Gud på nätet

2 röster
8133 visningar
uppladdat: 2000-07-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Det senaste århundradet har kyrkans roll i samhället fått stå tillbaka och tron på en övernaturlig kraft har minskat successivt hos många människor. Att vara religiös är lite ”ute” hos ungdomar idag, som hellre exponerar sig för det mediala flödet än läser Bibeln. Ändå håller inte tron på att dö ut, även om så kan tyckas. Den har bara antagit nya former.

För några år sedan fick Internet sitt genombrott, och miljoner människor världen över satt därmed ihop i ett jättelikt ”spindelnät” och kunde dela sina åsikter och sprida och mottaga information som aldrig förr. Utvecklingen kan liknas vid den som skedde då Gutenberg på 1400-talet uppfann boktryckarkonsten; även då öppnades nya dörrar och möjligheter för mängder av människor att sprida sina budskap till nya grupper. Internets intåg i vardagen gjorde att tidningarna blev elektroniska, affärerna likaså och människors kontaktytor vidgades i en global dimension.

Hur har då religionen och andligheten lyckats anpassa sig till det nya informationssamhället och transformera heliga sköra pergamentrullar till klickbar hypertext? Och hur förhåller sig de gamla världsreligionerna i jämförelse med de nya, ”hippa” nyandlighetsrörelserna när det gäller att bearbeta nätsurfarna och nå ut till de stora skarorna?

Sist men inte minst, finns Gud på nätet?

Internets möjligheter
För alla som söker information på nätet är utbudet oändligt. World Wide Web utgör det man i folkmun kallar Internet, men detta informationsnät är otroligt mångsidigt och omfattar även så kallade newsgroups, e-post, chattar och communities (de senare fungerar som webbsidor). Alla olika kommunikationskanaler har sina respektive fördelar och nackdelar.

Att chatta är ungefär som att prata i telefon men man skriver det man vill säga. Man kan samtala på skärmen med en i taget eller ”join a chatroom”, dvs kommunicera med ett större antal nätanvändare samtidigt. Att chatta har blivit enormt populärt, främst bland ungdomar, då det ger möjlighet att knyta nya kontakter runt hela jorden - i realtid!

Trots att jag varit en aktiv nätanvändare i åratal hade jag aldrig chattat om religion. När jag nu i chatkanalen på engelska initierade frågan”Finns Gud på nätet?” fick jag omedelbar respons från ett antal personer från hela världen, de flesta från USA. Bland dem som deltog i diskussionen var meningarna skilda. Dock talades det i en sansad och respektfull ton utan ”versalmissbruk” och omogna angrepp. Någon menade att ”Gud är allsmäktig, så givetvis finns han där också och kan alltså se allt vi gör”. En agnostisk man hävdade att ”om Gud finns har han säkert bättre saker för sig än att sitta online”! Det fanns alltså inget entydigt svar på frågan men jag hade fått en del nya infallsvinklar på problemet och chatsessionen hade varit givande.

En annan del av onlinekulturen är de communities (sv. samhälle, gemenskap) som växer upp som svampar på Internet. Alla ”invånare” anger vissa uppgifter om sig själva för att andra ska kunna hitta dem genom träffsäkra personsökningar. På så sätt får människor med samma intressen chansen att mötas virtuellt, vilket innebär en möjlighet för religionsutövare att komma i kontakt med likasinnade och därefter eventuellt fördjupa kontakterna.

Den för många anonyma delen av Internet kallas newsgroups, eller usenet, och är en sorts debattforum där alla kan posta inlägg eller svara på andras. På så sätt kan diskussioner pågå under en längre tid eftersom det inte krävs att alla är uppkopplade samtidigt.

När kontakter knutits med hjälp av de olika kommunikationsvägarna används med fördel elektronisk post om man önskar fortsätta diskussionen mera privat.

Som nämndes tidigare är den största och bästa informationsspridaren – också för religiösa budskap – webbsidorna, som med sin mångsidighet kan visa text, bilder, ljud och filmer. Internet är emellertid en djungel och svårigheten ligger i att finna just det man söker snabbt och smidigt. Men med lite tålamod kan allt förr eller senare hittas, eftersom a l l t finns på nätet - till och med Påven har en egen hemsida!

Hemsidor med religiöst innehåll
Webbplatserna med religiöst innehåll är många, och de blir fler för var dag som går. Tyvärr överstiger kvantiteten kvaliteten inom området; flertalet av sidorna är enligt min mening amatörmässiga. Istället för att bara ägna sig åt att sprida ett budskap borde mer tid lagts ner på hur detta görs. Att enbart prioritera innehåll framför utformning verkar genomsyra kategorin av sidor. Tyvärr gör det att man ibland tappar intresset redan på välkomstsidan. Dock står ett och annat guldkorn att finna.

Mycket beror på vem som gett upphov till webbplatsen. Konstigt nog är det ofta inte de stora sidorna, skapade av seriösa organisationer, som bäst belyser religionerna, utan mindre, oberoende sidor skapade av hängivna privatpersoner.
”I spend a lot of time on it, and I feel that if there's anything that I can do to be of service to God, I don't mind spending the time. It's a labor of love.” Detta berättar Dave Albrecht, som underhåller webbplatsen Toledo First Seventh Day Adventist Church.
Här följer en genomgång av några hemsidor med olika religiösa budskap på nätet:

ReligiousTolerance.org är en omfattande sida med ett kvalitativt innehåll som beskriver många religioner utifrån olika kriterier. Det går lätt att jämföra de olika livsåskådningarna med varandra och skaffa sig en övergripande uppfattning om vad de står för. Såväl satanism och hedonistisk tro som de stora världsreligionerna är med på ReligiousTolerance.org. Reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Webbplatsen har på bara en månad haft över 32 000 besökare, något som med säkerhet gör upphovsmannen B.A. Robinson nöjd med sitt verk.

Surfar man vidare ner mot Italien hittar man den katolske påven Johannes Paulus II:s egna hemsida, som har en mera klassisk utformning. Sidan innehåller bland annat ett arkiv med gamla påvar genom historien, heliga skrifter och nyheter. Besökaren kan också se TV-sändningar från The Vatican Television Center. Protestanter tillverkar emellertid fler hemsidor än katoliker i förhållande till andelen utövare, åtminstone i USA. Religioner utan stora hierarkinivåer tycks ha en tendens att trivas i Internet-mediet.

Svenska kyrkan har gjort en attraktiv webbplats som berättar om verksamheten. Den innehåller också pressmeddelanden, länkar till stift och församlingar i Sverige, Lutherhjälpen m.m. Svenska kyrkan är inne i en period av omdaning eftersom den vid årsskiftet 1999-2000 skildes från staten och därför behöver hålla alla marknadsföringskanaler öppna.

Frikyrkorna i Sverige har med varierande resultat gått ut på nätet, och lokala församlingar och grupper har i en del trossamfund varit mycket aktiva med sin hemsidestillverkning.

Hinduism Today är ett onlinemagasin som beskriver den indiska hinduismtron med aktuella artiklar och inslag. Tyvärr är sidans design enkel och jobbig att navigera, vilket leder till att besöket blir kortare än tänkt.

IslamiCity in Cyberspace är motsvarande webbplats om islam. Även denna sida är utformad som en tidning och man har lyckats bra med utseende och innehåll. Det känns som IslamiCity in Cyberspace har en modernare approach än andra religionsbaserade sidor på nätet. Artiklarna prioriterar ekonomi, media och forskning framför rent religiösa ämnen.

Webbläsaren riktas återigen mot öst, denna gång Buddhanet som är en väldigt snygg sida om buddhismens alla beståndsdelar och utmärkande åsikter. Här blir man kvar länge... Innehållet inkluderar tankar om döden, meditation, studier om buddhismen och länkar till andra buddhistiska sidor. De buddhistiska sidorna på nätet är oväntat många och kan kanske förklaras av ett ökat intresse för österlänska religioner hos intellektuella datoranvändare.

En webbplats som tar upp det judiska livet är VirtualJerusalem. Utformningen och innehållet är seriöst, men det känns ändå lite för kommersiellt för att man ska bli fast. Framsidan tar upp aktualiteter, och några andra länkar leder till mat, historik och Torah-studier.

Nyandligheten är så spridd att de flesta sidor som finns är gjorda av många olika New Age-organisationer. Moonphase är en typisk nyandlig sida med djupa frågeställningar och en spirituell känsla i färger och design. Reinkarnation, meditation och healing är vanligt förekommande teman på sidorna med New Age-anknytning.

Inte bara fördelar
Många fördelar för religionens spridning har målats upp, men det finns de som menar att Internet kommer att leda till religionernas undergång, att ungdomar sitter hemma vid datorn istället för att gå till kyrkan. Men Bibelläsning och nätsurfning (i religiöst syfte) påminner faktiskt till viss del om varandra. När man surfar på nätet klickar man sig från en plats till en annan i obestämd ordning. Likaså läses inte Bibeln från pärm till pärm, utan man hoppar fram och tillbaka och läser ett stycke i taget.

Även gudsmotståndarna får en ny kanal att nå ut med sitt budskap. Interna åsiktskonflikter mellan de troende i olika religioner blossar upp i nätdiskussioner och genom mailbombning, förtäljer en uppmaning på en hemsida som vädjar till folk att inte skicka hatbrev. Kan Internet leda till ett nytt religionskrig, som de vi drabbats av under historiens gång? Risken är förhoppningsvis liten.

Vissa konservativa religionsutövare menar att Gud används i alltför kommersiella syften, att Internet leder till en ökad exploatering av honom. Ett exempel på detta kan vara domännamnet www.gud.com som vid en auktion såldes för 20.001 kronor till IT-företaget Solheim System AB!

Framtiden
Det vi idag sett av Internets möjligheter är bara toppen av isberget och morgondagen kommer att bli än mer spännande. Informationens lättillgänglighet kommer i nästa årtusende att öka, och likaså utbudet.

Mer konventionella medier är fortfarande livskraftiga. I Amerika finns idag ca 200 TV-stationer och inte mindre än 1300 radiostationer, alla religionsbaserade, som dagligen når ut med sitt budskap. Valfriheten kan inte ifrågasättas. Det verkar till och med vara större chans att bli frälst genom att zappa i TV-rymden än att planlöst surfa runt på nätet.

I dagens Sverige förs debatten om bredband flitigt av såväl politiker som företag. Bredband kräver en enorm infrastruktursatsning som skulle innebära höghastighetsinternet, billigare telefoni och digital television. Detta skulle inte bara medföra ett stort kanalutbud utan även möjligheten för alla uppkopplade hushåll att från sina vardagsrum i realtid sända information över hela världen!

På papperet ser detta ut att leda till att informationsströmmen breddas och vår dagliga input ökar. Vad bredband skulle betyda för religonen är omöjligt att veta, men troligtvis skulle flera nyandlighetsrörelser dra nytta av den nya tekniken och successivt överta anhängare från de stora världsreligionerna.

En fråga om tro
Om man tror på Gud finns han överallt, också i cyberrymden. Det var de personer jag chattade med övertygade om. Mina diskussionspartners hade då förbisett en viktig sak: de heliga skrifterna som ligger till grund för religionerna täcker inte många av senare tiders uppfinningar. Detta kan rent hypotetiskt innebära att en eventuell Gud inte kan läsa den binärkod som datorerna överför våra tangenttryckningar och musklick till, för vem har givit Gud en kurs i informationsteknik?

Finns då Gud på nätet? För dem som inte tror på att någon högre makt skulle styra våra liv och bestämma våra öden blir svaret ”nej”. Men för dem som inte betvivlar Guds existens blir svaret troligtvis ett annat. Så l...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Gud på nätet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-07-05]   Gud på nätet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=55 [2019-08-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×