Utvecklingspsykologi-Jämförelse mellan Erikson och Mahler

7 röster
44915 visningar
uppladdat: 2005-12-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Efter att Freud började undersöka hur man utvecklades från ett barn till en vuxen människa, så har allt fler gett sig an uppgiften att ta reda på vad det är som gör oss till de vi är. Några utav dessa är Erikson och Mahler. De båda har byggt upp egna utvecklingsfaser, men de har haft olika syften med dem.

Erikson utgick ifrån Freuds teorier, men skapade egna åsikter om vad det är som påverkar oss under vår uppväxt. Freud ansåg att det är främst den sexuella driften som driver oss genom livet och som formger oss, men Erikson tyckte att det var barnets sociala upplevelser och miljöer som påverkade det mest. Därav skillnaden i namnen på deras utvecklingsfaser: Freud kallade sina utvecklingsfaser för psykosexuella och Eriksons kallade sina för psykosociala.

Erikson kom ursprungligen ifrån Tyskland, men studerade under en tid barn- och ungdomspsykologi hos Freuds dotter Anna i Wien. Det var under denna tid som han fick lära sig om Freuds teorier och de psykosexuella utvecklingsfaserna. Efter att Erikson studerat en tid hos Anna så blev han professor i USA. Det var där han började intressera sig mer för hur samhället påverkar barn under deras uppväxt, och han skrev då en känd bok som heter ”Barnet och samhället”. Han började skapa sina egna utvecklingsfaser för att beskriva ett barns uppväxt och även hur den vuxna människan sedan påverkas utav den. Med hjälp av sina teorier delade han in livet i åtta faser. Faserna döpte han som sagt till de psykosociala utvecklingsfaserna. Inom varje av de här faserna ansåg han att man ställdes inför en ny uppgift som antingen kunde lösas på ett positivt eller negativt sätt, vilket sedan hade inverkan på hur barnet skulle bli som vuxen.

Margaret Mahler däremot studerade psykiskt störda barn och försökte komma på varför just de drabbats av psykiska störningar. Till en början studerade hon endast dessa barn, men hon insåg snart att hon var tvungen att förstå hur ”normala”, friska barn utvecklades först för att sedan kunna se vad som ”gick fel” för barnen som drabbats av olika typer av störningar. Hon började därmed studera barn i allmänhet och kom fram till en ny teori, den så kallade objektrelationsteorin. Denna teori handlar om barnets relation till ett objekt (i de flesta fall modern men i vissa fall en annan vårdare) och betonar att det är barnets nära relationer till andra som påverkar utvecklingen, alltså om den får en harmonisk utveckling eller inte. Här kopplar Mahler dessutom sina teorier till den psykoanalytiska traditionen som handlar om att plocka sönder ett problem i bitar för att lösa det. Mahlers utvecklingsteorier varar till skillnad mot Eriksons teori bara under barnets uppväxt från spädbarn till barn, det vill säga tills barnet är ca 3 år.

Andra skillnader mellan Eriksons och Mahlers teorier är att Mahler studerade hur barnets relation med modern eller vårdaren påverkade barnets beteende, Erikson däremot, studerade hur barnet påverkades av samhället och miljön som den vistas i. Hans teorier handlar för övrigt inte bara om hur barnet förhåller sig till andra människor, utan även hur det förhåller sig till sig själv. Mahlers teorier handlar mest om barnets relation till vårdaren och hur denna relation påverkar barnet.

Några saker som Erikson och Mahler hade gemensamt var att de delade upp sina teorier i faser och att de ansåg att alla barn behöver en bra vårdare. Båda ansåg också att eventuella problem som dyker upp senare i livet, beror på barnets ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Utvecklingspsykologi-Jämförelse mellan Erikson och Mahler

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-11-23

    Detta var ett pararbete mellan

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-14]   Utvecklingspsykologi-Jämförelse mellan Erikson och Mahler
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5306 [2020-07-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×