Banker och Internet - en studie av risker och riskhantering vid finansiella Internettjänster

1107 visningar
uppladdat: 2002-01-16
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Uppsatsen har två delsyften. För det första avser vi analysera och utvärdera de operativa risker som finns i samband med banktjänster via Internet och hur bankerna hanterar dessa. Vårt andra delsyfte är att undersöka hur skadeståndsansvaret fördelas mellan bank och kund. Vi avser även att diskutera och analysera om bankernas friskrivningsklausuler från skadestånd uppfyller de krav som ställs enligt svensk rätt. Uppsatsen bygger på en kvalitativ arbetsmetod som till största delen baseras på textstudier. Textstudierna omfattar granskning och tolkning av diverse dokument som behandlar riskproblematiken vid Internetbanktjänster. Dokumenten omfattar bl.a. bankernas användaravtal med privatkunder, internationell och nationell lagstiftning samt Finansinspektionens rekommendationer och riktlinjer. Som kompletteringsmetod för datainsamling och -bearbetning har telefonintervjuer med bankerna, Allmänna reklamationsnämnden, Bankföreningen, Finansinspektionen och Konsumentverket använts. De undersökningsobjekt som valts är FöreningsSparbanken, Handelsbanken, Ikanobanken, Nordea samt SE-banken. Vår förhoppning när vi började att skriva uppsatsen var att studera fler banker men på grund av bristfällig information tvingades vi begränsa oss till de ovan nämnda. Vi har konstaterat att de av oss undersökta bankerna verkar hantera operativa risker på ett seriöst sätt. De uppfyller Finansinspektionens krav och betraktar dem som en naturlig del av sin verksamhet. Angående riskfördelningen mellan bank och kund kan konstateras att bankerna i sina användaravtal med privatpersoner i många fall friskrivit sig från skadeståndsansvar. Det rör sig om friskrivningar från driftavbrott eller andra störningar i bankernas datorsystem, men även om generella friskrivningar från force majeu...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Banker och Internet - en studie av risker och riskhantering vid finansiella Internettjänster

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-01-16]   Banker och Internet - en studie av risker och riskhantering vid finansiella Internettjänster
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=54228 [2020-08-10]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?



Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×