tankesättet där man bara ser människan som antingen kvinna eller man, och inte som en individ som skapar klyftor mellan kvinnor och män. För oss är individen väldigt viktig, därför är det självklart att alla människor -oavsett kön- ska ha samma rättigheter och möjligheter i samhället. Man ska kunna bestämma över sitt eget liv, utan att hindras av förtryck som grundar sig i bristande jämstäl...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Folkpartiet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-22]   Folkpartiet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5584 [2020-08-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×