Islam

3 röster
10224 visningar
uppladdat: 2005-12-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning
Jag hade tänkt skriva lite allmänt om Islam, men på ett lite annorlunda sätt. Jag tänker inte ta upp saker i ordning, jag tänker ta upp saker som intresserar mig, saker som jag vill veta mer om, som Muhammeds liv, hans familjeliv. Mer om vad guden Allah är för någonting, vem det nu är som muslimerna dyrkar? Och självklart den heliga boken koranen, vad den bygger på, vilka är med, vad följer muslimerna i den?
Jag ska även ta upp hur en moské ser ut, vilka regler som finns inne i den och massor annat.
Och ett måste för mig själv, är att ta upp vardagslivet för muslimerna och varför dem klär sig som dem gör.
Djihad är även något som jag tänker ta upp mer om.
Denna uppsats ser jag verkligen framemot, eftersom Islam är så bra att fördjupa sig i, det finns så många vägar man kan fördjupa sig i att man kan välja dem som passar en mest.


Islam
Islam har idag närmare 1 miljard muslimer.
Muhammed
Muhammed föddes i Mekka på den arabiska halvön, som är nuvarande Saudi-Arabien, år 570 efter Kristus och tillhörde stammen ”Quraish”. Hans pappa, Abdullah, dog innan hans födsel och hans mamma, Amina, dog när Muhammed var sex år gammal. Då tog hans farfar, Abdol Mottaleb, över vårdnaden, men även han dog kort därpå, då tog Muhammeds farbror, Abu Talib, slutligen ansvaret om honom.

Vid 25 års ålder gifte sig Muhammed med en förmögen änka, Khadija, som var femton år äldre än honom. Hon bodde i Mekka, och genom henne blev Muhammed introducerad till inflytelserika människor som hade höga maktpositioner i samhället. Muhammed brukade ofta dra sig undan till berget Hira utanför Mekka. Där, den 27: e natten i ramadan, ”maktens natt”, vid Muhammeds 40 års ålder, uppenbarade sig ängeln Gabriel som var guds sändebud enligt de muslimska heliga skrifterna. Ängeln Gabriel uppmanade Muhammed att berätta för araberna om Gud. Så Muhammed blev Allahs profet.

I sin hemstad Mekka, som var en välkänd vallfartsort med ett stort antal gudomar, uppmanade Muhammed folket att följa Allahs väg och förstöra alla andra Guda avbilder. Köpmännen i Mekka fruktade att affärerna skulle försämras om vallfartsort skulle avta. De hotade Muhammed och en händelse som står i Sunna, som är berättelser om Muhammed, var att 15 vakter samlades utanför Muhammeds hus för att döda honom, men han fick besked om detta tidigare och flydde upp till bergen. Sedan flydde han med sina anhängare till Medina år 622. Denna händelse kallades ”Hidrja” eller ”emigrationen” och detta ledde till att muslimerna började räkna sin kalender från denna stund som år ett.
Muhammed dog år 632.Allah
Det arabiska orden för Gud är Allah. Många är missnöjda med översättningen för många anser att Allah inte är Gud, det finns många gudar som ”krigets gud” eller ”fredens gud”, enligt vissa så är ordet Gud bara ett substantiv men att Allah är något överlägset.
Allah är världens herre, det är han som har skapat världen och det är hans om styr den. Han är inte gud för något utvalt folk och det menas att han inte är rasistisk gud som särskilt uppskattar eller belönar en speciell folkgrupp eller ras. Allah bryr sig inte om ras, hudfärg, kön eller nationalitet. Han har ingen son eller dotter, ingen hustru och inte heller någon mor eller far. Han har inte fött och han är heller inte född.


Han kan inte ses för han är inte materia. Han står över allting och har inte tagit skepnad i en materiell kropp. Ingen är hans jämlike. Han har inga brister, och påverkas inte heller av tiden. Han är den evige och odödlige, den högste och den för alltid levande.
Han har inga begränsningar i tid och rum. Det finns inga platser eller tidpunkter som ligger bortom Hans räckvidd. Han är inte en materiell varelse som lever under en viss tidpunkt eller befinner sig på en plats i taget.

Han är den barmhärtige och den medlidsamme, han är den rättvise. Han straffar dem som begått onda gärningar och belönar dem som utfört goda gärningar. Han i sig själv gör aldrig något ont och förtrycker heller aldrig någon. Han är den allsmäktige, den allvetande.


Koranen
Koranen är muslimernas bibel. I den finns det 114 suror (kapitel).I Saudiarabien bygger deras lagar på koranen. Koranen är evig och den har alltid funnits.
Koranen är nästan som den kristna bibeln, det är bara några platser och namn som har ändrats och lagts till. Till och med Jesus är med i koranen, men där är han en muslimsk profet. Man ska börja läsa koranen när man är runt sju år enligt muslimerna, innan dess behövs inte kunskaperna. Muslimer använder koranen i undervisningen, så många kan långa stycken utantill. Man använder till och med uttryck och citat från boken i nyheterna.
Koranen är lite rörig att läsa. Den börjar till exempel inte med Adam & Eva och talar ofta emot sig själv, som till exempel, i ett kapitel står det att mannen och kvinnan ska vara jämställda medan det står i ett annat kapitel att världen inte skulle klara sig om kvinnan styrde världen. Koranen har översatts till många språk så att den kan tillfredställa anhängare världen om, men man anser att bara den arabiska översättningen stämmer helt korrekt, och då tolkar många att Allah måste ha varit arab, men inget i koranen säger att det var så.
Koranen får inte kritiseras, inte ens av forskare.
I koranen står det allt från att hur ritualer går till, skilsmässor går till, mat & dryck, bön, fasta m.m.

Sunna: århundraden efter att Muhammed hade dött, skrevs berättelser ner om vad han sade och gjorde, dessa berättelser kallas ”Sunna”

Moské
Muslimer firar sina gudstjänster i moskéer. Ordet moské betyder samlingsplats. Man kan gå till en moské när som helst för att be eller vara med på sabbats gudstjänsten som sker på fredagar, som är muslimernas helgdag. Man ska be fem gånger per dag. Moskéerna är ofta fyrkantiga och kupoler är vanliga. Det finns en nisch i bönehallen som visar riktningen mot Mekka. På väggarna finns inga gudabilder utan där finns det citat från koranen eftersom det är emot islamsk tro att ha avbilder. Väggarna är även dekorerade med vackra mosaiker.

Innan man går in i moskén så måste man rensa sin själ och därför finns det speciella tvättrum eller bassänger för det. Man tvättar allt från ansiktet till fötterna. Man måste ta av sig skorna innan man går in i moskén för att visa gud vördnad. Vid varje moské finns ett högt torn som kallas minaret, därifrån utropas bönetiderna av en muezzin, fast nuförtiden har man mest inspelade röster. I moskéer finns inga bänkar, utan mattor på golvet som man sitter på. Man har det lätt möblerat i en moské så att det inte stör bönerna. Det finns inga präster i en moské, men det finns en man leder gudstjänsten och predikar.
Kvinnor och män ber var för sig så att dem inte stör varandra under bönen. Man ska även rikta sig mot Mekka när man ber. Denna böneriktning kallas för Qibla på arabiska. De som ber på andra ställen än i en Moské, så som utomhus eller i hemmet har ofta en kompass för att säkert veta åt vilket håll Mekka är, så därför finns speciella kompasser som visar detta.


De fem pelarna
Koranen består av massor av regler och många lagar, men det allra viktigaste är de fem pelarna.

Trosbekännelsen (Shahada)
”Det finns ingen Gud förutom Gud, och Muhammed är hans profet.” Så lyder trosbekännelsen. Den läses varje gång när man ska be och i gudstjänsterna. Nyfödda barn får det viskat i sina öron.


Bönen (Salat)
En muslim ber fem gånger om dagen, under speciella tidpunkter. Man ska alltid vara vänd mot Mekka. Bönen har vissa rörelser som understryker att man underkastar sig för Allah, som t.ex. knäböjning, man bugar sig, lyfter händerna och vidrör marken med pannan. En muslim använder sig av en liten matta för att kunna göra dessa rörelser. Och en bön ska innehålla mer tacksamhet och lovprisning än önskan.


Allmosan (Zakat)
Enligt Koranen är alla människor jämlika. Därför ska man hjälpa dem som behöver hjälp. Allmosan är en viss pengsumma, 2,5 % av lönen, och även vissa ägodelar som ska lämnas till välgörenhet.

Fastan (Saum)
Ramadan kallas islams fastemånad. Den här månaden har ingen fast tidpunkt, men när den sedan börjar, vid månvarvsskiftet får man varken äta eller dricka och man måste avstå från sexuella aktiviteter. Men det gäller bara mellan solens uppgång och nergång. Det finns undantag t.ex. Om man är sjuk eller barn så är det ingen tvång att fasta. En gravid kvinna slipper fasta. I slutet av månaden när fastan är slut firar man med en stor fest med massor med mat.


Pilgrimsfärden
En muslim bör besöka Mecka minst en gång under sitt liv om han/hon har ekonomiska och fysiska möjligheter. Där vandrar man sju varv motsols runt Kaba. De som kan försöker röra eller kyssa den heliga stenen, som är inmurad i ett hörn av Kaba templet. I och utanför Mecka finns också andra platser som besöks av pilgrimerna.
När man nu reser till mekka ska man utföra de ritualer som Muhammed utförde sista gången han var där.

Livsstil
Om man är muslim så påverkas hela ens liv. Man kan inte direkt skilja det religiösa livet från det livet du lever varje dag: maten kläderna, familjelivet, barnuppfostran, kärlekslivet, arbetslivet berörs.

Mat och dryck.
En muslim äter inte svinkött, för det anses vara orent, det kan innehålla parasiter som orsakar sjukdomar och muslimer dricker inte alkohol i heller. Djuren ska slaktas genom att halspulsådern skärs av. Detta kallas skäktning.

Kläder
Enligt Koranen så ska både män och kvinnor klä sig värdigt och anständigt. Många muslimer hävdar att det innebär att kvinnan ska bära huvudduk, eftersom hon inte får visa sitt hår för andra än familjen. Hon ska heller inte bära för åtsittande kläder, för då kan hon visa de kvinnliga formerna. Genom att kvinnan bär detta så frestar hon inte män att bli attraherade och kvinna får vara i fred på allmänna platser. Men de flesta muslimska kvinnor bär inte slöja, de tycker att de kan klä sig anständigt ändå Männens kläder är inte lika strikta, detta beror på att kvinnan enligt muslimsk uppfattning inte attraheras sexuellt av mannen på samma vis som mannen av kvinnan.

Äktenskapet
Koranen säger att mannen får gifta sig med fyra kvinnor men han måste behandla alla fyra rättvist och älska dem lika mycket. Alla muslimer måste vara trogna inom äktenskapet och att sex och lust är ”Guds gåva”.
Man och kvinna är olika och har även därför tilldelats olika uppgifter i livet. Kvinnan passar bäst till att sköta hemmet och barnen, medan mannen ska och måste enligt koranen försörja kvinnan. Kvinnan kan arbeta utanför hemmet om hon vill, hon väljer detta själv. Medan mannen är tvingad att arbeta och försörja familjen.
Omskärning är obligatorisk för alla män. Och är när man skär bort delar av förhuden.

Djihad
Djihad är en muslimsk plikt. Man krigar för Allah. Genom en defensivkamp vinner man rättvisa. Om man kämpar för det rätta, det vill säga Allah, så får man ta till vapen om det behövs.
Det finns det ”lilla Djihad” och det ”stora Djihad”. Det lilla Djihad är det du riktar mot utåt, mot samhället. Och det stora Djihad är den kamp du utkämpar inom dig.
Djihad kallas även ”det heliga kriget” på grund av att omvärlden ser Djihad som ett religions krig.Slutledning
Nu är jag klar med denna uppsats och jag känner mig så mycket mer vetande om Is...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Islam

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-14]   Islam
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5318 [2020-08-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×