ADHD

11293 visningar
uppladdat: 2005-12-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Detta arbete handlar om ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) och det omfattar tre stycken frågor:

Vad är ADHD?

Vilka kriterier står bakom diagnosen ADHD?


Vad kan föräldrar/lärare göra?

ADHD är en sjukdom som man kan få av olika anledningar. Det kan ha med din barndom att göra och du kan få det av syrebrist i födseln etc. Barnen har svåra koncentrationssvårigheter och lider av hyperaktivitet,
perceptionsstörningar samt fel i motoriken t.ex. Antingen väldigt slapp i
musklerna eller väldigt stel. Det leder till att dom blir klumpiga.

Ett ADHD-barn klarar sig väldigt bra fram till skolstarten då det krävs att
barnet ska vara socialt och intellektuellt anpassningsbart, men ett barn
med ADHD har inte så lätt att anpassa sig. Barnet är väldigt "spralligt"
och kan inte sitta still med än en liten stund, de har också svårt att ta
in och bearbeta information ett av kännetecknen är att barnet är väldigt
impulsivt gör först och tänker sedan och barnet kan ha svårt att bedöma
avstånd.

Som förälder och lärare finns det mycket som man kan göra för att
underlätta för barnet.
T.ex. Skapa en regelbunden vardag så barnet vet vad som händer så de
slipper oroa sig, vara tydlig, klar och konsekvent med sina regler till
barnet, skapa en så enkel vardag som möjligt och försöka ta bort störande
element i tillvaron.
3.
Inledning

Bakgrund

Jag är väldigt intresserad av hur människor agerar varför de agerar så,
hur de tänker och varför och hur de uppfattar och bearbetar olika saker i
tillvaron. Detta kan även bli ett stort problem om något av detta inte
fungerar. Då kan du få diagnos ADHD och det är relativt vanligt idag så ja
tycker att det är ett viktigt problem, om inte personerna med
bokstavsdiagnoserna får rätt hjälp kan det istället få negativa
konsekvenserSyfte

Jag vill få folk till att förstå problemen med ADHD


Problemformulering

. Vad är ADHD?

. Vilka kriterier står bakom diagnosen ADHD?


. Vad kan föräldrarna/lärarna göra?


Metod
Jag har använt mig av mycket litteratur som jag har fått tag på i
Nösnäsgymnasiets bibliotek, jag har även fått tag i en lärobok om
annorlunda barn som har varit till en stor hjälp. Jag har även använt mig
av Internet, jag har vart så källkritisk till källorna som möjligt.
Nationalencyklopedin har också varit till en hjälp.
4.

Resultat

Vad är ADHD?


Agneta Hellström beskriver ADHD i boken "Ungar är olika"

I förskolan träffar man på många barn som har olika varianter av lätta
utvecklingsavvikelser eller funktionsstörningar om man vill kalla det så,
ibland inom ett eller ibland inom flera olika områden. Det kan gälla inom
områden som koncentration, uppmärksamhet, perception, motorisk störning
eller försening, kognitiva svårigheter eller språk och talsvårigheter.
Tyvärr ser man detta hos många barn och är mer eller mindre märkbart. De
kan uppträda var för sig men även i kombinationer, som är det vanligaste.

Hos en del barn är besvären lindriga och kanske övergående, då är det bästa
att vänta in den naturliga utvecklingen. I andra fall kan det visa sig att
besvären är mer bestående och allvarliga och gör att barnet inte fungerar i
sin vardag. Beteende problem och svårigheter i känslovärlden är vanligt
eftersom dessa barn ofta inte får förståelse av människor runt omkring dem.
Många feltolkar dem och dömer dem som ouppfostrade/bortskämda.
När dessa barn kommer till skolan och möter kraven som ställs där, märks
deras svårigheter ännu mer.

Har man en störning i sin aktivitetsgrad har man svårt för att uppfatta,
koncentrera sig samt svårt att sitta still. Har man också motoriska
störningar är det svårt med grov och finmotoriken. Begreppet störd
inlärningsförmåga innebär stora svårigheter med språkinlärning och begrepp
som form och avstånd har man begränsad uppfattning om.
En missuppfattning är att stökiga barn alltid har ADHD, så är det inte
eftersom begreppet ADHD inte är en allmän beteckning.
Barn med denna diagnos får bäst hjälp genom att få en jämn och igenkännande
dygnsrytm, och bara korta tillfällen med undervisning. Ibland kan det vara
en fördel för barnet att få gå i specialklass. Det är viktigt att lärare
och föräldrar har ett nära samarbete med varandra.

5.
Kriterier bakom diagnosen ADHD

. Barnet har jättesvårt att hålla kvar uppmärksamheten på en enkel
uppgift eller en lek.

. Barnet har svårt att koncentrera sig mer än några minuter åt gången.

. För att barnet skall uppfatta ett besked måste frågan vara direkt
riktad mot barnet.

. Barnet kan inte förstå instruktioner till exempel till en lek.

. Barnet blir lätt distraherat (till exempel av ljud).

. Barnet kan inte sitta still, är rörligt och väsnas.

. Barnet är impulsivt , knuffar sig fram och avbryter, har inte förmågan
att vänta på sin tur och förstår inte vad som är passande i en
situation.

. Är ofta klumpigt, och har svårt med balansen, samt att lära sig cykla.
Många har svårt att spänna musklerna och har en dålig kroppshållning.

. Svårigheter att hålla en blyertspenna på ett naturligt sätt. De kan ha
problem att äta med stängd mun. Ansiktet kan verka fattigt på mimik.

. Barnet kan ha svårigheter att upptäcka var ett ljud kommer ifrån
(höger eller vänster).

. Många har svårt att uppfatta former och avstånd.

. Barnet kan ha sen språkmässig utveckling, litet ordförråd och svårt
att använda rätt uttal och grammatik.Detta skall man vara uppmärksam på hos ett ADHD-barn?

Om barnet har en stor oro och är rastlöst.
Om de har svårighet i relationer med kompisar som t ex att leka lekar som
kräver regler.
Om förmågan att lära sig av sina misstag är underutvecklad.
Om sömnbehovet är väldigt litet.
Om barnet ät litet och smalt och aldrig har någon ro att sitta kvar och äta
upp sin mat.
Om det som spädbarn var antingen mycket lugnt eller tvärtom mycket livligt.

Vad kan föräldrar/lärare göra? 6.


. Skapa regelbundenhet i vardagen

. Vara tydlig, klar och konsekvent mot barnet

. Skapa en så enkel vardag som möjligt

. Ta bort störande ting från vardagen

. Vända sig direkt till barnet istället för att till exempel tala med
alla syskon samtidigt

. Samarbeta med skola och fritidshem

. Tala med läkaren om undersökningar och behandlingar

. Veta att det finns en ADHD-förening dit man kan söka sig och få råd och
stöd

Pedagogiska principer att tänka på:

För dessa barn är det viktigt att ha tydliga arbetsuppgifter ( ex ett
papper med bara några få uppgifter på)


Korta arbetspass med rörelsepaus


Gärna någon form av belöningssystem


Ett måste är intressanta arbetsuppgifter, så de kan få utlopp för sin
nyfikenhet.


Instruktionerna måste vara tydliga, helst konkreta med bild och text (det
stöder minnet)


Färgkodade böcker, för att lättare hitta.


Ge dem hjälp att urskilja det viktigaste, och att organisera arbetet.


Träna på erfarenheten att alltid göra färdigt


Eliminera alla störningsmoment runtomkring


Skapa egen arbetsvrå.

I alla situationer skall läraren syfta till att hjälpa upp barnets
självkänsla. Man ska undvika förlöjligande kritik Allt beröm är bra.
Beröm ofta och mycket. Detta stärker självförtroendet hos barnet. Belöna
när ett arbete är färdigt genom en "rolig" paus, en guldstjärna i boken
eller något annat barnet tycker är roligt.
Lär barnet att belöna sig själv genom uppmuntran, positivt självprat
("Det där klarade du bra, Hur känns det?").

Slutsats 7.


De personer som jag har valt att hämta information ifrån i detta arbete
tycker ganska lika om hur man ska bemöta ADHD-barn och varför dom har fått
den diagnosen och vad man ska göra för att det ska bli så bra som möjligt,
men staten måste förstå att det här är ett stort problem. Den klassen som
ett ADHD-barn är med i kan bli väldigt orolig när det hela tiden är någon
som t.ex. inte kan sitta stilla en längre stund, är stökigt och väsnas. Och
miljön blir ju inte bättre om läraren tappar tålamodet.

Ett ADHD-barn behöver vara i en mindre sal med färre saker som kan ta deras
uppmärksamhet, det innefattar färre elever, färre saker på väggarna etc.
som kan stjäla deras uppmärksamhet. För att få det möjligt behövs det mer
pengar till att göra sådana grupper med få elever och fler lärare (det
behövs ju inte vilka lärare som hels utan lärare som förstår barnen och har
ett stort tålamod). Pengar är det ju ont om säger politikerna, så om ett
ADHD-barn ska vara i en "vanlig" klass ställs det höga krav på läraren. Ett
ADHD-barn kräver lugn och ro med personal som förstår.

På Dampenshus.nu så ger dom väldigt klara beskrivningar för hur det ska
vara för att ett barn med ADHD:
"Skolan skall vara organiserad med enkla regler, som barnet kan förstå.
Skolprogram där barnet kan komma och gå som de vill, och välja vilken
aktivitet de vill medverka i är oftast olämplig för barn med AD/HD. Barnet
med AD/HD är ofta dåliga på att lyssna. Därför är det viktigt att läraren
vet hur man skall ge instruktioner till elever med AD/HD. Först och främst
är det viktigt att få barnets uppmärksamhet. Det är vanligen nödvändigt att
stå framför barnet, kanske till och med röra barnet för att vara säker på
att barnet lyssnar. Instruktionerna skall vara så korta och klara som
möjligt.
När så är möjligt skall läraren hålla barnet med AD/HD borta från störande
företeelser. Barnet bör placeras långt från sådana distraktioner som
luftkonditionering eller fönster. Man behöver vara noga med placeringen i
klassrummet. Bord av småöar skapar väldigt stora visuella intryck och
därmed nedsatt förmåga att lyssna till läraren. Alltså skall bänkarna vara
i rader där AD/HD barnet placeras längst fram mot läraren så det finns lätt
mellan eleven och läraren till kontakt"

Men vad säger de andra barnen när läraren ger just det barnet så mycket
uppmärksamhet?
De andra barnen kan ju reagera helt olika, vissa kanske inte bryr sig eller
kanske rent av inte märker för att de kanske får mycket hemma och av
kompisar så de behöver ingen uppmärksamhet medan vissa barn kanske blir
sura på fröken för att hon "tycker bättre om" det andra barnet. Det
sistnämnda kan leda till att barnet med ADHD blir retad och kanske rent av
mobbad och det kan leda till att ADHD-barnet blir mer okoncentrerad och
aggressivt.8.
Källförteckn...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: ADHD

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-19]   ADHD
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5416 [2020-08-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×