Aktieindexobligationer - en lönsam sparform?

877 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syfte: Uppsatsens syfte är att få en ökad förståelse för aktieindexobligationer samt att se om aktieindexobligationer är en förmånlig sparform, ur spararens perspektiv. Metod: Uppsatsen är uppbyggd utifrån en kvantitativ ansats. Först insamlades information om aktieindexobligationer via litteraturstudier. Sedan insamlades empiriskt material via de uppsökta bankerna. Materialet var av sådant slag som historiskt data samt intervjumaterial. Dessa sammanställdes varefter analys och slutdiskussion blev möjliga att genomföra. Slutsatser: Aktieindexobligationers (AIO) popularitet är förankrad i dess låga risktagande med möjligheten till en ökad avkastning. Efter flera års börsnedgång har sparformen säkrat det investerade nominella beloppet. Spararens investeringsmål har ändrats från rena vinstmål till att allt mer fokusera på trygghet/säkerhet. AIO har visat sig tilltala småsparare och kan därmed ses som en sparform med potential för att även i framtiden stå för en ökande andel av investeringar bland småsparare i Sverige. Men sparformen har sitt pris. När marknaden väl når en positiv trend får investeraren inte ta del av samma procentuella utveckling so...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Aktieindexobligationer - en lönsam sparform?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Aktieindexobligationer - en lönsam sparform?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=55126 [2020-05-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×