Bonde på medeltiden

32 röster
45520 visningar
uppladdat: 2001-04-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Att vara bonde under medeltiden

a) Fakta:
Bönderna var den s.k. basen i det feodala systemet, d.v.s. det var deras överskott som försörjde den övre delen, kungar, riddare, hertigar m.m. Bonden befann sig alltså i det lägsta samhällsskiktet och hade väldigt låg status gentemot t.ex. godsherrar och riddare. Det var dock få slavar kvar bland bönderna, utan de som varit slavar var istället livegna. Att vara livegen innebar att bonden hade en egen bit jord och ett eget hem. Dock var han tvungen att arbeta på godsherrens gods när det behövdes, men ett tak för hur många dagar han skulle arbeta där sattes ut i det avtal godsherren bestämde med den livegna. Den livegna bonden fick inte flytta från sin mark, gifta sig eller dylika ting utan godsherrens tillstånd.

I Europa odlade bönderna mest råg och vete, men i Sverige dominerade kornet. Jordbruket var primitivt och detta medförde att avkastningen blev mycket låg. För varje sått korn fick bonden högst två tillbaka, då han var tvungen att spara minst hälften till nästa skörd och utöver detta även betala godsägaren blev det inte mycket kvar att leva av. Om det då blev dåliga skördar hade bonden ingen marginal att leva på och svälten var ett faktum. Under den tidiga medeltiden använde bönderna sig av tvåskifte, men man övergick allt eftersom på många håll i Europa till treskifte, samtidigt med detta bytte man även dragdjur och började använda hästar istället för oxar. Denna utveckling skedde dock väldigt långsamt i Sverige, ända in på 1700-talet så var oxar det dominerade dragdjuret på åkrarna. Det var heller inte bara djuren och tekniken som förbättrades, utan redskapen. Samtidigt som hästarna tog över efter oxarna så ersattes årdret, med den tunga hjulplogen.

Bondens familj var i de allra flesta fall det vi idag kallar kärnfamilj, d.v.s. man, hustru och barn. Det förekom att t.ex. ett ogift syskon kunde bo med dem, men några storfamiljer var det aldrig tal om. För att få arbetet på bondgården att fungera var det nödvändigt att mannen och kvinnan samarbetade. Kvinnorna skötte i de allra flesta fall även barnuppfostran och kvinnorna var därför en mycket viktig del i familjen, både som försörjare och uppfostrare. Men trots detta var samhället inte särskilt jämställt, mannen bestämde över kvinnan och hade laglig rätt att fysiskt bestraffa henne således hon ej fick några bestående men eller dog. Medellivslängden var mycket kort, endast runt 30 år och ovanligt nog lägre hos kvinnan än hos mannen, vilket ur historiskt synvinkel är mycket ovanligt.

Var man bonde under medeltiden hade man i stort sett ingen chans till utbildning alls, förutom den yrkes utbildning man fick av sina föräldrar på gården. Den mera akademiska utbildningen var endast till för de rika under medeltiden. Detta medförde att det var oerhört ont om läs- och skrivkunniga bönder.


b) Analys:
Bönderna hade låg status helt enkelt därför det ansågs vara fult att arbeta under medeltiden. Idag ser fortfarande många människor det som fult att arbeta, även om kanske mycket av det arbetes förakt kanske försvann när Europa industrialiserades och arbetarna bildade fackföreningar och blev politiskt aktiva m.m.

Att slavarna försvann berodde nog inte som man kanske vill tro på att människorna blev snällare och mer godhjärtade under medeltiden, utan helt enkelt därför att det inte lönade sig att ha slavar längre. Godsherren var ju ansvarig för att föda slavarna, och detta behövde han göra även när det inte fanns så mycket arbete. Detta medförde att man förlorade pengar på slavarna och det var smartare att släppa dem fria, fast helt fria blev de dock aldrig. Att dela ut en bit jord till varje bonde var heller inte en någon stor förlut för godsägaren. Att ha stor makt i medeltidens Europa innebar inte så mycket att ha jord som att ha makt över människor. Då var Europa ännu ganska glesbefolkat och det var gott om jord men ont om folk. Idag ser det tvärtom ut, ont om jord men gott om folk, så då tycker man att det borde vara tvärtom idag, men om du tänker efter så är det ju inte så. Jorden spelar inte särskilt stor roll i dagens maktspel, trots att jorden är grovt överbefolkad. Hur kommer nu det sig? Jo, vi har idag inte längre ett bondesamhälle utan det har övergått till industrisamhälle, för att sedan övergå till dagens it-samhälle, där marken inte spelar någon särskilt stor roll utan det är då främst att ha makt över informationen som medför till stor makt i it-samhället.

Att kärnfamiljer utvecklades i Sverige berodde till stor del på att Sverige blev kristet. Äktenskapet mellan mannen och hustrun betydde mycket i kristendomen, detta medförde att männen inte längre kunde ha flera fruar eller frillor på samma sätt som tidigare.
Att medellivslängden var så pass låg som den var, mindre än hälften av dagens medellivslängd, har många orsaker. Dels så slet bönderna mycket mer än vad vi gör idag, de slet ut sina kroppar. De var även mycket fattigare än vad medelsvensken är idag, de hade mycket sämre levnadsförhållanden. De fanns då inte heller sjukhus på samma sätt som idag, så fick man t.ex. lunginflammation som idag botas lätt så dog man. Många barn dog även mycket tidigt, redan under första året, man talar om extremt hög spädbarnsdöd. Detta medförde att kvinnorna födde många barn i en snabb följd, när kvinnorna dessutom slet ute i åkrarna blev deras medellivslängd självfallet lägre än männens. I dagens läge är det tvärtom, kvinnan lever i genomsnitt längre än mannen. Detta därför att i industrisamhället arbetade aldrig kvinnorna med något kroppsligt arbete, de slet då inte ut sina kroppar och levde längre. Trots att många kvinnor och män idag har ungefär liknande arbetsuppgifter lever detta kvar.

Av råg och vete kunde man göra bra bröd och bröd var något som åts mycket under medeltiden. Att äta så pass mycket bröd som det gjordes var som så mycket annat ett arv från Rom. Kornet var bättre lämpat för de svenska åkrarna, dels för att det var härdigare än de andra två, men även därför man kunde, av korn, utöver bröd, tillverka det viktiga ölet.

Att bönderna inte kunde få någon utbildning är kanske inget som förvånar om man har läst lite historia i...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Bonde på medeltiden

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2001-04-26]   Bonde på medeltiden
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=547 [2018-12-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×