Norge under andra världskriget

14 röster
34359 visningar
uppladdat: 2001-04-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning
Alla vet att andra världskriget tog väldigt många judars liv. Adolf Hitler ses som en grym person. Under hans ledarskap ockuperade nazisterna stora områden, främst i Europa men också i hela välden.
Men är det nån som tänker på varför egentligen han anföll det neutrala Norge? Detta verkar mycket intressant eftersom det är vårt grannland det handlar om.

Syfte
Alla vet att det var många judar som dog i andra världskriget, under Hitlers ledarskap.
Vad var orsaken till att man egentligen anföll ett neutralt land som Norge?
Därför har vi valt Norge, vårt grannland, att skriva om.

Avgränsning
För att inte skriva om det som alla redan vet, om Hitler och vad han gjorde med judarna, så har vi valt biten om Norge i andra världskriget.
Varför Sverige gick fri från ockupation finns det många teorier om, antagligen är det en blandning av allt, och även ett helt arbete till.

Bakgrund
Varför startade andra världskriget? Man skulle kunna säga att det berodde på tre olika händelse tillfällen.

Det första var den politisk. Efter det att första världskriget slut så lyckades man aldrig skapa en ny och stabil ordning. Speciellt inte när Tyskland 1938 tvingades att gå med i Versaill freden. Detta var en av de starkaste skälen till att folket stödde Hitler i sina kampanjer.

Det andra skeendet var de stora ekonomiska kriserna som drabbade Tyskland under 1920-30 talet. Tyskland började då trycka upp fler sedlar i ren desperation, för att kunna klara av att betala alla krigsskadestånd. Men detta slutade istället med en oundviklig inflation. Så i slutet av 1923 var en dollar värd 4 miljarder mark i Tyskland.

Det tredje skeendet var den snabba framväxten av en militant och diktatorisk nationalism. Som startades i Ryssland av Stalin. Detta spred sig sedan till de flesta västeuropeiska länder. Det blev en snabb reaktion mot detta och snart uppstod de nazistiska, fascistiska, extremistiska rörelserna. Den första rörelsen tillkom i Italien, med Benito Mussolini i spetsen. Han lyckades att få tillräckligt med stöd för att bli utnämnd till premiärminister.
Det var här Adolf Hitler fick sin inspiration från, han drömde nu om att göra samma sak.

Han genomförde ölhallskuppen i München. Men den var så dåligt planerad, att
det slutade med att han fick 9 månaders fängelse. Det var under denna fängelsevistelse som han skrev ”Mein Kampf”. Kuppen hade gjort honom rikskänd.

1935 grundades det tyska flygvapnet ”Luftwaffe”, som var ett stort brott mot Versaill freden.

1936 kom Tyskland och Italien om att de skulle ha samma utrikespolitiska åsikter. För att tre år senare bilda ett närmare samarbete, Stålpakten.

1938 gick Tyskland ett steg närmare kriget, de ville ha Studetområdet i Tjeckoslovakien. I utbyte garanterade Hitler att de inte skulle bli angripna. Vilket han faktiskt höll, i 6 månader! I mars 1939 ockuperade han Böhmen och Mähren.

Den 23 augusti 1939 undertecknade Hitler och Stalin ett avtal om att Stalin inte skulle underteckna några avtal med Storbritannien eller Frankrike, och i utbyte så skulle han få invadera de baltiska staterna utan att Tyskland skulle lägga sig i.

Men samma dag undertecknade Polen och Storbritannien en pakt, vilket gjorde att Hitlers anfall mot Polen avbröts innan det hann att påbörjas. Men han kom igen, och den 3 september 1939 tillkännagav Neville Chamberlain att Storbritannien befann sig i krig med Tyskland. På kvällen hade även Frankrike förklarat krig mot Tyskland.

På mindre än elva veckor hade Hitlers arméer ockuperat inte mindre än 6 länder. Varav ett av dem var Norge.

Norge
Överraskade och anfallna
Under det första världskriget gick Norge ut med att de var neutrala och blev på så sätt inte inblandade i kriget. Norge körde samma taktik även i detta krig. Men det gick inte så bra som man hade hoppats på. Norge blev ganska överraskade när de, den 9 april 1940, blev anfallna av tyskarna.

Dåligt försvar
Norge hade inte räknat med att bli indragna i kriget så de hade inget bra förberett försvar. Så landet var mycket snabb med att förklara sig neutrala.
Norge förhandlade fram ett avtal med Storbritannien och med tyskarna. Storbritannien lovade att hjälpa Norge om det behövdes och som betalning så skulle Storbritannien få låna båtar av den norska marinen. Tyskland blev lovade fortsatt import av svensk järnmalm via Narvik, bottenviken var nämligen frusen. Om dessa avtal ändå inte skulle hjälpa Norge att hålla sig utanför krigen så fanns det en hemlig plan som gick ut på att Norge skulle stå på de allierades sida. Trots att de sa sig vara neutrala så började det att planeras hur man skulle kunna anfalla Norge. Dessa planer, började i december 1939.

De allierades plan
De allierade tänkte att om de skickar en hjälpexpedition till norra Finland via Narvik och norra Sverige. På detta sätt så skulle de få kontroll över Narviks hamn som i sin tur skulle leda till att de skulle stoppa exporten av järnmalm till Tyskland.

När de allierade sökte tillstånd till att få komma in på norskt område med sin flotta så förstod både Norge och Sverige att det var något lurt på gång, så de avslog ansökan.

Men deras plan skulle ändå blivit inaktuell, eftersom Finland och Sovjetunionen slöt fred 13 mars 1940. De hade andra orsaker till att få kontrollen över Narviks hamn, stoppa exporten av järnmalm till Tyskland. Britterna hoppades på att kriget skulle bli lindrigare, kanske även kunde kriget stoppas om exporten upphörde. Frankrike ville först och främst stoppa exporten av en annan orsak. De ville att kriget skulle bryta ut i Nordeuropa, för då skulle risken att de själv skulle bli attackerade minska.

Tyskarnas plan
Tyskarna hade en stor plan som gick ut på att man skulle ockupera både Danmark och Norge helt. Detta skulle man göra genom att sätta ut militärbaser med ubåtar i Norges fjordar. På detta sätt så skulle tyskarna ha en chans mot britterna.

I december 1940 så blev tre brittiska järnmalmsfartyg träffade av torpeder från en tysk ubåt. Både tyskarna och britterna var intresserade av järnmalmen från norra Skandinavien.

De allierade var naturligtvis inte glada över Sveriges och Norges neutralitet som gjorde att tyskarna kunde transportera malm och inte de allierade. Det var viktigt för tyskarna att på Norge ockuperat. För då skulle de få kontroll både på järnmalmen och hela Östersjön.

Britterna kränker norskt territorium
Altmark, var en tysk båt som sökt skydd i en norsk fjord i mitten av oktober 1940. Ombord på båten fanns det ca 300 brittiska krigsfångar från ett brittiskt fartyg. Det fartyget som fångarna kom ifrån hade sänkts av ett tyskt krigsfartyg. Churchill bestämde att fångarna skulle fritas genom en aktion från den brittiska flottan trots att de då var tvungna att kränka norskt neutralt territorium. Detta lyckades med hjälp av en brittisk jagare. De brittiska fångarna blev fria den 16 februari 1941. Detta gillade inte Hitler så han tyckte att det var dags för en ockupation från Tysklands.

Den tyska invasionen
Den 8 april 1940 fick Norge att meddelande från Danmark att ett tyskt fartyg var på väg mot Norge. Och mycket riktigt så var tyskarna på väg medan det hade redan kommit in tyska fartyg med soldater som gömde sig under däck några dagar tidigare. Men de hade seglat in under falsk flagg. De låg där och väntade på att det skulle komma fler tyska fartyg.

Den 9 april 1940 anlände en stor flotta med militärer och vapen till Norge. Sex divisioner och nästan hela det tyska flygvapnet deltog vid invasionen. 7000 av Norges försvar var mobiliserade när tyskarna anlände, och 4800 soldater saknades eftersom de var på en övning. Detta gjorde att bara hälften av Norges befästningar var bemannade. Men ändå så lyckades befästningarna Moses, Aron och Josava att sänka den tyska kryssaren Blücher när den var på väg in i Dröbakssundet. När den sänktes så dog ca 1000 tyska soldater. Detta gjorde att Norge fick ett försprång och Norges kung och regering förflyttades till säkrare ort.
Tyska ”Blücher” innan den sänktes.

Blodiga strider
Det utbröt med en gång stora strider, och Storbritannien kom för att hjälpa Norge. Det var många soldater som dog i striderna. Det kom också fransmän som skulle hjälpa Norge. Men britterna och fransmännen kunde inget göra så mycket mot Tyskland som hade ett mycket starkt och välorganiserat försvar.
Det hade varit lättare för Norge om de hade gjort flygplatserna odugliga. Detta gjorde att tyskarna kunde landa och lyfta som de ville. Tyskarna hade inriktat sig på åtta städer och de kapitulerade inom 24 timmar.

Tyskland har kontroll över Norge
Tyskland hade, i början av maj 1940, övertaget i hela södra Norge. Britterna och fransmännen tvingats åka hem igen, eftersom tyskarna också började att närma sig dem. Det tog 62 dagar av strider innan Norge kapitulerade. Den norska regeringen och kungafamiljen åkte till London med en båt och kunde återvända till Norge fem år senare.


Quisling
En man vid namn Vidkun Quisling bildade 1933 ett norskt nazistparti som kallades ”Nasjonal samling”.

En dag åkte Quisling till Hitler och lade fram en plan om hur man skulle göra för att ockupera Norge. Villkoret för att Hitler skulle på planen var att han skulle få bli regionchef i Norge när landet hade blivit ockuperat. Tyskarna fick mycket hjälp av herr Quisling, bl.a. när han den 6 april 1940 diskuterade invasionen med en tysk officer.

Den 9 april 1940 så startade Tyskland invasionen och då förklarade sig Vidkun Quisling sig som ny statsminister. Men den norske kungen accepterade inte att Quisling skulle vara kung, så den 15 april 1940 tvingades Quisling att avgå.

Tyskland som nu hade tagit över Norge och började omorganisera det norska samhället, så de skulle bli som nazister. Man förbjöd alla partier utom de nazistiska. Den tyska rikskommissarien, som nu hade makten i Norge, utsåg den 1 februari 1941, återigen, Quisling som statsminister i Norge.
Quisling tyckte inte om judar så de flydde till Sverige, det gjorde även kommunister och några socialdemokrater. De 770 norska judar som inte hann att fly skickades till koncentrationsläger nere på kontinenten. Quisling var inte bara en mäktig man som gav order utan var också med när de transporterade folk till koncentrationslägren.

Om de som fick stanna kvar i Norge, gjorde sig Quisling ett uttalande om:
”Varje norsk pojke och flicka ska för sin nationella fostrans skull och för att tjäna sitt folk och fädernesland tjänstgöra i Nasjonal Samlings ungdomsförbund.”
Man är inte till 100% säker på att Quisling hade nått med tyskarnas beslut om ockupationen att göra men man tror mycket stark det.
Något som är helt säkert det är att de bortsåg från en paragraf när de häktade honom. (Eftersom Norge inte har dödsstraff) Han blev dömd till döden och avrättades i en fästning den 24 oktober 1945, för landsförräderi.


Norsk motståndsrörelse bildas.
När ockupationen var klar så bildade några norrmän en motståndsrörelse som sedan växte och blev större. På detta sätt kan man säga att kriget mot tyskarna fortsatte genom sabotage.

Vid Rjukan i Telemark höll tyskarna på med framställning av tungvatten som skulle användas i en atombomb. Detta hade britterna fått information om och planerade att förstöra fabriken. Norrmännen i motståndsrörelsen insåg att om britterna skulle bomba fabriken så skulle staden Rjukan förstöras. Så norrmännen bestämde sig för att göra det själva. Britterna hjälpte norrmännen med vapen och ammunition till detta.


Krigets slut
Allt slutade med att de tyska trupperna kapitulerade utan strid, den 7 maj 1945. Alltså samma dag som Tyskland kapitulerade på alla samtliga fronter.
Detta gjorde att många anhängare till motståndsrörelsen ”Nasjonal Samling” begick självmord. En av dem var Norges polischef, som var nazist. 30 st nazistanhängare dömdes till döden, varav 25 avrättades. Åren mellan 1945 och 1950 dömdes ytterligare ca 50’000 personer till fängelse eller böter, detta kallas även för ”Det store rettsoppgjöret”.
Kriget mot Tyskland hade krävt 3200 norska modiga liv, som kämpat för sitt fosterland.

Tysklands officiella rapport om hur många saknade vid ockupationen av Norge uppgick till 3687 st. samt förlust av tre kryssare, en torpedbåt, tio jagare, sex ubåtar och tio andra fartyg.


Slutsatser
Det har varit roligt att få arbeta med detta, eftersom jag har fått en bättre inblick hur det gick till. Nu skulle det vara ännu mer intressant att få jobba om Sverige under kriget, om varför vi aldrig blev angripna, och varför hjälpte vi Hitler? Eftersom det finns så många spekulationer och olika åsikter/synpunkter på det hela skulle det bli ett stort arbete till.
Efter att ha arbetat med uppsatsen så har jag även fått svar på de flesta av mina funderingar. Men har samtidigt under tidens lopp fått fler frågor och funderingar kring området. Sammanfattningsvis så vet vi att det som gjorde att Norge blev ockuperat av Tyskland var framför allt järnmalmen. Tyskarna var i ständigt behov av järnmalmen till kulor, gevär m.m. Sverige och Norge var då de närmaste som exporterade järnmalm.
En anledning till var att den som hade kontroll över Norge, han hade även kontroll över Östersjön. Kontroll av Norge var alltså livsviktigt för att Tyskland skulle kunna använda sin flotta effektivt mot de allierade, att kunna ha kontroll över Östersjön.

Storbritannien och Frankrike ville ju egentligen stoppa exporten av järnmalm till Tyskland. Men med två delade meningar. Britterna ansåg att kriget skulle bli lindrigare, till och med skulle kunde stoppas om exporten upphörde. Frankrike ville stoppa exporten av en annan orsak, de ville nämligen att kriget skulle bryta ut i Nordeuropa istället för att de själva skulle bli anfallna av Tyskland, och behöva stå massa dyra kostnader.

Och så var det Danmark som inte alls blev lika utsatt...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Norge under andra världskriget

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2001-04-22]   Norge under andra världskriget
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=523 [2019-08-17]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×