ArcView för kommunal skolskjutsplanering

1046 visningar
uppladdat: 1997-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Examensarbetet är tänkt att visa hur GIS-programvaran ArcView 3.0 Network Analyst kan användas till inom kommunal skolskjutsplanering. De moment som ingått i arbetet är följande:
  • Sammanställning av indata.
  • Uppbyggnad av databas i Access.
  • Skapa en koppling mellan databashanterarsystemet och ArcView.
  • Undersöka användningsområden för funktionerna i ArcView Network Analyst.
  • Utvärdering av det slutliga resultatet.
Vid sammanställningen av indata rättades den digitala versionen av GSD Blå kartans vägar för att kunna användas i projektet. Glapp i vägnätet åtgärdades samt att uppgifter om medelhastighet för vissa vägtyper kompletterades. En förutsättning för att kunna använda GIS vid planering av skolskjutsar, är att elevernas bostäder är geografiskt lägesbestämda. Detta visade sig bli svårt då det inte finns uppgifter om fastighetsadresser i testkommunen Kil. I sammanställningen av indata ingick också att ta reda på vilka regler och normer som finns angående kommunal skolskjuts tex kortaste avstånd till skolan för att bli berättigad till kommunal skolskjuts, längsta avstånd till busshållplatsen för låg- resp. mellanstadieelever, längsta körtid, väntetid, trafikfarliga vägar mm. En databas byggdes upp i Access för att kunna kombinera och hantera alla data som behövs för att planera skolskjutsarna på bästa sätt. Kopplingen till ArcView skapades genom ODBC (Open Data Base Connectivity). Man får då möjlighet att i ArcView koppla upp sig mot databasen och där ha sökmöjligheter. Utifrån de funktioner som ArcView Network Analyst kan erbjuda, har metoder tagits fram för att genomföra olika typer av analyser. Dessa utgör värdefullt stöd vid skolskjutsplanering. Följande beskrivs i rapporten:
  • Skolskjutsberättigade elever med avseende på avstånd från skolan.
  • Elever som bor vid trafikfarliga vägar med avseende på hastighet.
  • Placering av lämpliga hållplatser.
  • Beräkning av tidtabell för de olika rutterna.
Efter utvärdering av det slutliga resultatet konstateras att ett komplett system för skolskjutsplanering idag är omöjligt att förverkliga med ArcView Network Analyst. Detta beror på att programvaran ej har tillräckligt med f...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: ArcView för kommunal skolskjutsplanering

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [1997-01-01]   ArcView för kommunal skolskjutsplanering
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=55207 [2019-01-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×