Första världskriget

9 röster
33967 visningar
uppladdat: 2005-12-13
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Första världskriget


Ordlista

Kolonialism - tekniskt mer militärtutvecklad stat som erövrar mindre utvecklat
område i annan värds del
Allians - Förbund
Nationalism - stark fosterlandskänsla
Exploatera - utnyttja
Mobilisera - försätta på krigsfot, uppbåda
Fronten - främsta stridslinjen
Avtrubbad - göra mindre känslig
Offensiv - 1. Anfall, anfallande 2. Anfalls karaktär
Retirera - dra sig tillbaka
Kapitulera - lägga ner vapen, ge upp
Vapenstillestånd - Överkommelse mellan två eller fler stater, att inställa alla
krigshandlingar, men räknas ej som fred
Ockupera - ta i besittning
Paragraf - stycke/avdelning i lagtext
Imperium - stormaktsvälde
Etnisk - utmärkande för ett folk

Bakgrund och orsaker till 1: a världskriget

Nationalism – kultur, språk, religion, utseende
Nationalismen hade förenat småstater, så hade Tyskland och Italien blivit nya stater

Nationalismen var också splittrad. I Österrike-Ungern fanns stor minoritet slaver (folkgrupp) som ville bli fria och förena sig med andra slaver i grannländer t.ex.: Serbien. I Ryssland bodde även slaver.

Panslavism - alla slaver skulle förenas i ett enda stort rike

Svarta handen - terrorist grupp, använde samma som Alkaida, syfte att stoppa det ”stora” riket

Misstro och misstänksamhet
Fransmännen litade inte på tyskarna som i ett krig 1870-71 erövrat två områden Alsace och Lorraine (Elsass Lothringen) från frankrike. Där fanns bland annat kol, järn och andra naturtillgångar.

Tyskarna var oroliga över Rysslands snabba industrialisering och växande konkurrens. Ryssarna stödde också tanken på att alla slaver skulle förenas vilket oroade Österrike-Ungern som var i förbund med Tyskland

De olika förbunden var överstridiga, man hade bundit sig så hårt vid löftena. Som om två länder började kriga, drogs de andra med i kriget automatiskt.

Konkurrans om råvaror
Mellan industristaterna rådde en kamp om kolonier i Afrika, för där fanns rika naturtillgångar och billig arbetskraft, de svarta slavarna. De svarta slavarna behandlades grymt. Om de inte jobbade nog fort kunde man bli av med båda händerna, för att skrämma de andra. Tysklands handelsflotta växte

Storbritannien var stormakt då i Europa, handelsflotta, krigsflottor, de ägde hela indien m.m. Men Tyskland börjar konkurrera och Storbritannien börjar bli orolig

Konkurrens om marknader
Allt fler varar ”made in Germay” började konkurrera med varor från ”made in England”

Rustning – inför krig
Vapen fartyg och ny tekniskteknik tillverkades gnom massproduktion, på stora industrier. Engelsmännen kände sig hotade av Tysklands växande krigsflotta och därmed makten över världshaven

Tyskland vann mot Frankrike lätt de hade kommit på Värnpliktsarmén

Värnpliktsarmé – obligatoriskmilitärtjänst
Den tyska segern över Frankrike 1870 – 1871 var ett resultat av värnpliktssystemets, som att alla över 18 år gjorde värnplikten, och det blev då större antal soldater, med bättre erfarenhet.

Efter 1871 följde Frankrike och andra länder Tyskland exempel. Fanns därför större arméer till 1: a världskriget och väl förberedda, med helt andra vapen än svärd. Tyskland kunde mobilisera 3,5 miljoner soldater, det var upplagt för krig.


Instuderings frågor

Redogör för de olika stormaktsskillnaderna

Tack vare motsättningar i början av 1900 bildades två allianser, trippelalliansen och ententen. Trippelalliansen bildades 1882, och det var Tyskland, Österrike-Ungern, och Italien som bildade den alliansen
Ententen som bildades 1907, ingick Ryssland, Storbritannien och Frankrike.

Vilka var orsakerna till första världskriget?, Beskriv motsättningar mellan Europas länder i början av 1900-talet

o Frankrike ville få tillbaka Alsace-Lorraine från Tyskland.
o Britterna var oroliga att den tyska industrin och handeln skulle gå om britterna
o Österrike- Ungern var upprörd för att Ryssland stödde Serbien och Slaviska folket som levde i Österrike-Ungern
o Alla slogs mot varandra om kolonier, speciellt i Afrika
o 1882 och 1907 bildades de två olika allianserna
o se föregående sida.


Balkanhalvön har kallats för Europas oroliga hörn, varför? Beskriv läget innan krigets utbrott

o Under 1800-talet gjorde flera länder sig fria och bildade egna länder
o Tyskland och Italien enades och innefattade en del område som tillhört Ö-U (Habsburgiskariket)
o Grekland, Serbien, Bulgarien, och Rumänien gjorde sig fria från Turiket (osmanska riket)
o Ö-U omfattade fortfarande större delen av central Europa och den norra delen på Balkanhalvön. Och ryssland behärskade stora delar av Östeuropa
o 1912 var länderna på balkanhalvön i krig med Turkiet
o Turkiet förlorade kriget och tvingades lämna ifrån sig alla områden på balkanhalvön
o Men länderna var ej överens hur man skulle dela upp områdena och Ö-U och Ryssland ville vara med och bestämma.
o 1913 ledde oroligheterna till krig. Serbien, Grekland, Rumänien mot Bulgarien. Serbien fick stöd av Ryssland, och Bulgarien sökte hjälp hos Ö-U som ej hjälpte aktivt
o Kriget slutade med att Serbien erövrade stora områden. Bland annat i MakedonienSkottet i Sarajevo, anses vara start skottet till första världskriget. Beskriv vad som hände, bakgrund till händelsen och vilken effekt skottet fick mellan Ö-U och Serbien?

o Motsättningarna mellan länderna förvärrades, särskilt i Bosnien, som då var en provins i Ö-U
o I Bosnien bodde serbier som ville att Bosnien skulle tillhöra grannlandet Serbien, de kallade sig nationalister.
o Sebriska Nationalisterna genomförde attentat mot ö-u, och fick stöd av Sebriska regeringen
o 28 juni 1914, dödades Ö-Us tronföljare, Frans Ferdinand och hans hustru Sophie i Bosniens huvudstad Sarajevo
o Attentatet utfördes av Gavrilo Princip som kom från den hemliga serbiska organisationen ”svarta handen”
o Mordet ledde till häftiga disskutioner mellan Ö-U och Serbien.
o Ö-U´s regering ville att Serbien skulle stoppa nationalisterna men Serbien gick ej med på ÖU´s krav
o Ö-U förklarar krig mot Serbien och får stöd av tyskland.
o Serbien fick då hjälp av Ryssland
o Den ryska armen mobiliserades, vilket ledde till att Tyskland kände sig hotat och tyskland förklarar krig
o Tack vare allianserna drogs de två olika förbund som Ryssland och Tyskland var med i automatiskt
o Inom en vecka hade nästan alla stater gått med i kriget
o Veckan från den 28 juli till 4 augusti kallas därför svarta veckan
o Frankrike och Storbritannien ställde sig på Rysslands sida, de staterna kallades de allierade
o Turkiet stödde Tyskland och Ö-U de så kallade centralmakterna
o Italien var från början neutral men gick in i kriget på de allierades sida 1915, Italien byte där med alland, eftersom Italien från början var med i ententen

Svarta veckan vad är det? Beskriv händelse förloppet

o Ö-U förklarade krig mot Serbien
o Ö-U får stöd av Tyskland
o Serbien fick stöd av Ryssland
o Ryssarna mobiliserade sin arme
o Tyskland kände sig då hotad av Rysslands mobilisering och förklarar då krig mot Ryssland
o Eftersom Ryssland och Tyskland var med i olika förbund var de olika allianserna tvungna att hjälpa till
o Inom en vecka efter tyskland förklarat krig hade nästan alla stater dragits in i kriget (tack vare förbundet)
o Och den veckan skedde mellan 28 juli – 4 augusti 1914, därför brukar denna vecka kallas för Svarta veckan


Nämn några kända slag under 1:a världskriget

o Slaget vid Verdun 1916
Tyskarna lyckades bara tränga in några 100m in på franskt område, till priset av 1 miljon tyska och franska soldater. Det området tog fransmännen tillbaka bara några veckor senare
o Slaget i Somme 1916
Deltog tre miljoner brittiska och tyska soldater och omkring en miljoner dog
o Slaget vid Ypres, stort slag, 1915, tyskland försöker göra genombrot


Livet för soldaterna
o Svåra förhållanden, trötthet, lervälling, rädsla, sjukdomar, kyla, ohyra, hunger, skyttegravsfötter.
o De nya vapnen, skadade mycket. Gaser som frätte sönder slemhinnor och gav sår, stridsgaser som var dödliga. Granater gav granat splitter, och kunde ge granat chock, som gjorde att soldaterna blev avtrubbade och förvirrade.Ge ex på några nya och grymma som utvecklades under första världskriget.

o Vapnen som dödade många eller skadade människor.
o Man började använda kulsprutor och stridsgaser.
o Gaserna kunde fräta sönder slemhinnor och gav stora sår på huden, som lätt blev infekterade, och de var svår läkta.
o Ofta använde man senapsgas, om oftast gan dödlig utgång. Därför bar soldaterna gasmasker.
o Man använde även granater, som gav svåra skador av splittret.
o En vanlig skada var granatchock, som gjorde att soldaterna under en längre tid kunde bli helt avtrubbade och förvirrade.
o Man började även använda flygplan.
o Mot slutet av kriget började man även för första gången använda stridsvagnar.Tidsaxel

- 1900 (början) motsättningar mellan länderna ökade

- 1882 Tyskland, Österrike-Ungern och Italien bildar trippelalliansen

- 1907 Storbritannien, Frankrike, Ryssland bildar alliansen ententen

- 1912 Krig, länderna på Balkanhalvön mot Turkiet. Turkiet förlorar kirget,
tvingas lämna ifrån sig alla områden

- 1913 Krig om hur man ska dela upp områdena, Ryssland och Österrike-
Ungern. Grekland, Rumänien och Serbien stod mot Bulgarien. Serbien fick stöd av Ryssland. Bulgarien sökte hjälp hos Österrike-Ungern, men de hjälpte inte aktivt. Slutade med att Serbien erövrade stora områden.

- 1914 FÖRSTA VÄRLDSKRIGET STARTAR
28 juni i Sarajevo, Frans Ferdinand och Sophie hand hustru mördas. Han var Österrike-Ungerns tron följare, och dödas av Svarta Handen. Diskussioner mellan Österrike-Ungern och Serbien. Serbien vill ej gå med på Österrike-Ungerns krav, Österrike Ungern förklarar då krig. Österrike-Ungern får stöd av Tyskland.

Serbien får hjälp av Ryssland som mobiliserar sin armé. Tyskland känner sig hotat och förklarar då krig mot Ryssland. Eftersom de var med i 2 olika allianser dras nu alla med i kriget, frivilligt eller ej. Den

Frankrike, Storbritannien ställer sig på Rysslands sida, de kallar sig för de allierade. Österrike-Ungern, Tyskland, och Turkiet kallas centralmakten.

- 1915 Italien som till nu varit neutralt (men byter sida sedan förra alliansen) går med på de
allierades sida. Italien förklarar krig mot Turkiet och Österrike-Ungern
Brittisk passagerarfartyg sänks av tyska ubåtar

- 1916 Slaget vid Verdun. 1miljon fransmän och tyskar dör. Italien förklarar krig mot Tykland

- 1917 USA går med på de allierades sida
Ryssland drar sig ut ur kriget.
Vapenstillestånd på östfronten

- 1918 Stor framgång hos båda allianserna (centralmakten & de allierade)
Tyskland tvingas till vapenstillestånd.
Polen uppstår som eget land.

- 1919 Fredsavtalet skrivs under i Versailles.
Tyskland får skulden för kriget
NF (nationernas förbund) bildas för att övervaka freden, USA går ej med

- 1928 Alla sydslaviska folk förenas i ett nytt land Jugoslavien.Nämn några orsaker till att USA gick med i kriget

o Förlorade de allierade skulle USA ej få tillbaka de pengar som USA lånat till de allierade
o En annan orsak var att amerikanska handelsfartyg hade sänkts.


Mellan vilka år varade första världskriget?

o 1914 – 1918 men freden slöts förs 1919 så man brukar säga att det var det året kriget slutade.

Redogör för freden i Versailles 1919. Hur såg fredsavtalet ut för Tysklands del?
o Under 1918 hade såväl centralmakten och de allierade stora framgångar
o Ryssland slöt fred 1917
o De allierade fin ny styrka när USA gick med i kriget och till slut segrade de allierade.
o Den tyske kejsaren abdikerade, 11 oktober, 1918 tvingades tyskland till vapenstillestånd
o Fredsavtal skrev under i Versailles 1919,
o Avtalet undertecknades i en järnvägsvagn i Compiégneskogen, utanför paris
o Detta innebar för tyskland att Tyskland var tvungna att
• Lämna alla ockuperade områden i Europa och alla sina kolonier
• Lämna ifrån sig ubåtar och flygplan
• De fick inte ha en armé på mer än 100 000 soldater
• I den så kallade krigssk...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Första världskriget

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-05-10

    ser ju bra ut :D från ch lr ?

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-13]   Första världskriget
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5274 [2021-05-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×