Fördelar med åldersblandade klasser. En undersökning om elevers och föräldrars uppfattningar

1304 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sammanfattning Syfte Undersökningens syfte är att få fram vilka fördelar elever och föräldrar ser med åldersblandade klasser. Målet är att se om elever och föräldrar ser de fördelar som forskarna lägger fram. Huvudfråga Vid elev- och föräldraintervjuer ställdes huvudfrågan: Vad kan det finnas för fördelar med åldersblandade klasser? Metod För att få fram ett resultat om elevers och föräldrars uppfattningar har vi använt oss av intervjuer. Material som använts för litteraturstudier är böcker, rapporter och artiklar. Resultat Resultatet visar att både elever och föräldrar upplever ett visst antal fördelar med åldersblandade klasser. De största fördelarna enligt eleverna är att det ger fler kompisar och att de kan hjälpa varandra. Föräldrarna ansåg att åldersblandningen största fördelar framkom vid individualisering och inskolning/klassövergångar. De såg också fördelar med det sociala utbytet som uppstod vid åldersblandning. Samtidigt visar resultatet tydligt att forskarna pekar på många fler fördelar än de som elever och föräldrar upplever. Slutsats Slutsatsen vi drar av detta resultat är att pedagoger och skolledning måste vara tydliga både för elever och föräldrar med information om motiv, pedagogiska idéer och vinster med åldersblandning. Vi drar även slutsatsen att en pedagog som ska arbeta med en åldersblandad klasskonstruktion, måste tro på arbetssättet. Detta är en förutsättning för...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Fördelar med åldersblandade klasser. En undersökning om elevers och föräldrars uppfattningar

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Fördelar med åldersblandade klasser. En undersökning om elevers och föräldrars uppfattningar
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=54493 [2020-02-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×