Buddhism

22 röster
48320 visningar
uppladdat: 2005-12-13
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Fakta om BuddhismVad är egentligen buddhismen, var står den för?
Buddisterna är ateister, alltså tror inte på någon Gud, utan på Buddha. Buddha var själv ateist och är mer sedd som en profet eller lärare. Men deras tro är de är deras egna lärare och att de bara är de själva kan göra så att de når slutmålet nirvana.
Vad är då nirvana? Enligt Buddha så är inte nirvana en plats, ett paradis dit man kommer när man dör. Det är mer som ett tillstånd då man slipper återfödas och inte behöver känna lidande. Buddhisterna tror att man återföds när man där tills man når nirvana som då avbryter dessa återfödelser och ger en den yttersta ron.
Meditation och ett liv i harmoni är viktigt. Att behandla djur, människor och omgivningen med kärlek och respekt är andra saker som är viktiga eftersom att man då får tillbaka kärlek och respekt.
Religionen sägs ha sin början 560 f. Kr då en hinduisk prins vid namn Siddharta Gautama föddes. Detta kan du läsa mer om i Legenden om Buddha.
Det område som buddhismen räcker sig är södra Asien, främst i Kina och Japan men även i norra Mongoliet, Nord- & Sydkorea, Burma, Laos, Vietnam, Norra Indien, Nepal och Thailand finns trogna buddhister.
Antalet buddhister idag är svårt att säga exakt men det rör sig om ungefär 300-500 miljoner totalt i hela världen. I Sverige finns det just nu ca 25 000 buddister och det finns 3 församlingsplatser, en i Stockholm, Göteborg och i Lund.

De fyra ädla sanningarna.


– Allt leder till lidande: Den första sanningen talar om att många saker som inträffar under livets gång, såsom att födas och att åldras, leder till lidande.
Buddha ansåg att all förändrades och att vi blir otillfredsställda och lidande om vi inte
inser detta. Ingen kan vara för evigt eller förbli som det alltid för alltid.

– Lidandet beror på begäret: Den andra sanningen beskriver varför vi människor lider. Orsaken är begäret och strävan efter något bättre. Att vi inte är nöjda med det vi har utan alltid vill ha mer och någonting bättre.

– Lidande upphör när begären försvinner: Den tredje sanningen säger hur detta lidande ska upphöra. Det är helt enkelt att vi ska sluta begära och önska nya och bättre saker och istället vara nöjda med det vi har.

– Genom att gå den åttafaldiga vägen försvinner begären: den fjärde sanningen ger svar på hur en människa ska göra för att få slut på begären och därmed lidandet. Och det är det den fjärde sanningen talar om, att man ska gå den åttafaldiga vägen. Men sanningen uppmanar också att man ska leva på ett buddhistiskt sätt. Man ska till exempel inte använda några medel som skadar din kropp, dina känslor eller dina tankar.


Dessa sanningar är väldigt viktiga för buddhisterna och även för oss andra människor. Detta är ju på ett sätt deras förklaring och svar till allt lidande. Och om man vet varför så är det också lättare att ta kontroll och stoppa detta lidande. Man vet att det är mycket bättre för alla och en själv att vara nöjd med det man har istället för att alltid leva med denna strävan efter något bättre.
Enligt min åsikt så ligger det mycket sanning bakom de här ädla sanningarna. För självklart så lider vi av att aldrig vara tillfredställda eller nöjda. Om vi istället kunde vara glada över det vi har och glädjas åt det så skulle vi alla må mycket bättre. Det ger oss alla någonting att tänka på, han var en klok man Buddha.

LIVET SOM BUDDIST


Som buddhist kan man leva i kloster som nunna eller munk och då leva efter den åttafaldiga vägen. Men en buddhist i vardag har inte lika lätt och följa den vägen så därför har dessa, de fem moralreglerna, utformas och de beskriver tillsammans steg fyra på den åttafaldiga vägen. De är dem som följer;

1. Döda inte – Ta aldrig någon levande varelses liv.
2. Stjäl inte – Ta aldrig något som inte tillhör dig.
3. Var inte otrogen – Förstår aldrig för dig själv eller andra genom att vara slarvig med din kropp och dina känslor. Ta livet på allvar.
4. Tala inte osanning – Ljug inte, stå för det du gör.
5. Använd inte rusdrycker – Skada aldrig dig själv genom att använda droger som skadar din kropp, dina tankar och känslor.De flesta kopplar ihop buddhismen och meditation vilket är helt rätt. Meditation är en viktigt del av buddhisternas vardag. Meditation innebär att man koncentrerar och lyssna på sig själv inåt. Det är ett sätt att finna kroppens balans, sin egen harmoni. De som lyssnar inåt på sig själva kan enligt buddhisterna vända sina dåliga och mörka sidor i sig själv till något bra och positivt.
Inom buddhismen så har man inte någon gudstjänst, det som skulle kunna jämföras med det är Puja. Då samlas flera buddhister och ber en Buddha eller en bodhisattva om hjälp att följa den åttafaldiga vägen. En bodhisattva är en person som står inför nirvana men som väljer att stanna kvar på jorden för att hjälpa andra människor att nå nirvana. Den första var Buddha själv och Dalai laman betraktas nu som den levande bodhisattvan.
Buddha ansåg att allt ändras med tiden, till och med människan och att våra själar inte kan bestå för evigt. Såhär beskriver han människans förändring:
”När vi är 20 år är vi inte samma personer som när vi var 7 år. Vi är som floder. En flod har ett och samma namn, men vattnet som rinner i floden är nytt hela tiden.”
En buddhist i lever ett helt vanligt liv med jobb och familj. Det finns inga speciella regler, varken för klädsel eller mat. Många buddhister är vegetarianer, men det finns inget som förbjuder dem att äta kött.

DALAI LAMA


Dalai lama betyder en mästare som är oändligt vis. I Tibet så har det vart en andlig ledare i 100 år. Buddhisterna tror att det är en bodhisattva som istället för att gå i nirvana återföds gång på gång för att hjälpa oss människor. När en Dalai lama dör så letar buddhistiska munkar igenom landet till de hittar en pojke som de tror att Dalai laman har återföds till. Dalai lama fann de när han endast var några år gammal. Men år 1959 så flydde han till Indien, nio år efter att kineserna hade ockuperad Tibet, för att han och kineserna inte kom överens. De kanske var rädda för att han skulle samla anhängare och göra revolt, säga ifrån och ta tillbaka landet.
Men väl i Indien så blev han en stor symbol och han hjälpte hundratusentals tibetanska flyktingar som även de hade lämnat det ockuperade landet. Dalai Lama, liksom Gandhi, ville inte lösa konflikter genom att ta till våld. Kineserna såg honom som ett hot då han påminde världen om Tibets befolkning som så länge hade varit bortglömd.
År 1989 var han en av de större ledarna och fick nobelpriset som ett bevis för att hans handlingar verkligen hade varit betydelsefulla.
Högtider

Inom buddhismen så har man speciella fester varje månad, men de firas inte lika i alla länder. Men den högtid som alla buddhister firar Buddhas födelse och när han gick i nirvana, Buddhas dag.

Vesak – Buddhas dag
Denna högtid är den viktigaste och firas av alla buddhister i alla länder i maj vid fullmåne. Man firar Buddhas födelse och att han gick i nirvana. Denna dag är då det är viktigaste dagen och då de flesta håller puja, då man ber en Buddha eller bodhisattva om hjälp att följa den åttafaldiga vägen.
Buddha satt under ett fikonträd när han mediterade, så om det växer ett fikonträd i närheten så ger man det vatten som ett minne av Buddha. De sätts även om lyktor och lampor på t.ex hus och tempel som en symbol för förståelsen för upplysningen i livet. Att många fastar och försöker vara helt tysta i 7 dagar är också någonting som hör till firandet liksom att de fattiga får mat och de sjuka besöks. Buddhisterna jobbar inte heller med något jobb som kan skada djur eller människor under Buddhas dag. Det finns även de som vallfärdar tillsammans till någon viktig buddhistisk minnesplats.


Gunia – Den heliga månaden
Gunia inträffar ungefär augusti/september och kallas som sagt den heliga månaden. Denna högtid firas olika i olika länder. Många brukar fasta och vallfärda till en bodhisattvas grav eller till ett buddhistiskt kloster. De brukar även gå som ett tåg tillsammans bärandes på ljus och facklor. Detta inträffar 2 dagar innan fullmåne och görs för att ära de döda. Efter det buddhistiska tåget så går även musiker spelandes på trummor och cymbaler. När gunia, den heliga månaden är slut så hålls en stor fest.


Ljusfesten
Denna fest inträffar i februari vid fullmåne. På dagen så ber, sjunger och ringer buddhisterna med klockor och bjällror vid olika tempel och viktiga minnesplatser dit de har vallfärdats tillsammans. Och sen på kvällen när det blir mörkt så tänder de ett varsitt ljus och går tillsammans som i ett tåg med ljusen som lyser.Skillnader och likheter mellan religionerna buddhism, judendom, kristendom och hinduism.Skillnaderna och olikheterna är många mellan de här 4 religionerna. Och jag tänkte nu ta upp några.Likheter:
– Ljusfester firas förutom inom buddhismen även inom judendomen och hinduismen och kristendom.
– Fasta förekommer inom 3 av de 4 religionernas firande och seder av vissa speciella högtider; buddhismen Vesak, kristendomen påsken och hinduistiska Maha-Shivaratri.
– Alla religioner har religiösa byggnader/tempel att söka sig till. Kristendomen har sina kyrkor, judendomen sina synagogor, buddhismen har sina stupor och hinduismen har sina tempel.
– Judar och hinduer har speciella tider att be på vilket inte de andra religionerna har. Inom buddhismen och kristendomen så får man be när man vill och var man vill men de flesta väljer ändå att söka sig till sitt tempel, speciellt inom kristendomen som då beger sig till kyrkan.
– Buddhismen och hinduismen har många likheter då det sägs att buddhismen härstammar från hinduismen. Men det är ingenting jag vet säkert, men något jag vet är att både rökelser, små altare med statyer och vegetarianism är vanligt inom religionerna.


Olikheter:
– Judarna äter inte gris, varför de inte gör det finns det många teorier om. En är bland annat att de känner sig orena. De förekommer även omskärelse inom denna religion vilket de inte gör hos de andra.
– Meditation som är en väldigt stor del av buddhismen förekommer endast till en liten del i hinduism och ingenting alls i de andra religionerna.
– Buddhismen har inte heller gudstjänst eller liknande, det skulle i så fall vara puja.
– Inom kristendomen så är ingen mat i förbjuden om man kollar på judendomen där man inte får äta gris och inom hinduismen där man inte får äta ko. Buddhisterna är oftast vegetarianer.
– Varken kristendomen eller buddhismen har speciella regler för sin religion, utan de är ganska fritt. Det man har gemensamt är att man lever efter de regler som grundaren har skapat, men att skrifterna tolkas rätt fritt.


Människosyn och världsbild

Enligt Buddha och hans anhängare så finns det ingen Gud som har skapat jorden. Givetvis så finns det gudar som kan hjälpa oss i svåra situationer och i vardagslivet, men inte när de gäller de större och viktiga frågorna har de någon makt.
Buddha ansåg att världen består av massa små delar som ständigt i rörelse som sätts ihop. Den nya kvantfysiken stärker denna tro vilket är en smula märkligt. Att Buddha enbart efter sin erfarenhet och upplevelser kunde komma fram till en bild som påminde om samma som den nya tekniken genom mätningar och experiment kunde fastställa.
Enligt buddisterna finns det ingen själ, det som skulle kunna jämföras med detta är ”jaget” som är pysiska och andliga krafter och delar som har sats ihop. När man dör så faller det här samman och sätts sedan ihop till sitt nya jag, sitt nya liv. Hur bra det blir beror på karman som är samlingen av alla goda gärningar man har gjort i livet före. De tror som sagt att vi återföds i vår nästa liv. Det bryts först när vi når nirvana, den yttersta, slutgiltiga ron. Denna når man genom att följa den åttafaldiga vägen.

Buddhismen – fredens religion

Orsaken till att religionen även kallas fredens religion är för att de lever efter dessa vissa regler. Reglerna säger att de inte får döda eller skada levande varelser. Detta gör att många buddhister är vegetarianer, något som även Buddha själv var.
Fakta om BuddhismVad är egentligen buddhismen, var står den för?
Buddisterna är ateister, alltså tror inte på någon Gud, utan på Buddha. Buddha var själv ateist och är mer sedd som en profet eller lärare. Men deras tro är de är deras egna lärare och att de bara är de själva kan göra så att de når slutmålet nirvana.
Vad är då nirvana? Enligt Buddha så är inte nirvana en plats, ett paradis dit man kommer när man dör. Det är mer som ett tillstånd då man slipper återfödas och inte behöver känna lidande. Buddhisterna tror att man återföds när man där tills man når nirvana som då avbryter dessa återfödelser och ger en den yttersta ron.
Meditation och ett liv i harmoni är viktigt. Att behandla djur, människor och omgivningen med kärlek och respekt är andra saker som är viktiga eftersom att man då får tillbaka kärlek och respekt.
Religionen sägs ha sin början 560 f. Kr då en hinduisk prins vid namn Siddharta Gautama föddes. Detta kan du läsa mer om i Legenden om Buddha.
Det område som buddhismen räcker sig är södra Asien, främst i Kina och Japan men även i norra Mongoliet, Nord- & Sydkorea, Burma, Laos, Vietnam, Norra Indien, Nepal och Thailand finns trogna buddhister.
Antalet buddhister idag är svårt att säga exakt men det rör sig om ungefär 300-500 miljoner totalt i hela världen. I Sverige finns det just nu ca 25 000 buddister och det finns 3 församlingsplatser, en i Stockholm, Göteborg och i Lund.

De fyra ädla sanningarna.


– Allt leder till lidande: Den första sanningen talar om att många saker som inträffar under livets gång, såsom att födas och att åldras, leder till lidande.
Buddha ansåg att all förändrades och att vi blir otillfredsställda och lidande om vi inte
inser detta. Ingen kan vara för evigt eller förbli som det alltid för alltid.

– Lidandet beror på begäret: Den andra sanningen beskriver varför vi människor lider. Orsaken är begäret och strävan efter något bättre. Att vi inte är nöjda med det vi har utan alltid vill ha mer och någonting bättre.

– Lidande upphör när begären försvinner: Den tredje sanningen säger hur detta lidande ska upphöra. Det är helt enkelt att vi ska sluta begära och önska nya och bättre saker och istället vara nöjda med det vi har.

– Genom att gå den åttafaldiga vägen försvinner begären: den fjärde sanningen ger svar på hur en människa ska göra för att få slut på begären och därmed lidandet. Och det är det den fjärde sanningen talar om, att man ska gå den åttafaldiga vägen. Men sanningen uppmanar också att man ska leva på ett buddhistiskt sätt. Man ska till exempel inte använda några medel som skadar din kropp, dina känslor eller dina tankar.


Dessa sanningar är väldigt viktiga för buddhisterna och även för oss andra människor. Detta är ju på ett sätt deras förklaring och svar till allt lidande. Och om man vet varför så är det också lättare att ta kontroll och stoppa detta lidande. Man vet att det är mycket bättre för alla och en själv att vara nöjd med det man har istället för att alltid leva med denna strävan efter något bättre.
Enligt min åsikt så ligger det mycket sanning bakom de här ädla sanningarna. För självklart så lider vi av att aldrig vara tillfredställda eller nöjda. Om vi istället kunde vara glada över det vi har och glädjas åt det så skulle vi alla må mycket bättre. Det ger oss alla någonting att tänka på, han var en klok man Buddha.

LIVET SOM BUDDIST


Som buddhist kan man leva i kloster som nunna eller munk och då leva efter den åttafaldiga vägen. Men en buddhist i vardag har inte lika lätt och följa den vägen så därför har dessa, de fem moralreglerna, utformas och de beskriver tillsammans steg fyra på den åttafaldiga vägen. De är dem som följer;

1. Döda inte – Ta aldrig någon levande varelses liv.
2. Stjäl inte – Ta aldrig något som inte tillhör dig.
3. Var inte otrogen – Förstår aldrig för dig själv eller andra genom att vara slarvig med din kropp och dina känslor. Ta livet på allvar.
4. Tala inte osanning – Ljug inte, stå för det du gör.
5. Använd inte rusdrycker – Skada aldrig dig själv genom att använda droger som skadar din kropp, dina tankar och känslor.De flesta kopplar ihop buddhismen och meditation vilket är helt rätt. Meditation är en viktigt del av buddhisternas vardag. Meditation innebär att man koncentrerar och lyssna på sig själv inåt. Det är ett sätt att finna kroppens balans, sin egen harmoni. De som lyssnar inåt på sig själva kan enligt buddhisterna vända sina dåliga och mörka sidor i sig själv till något bra och positivt.
Inom buddhismen så har man inte någon gudstjänst, det som skulle kunna jämföras med det är Puja. Då samlas flera buddhister och ber en Buddha eller en bodhisattva om hjälp att följa den åttafaldiga vägen. En bodhisattva är en person som står inför nirvana men som väljer att stanna kvar på jorden för att hjälpa andra människor att nå nirvana. Den första var Buddha själv och Dalai laman betraktas nu som den levande bodhisattvan.
Buddha ansåg att allt ändras med tiden, till och med människan och att våra själar inte kan bestå för evigt. Såhär beskriver han människans förändring:
”När vi är 20 år är vi inte samma personer som när vi var 7 år. Vi är som floder. En flod har ett och samma namn, men vattnet som rinner i floden är nytt hela tiden.”
En buddhist i lever ett helt vanligt liv med jobb och familj. Det finns inga speciella regler, varken för klädsel eller mat. Många buddhister är vegetarianer, men det finns inget som förbjuder dem att äta kött.

DALAI LAMA


Dalai lama betyder en mästare som är oändligt vis. I Tibet så har det vart en andlig ledare i 100 år. Buddhisterna tror att det är en bodhisattva som istället för att gå i nirvana återföds gång på gång för att hjälpa oss människor. När en Dalai lama dör så letar buddhistiska munkar igenom landet till de hittar en pojke som de tror att Dalai laman har återföds till. Dalai lama fann de när han endast var några år gammal. Men år 1959 så flydde han till Indien, nio år efter att kineserna hade ockuperad Tibet, för att han och kineserna inte kom överens. De kanske var rädda för att han skulle samla anhängare och göra revolt, säga ifrån och ta tillbaka landet.
Men väl i Indien så blev han en stor symbol och han hjälpte hundratusentals tibetanska flyktingar som även de hade lämnat det ockuperade landet. Dalai Lama, liksom Gandhi, ville inte lösa konflikter genom att ta till våld. Kineserna såg honom som ett hot då han påminde världen om Tibets befolkning som så länge hade varit bortglömd.
År 1989 var han en av de större ledarna och fick nobelpriset som ett bevis för att hans handlingar verkligen hade varit betydelsefulla.
Högtider

Inom buddhismen så har man speciella fester varje månad, men de firas inte lika i alla länder. Men den högtid som alla buddhister firar Buddhas födelse och när han gick i nirvana, Buddhas dag.

Vesak – Buddhas dag
Denna högtid är den viktigaste och firas av alla buddhister i alla länder i maj vid fullmåne. Man firar Buddhas födelse och att han gick i nirvana. Denna dag är då det är viktigaste dagen och då de flesta håller puja, då man ber en Buddha eller bodhisattva om hjälp att följa den åttafaldiga vägen.
Buddha satt under ett fikonträd när han mediterade, så om det växer ett fikonträd i närheten så ger man det vatten som ett minne av Buddha. De sätts även om lyktor och lampor på t.ex hus och tempel som en symbol för förståelsen för upplysningen i livet. Att många fastar och försöker vara helt tysta i 7 dagar är också någonting som hör till firandet liksom att de fattiga får mat och de sjuka besöks. Buddhisterna jobbar inte heller med något jobb som kan skada djur eller människor under Buddhas dag. Det finns även de som vallfärdar tillsammans till någon viktig buddhistisk minnesplats.


Gunia – Den heliga månaden
Gunia inträffar ungefär augusti/september och kallas som sagt den heliga månaden. Denna högtid firas olika i olika länder. Många brukar fasta och vallfärda till en bodhisattvas grav eller till ett buddhistiskt kloster. De brukar även gå som ett tåg tillsammans bärandes på ljus och facklor. Detta inträffar 2 dagar innan fullmåne och görs för att ära de döda. Efter det buddhistiska tåget så går även musiker spelandes på trummor och cymbaler. När gunia, den heliga månaden är slut så hålls en stor fest.


Ljusfesten
Denna fest inträffar i februari vid fullmåne. På dagen så ber, sjunger och ringer buddhisterna med klockor och bjällror vid olika tempel och viktiga minnesplatser dit de har vallfärdats tillsammans. Och sen på kvällen när det blir mörkt så tänder de ett varsitt ljus och går tillsammans som i ett tåg med ljusen som lyser.Skillnader och likheter mellan religionerna buddhism, judendom, kristendom och hinduism.Skillnaderna och olikheterna är många mellan de här 4 religionerna. Och jag tänkte nu ta upp några.Likheter:
– Ljusfester firas förutom inom buddhismen även inom judendomen och hinduismen och kristendom.
– Fasta förekommer inom 3 av de 4 religionernas firande och seder av vissa speciella högtider; buddhismen Vesak, kristendomen påsken och hinduistiska Maha-Shivaratri.
– Alla religioner har religiösa byggnader/tempel att söka sig till. Kristendomen har sina kyrkor, judendomen sina synagogor, buddhismen har sina stupor och hinduismen har sina tempel.
– Judar och hinduer har speciella tider att be på vilket inte de andra religionerna har. Inom buddhismen och kristendomen så får man be när man vill och var man vill men de flesta väljer ändå att söka sig till sitt tempel, speciellt inom kristendomen som då beger sig till kyrkan.
– Buddhismen och hinduismen har många likheter då det sägs att buddhismen härstammar från hinduismen. Men det är ingenting jag vet säkert, men något jag vet är att både rökelser, små altare med statyer och vegetarianism är vanligt inom religionerna.


Olikheter:
– Judarna äter inte gris, varför de inte gör det finns det många teorier om. En är bland annat att de känner sig orena. De förekommer även omskärelse inom denna religion vilket de inte gör hos de andra.
– Meditation som är en väldigt stor del av buddhismen förekommer endast till en liten del i hinduism och ingenting alls i de andra religionerna.
– Buddhismen har inte heller gudstjänst eller liknande, det skulle i så fall vara puja.
– Inom kristendomen så är ingen mat i förbjuden om man kollar på judendomen där man inte får äta gris och inom hinduismen där man inte får äta ko. Buddhisterna är oftast vegetarianer.
– Varken kristendomen eller buddhismen har speciella regler för sin religion, utan de är ganska fritt. Det man har gemensamt är att man lever efter de regler som grundaren har skapat, men att skrifterna tolkas rätt fritt.


Människosyn och världsbild

Enligt Buddha och hans anhängare så finns det ingen Gud som har skapat jorden. Givetvis så finns det gudar som kan hjälpa oss i svåra situationer och i vardagslivet, men inte när de gäller de större och viktiga frågorna har de någon makt.
Buddha ansåg att världen består av massa små delar som ständigt i rörelse som sätts ihop. Den nya kvantfysiken stärker denna tro vilket är en smula märkligt. Att Buddha enbart efter sin erfarenhet och upplevelser kunde komma fram till en bild som påminde om samma som den nya tekniken genom mätningar och experiment kunde fastställa.
Enligt buddisterna finns det ingen själ, det som skulle kunna jämföras med detta är ”jaget” som är pysiska och andliga krafter och delar som har sats ihop. När man dör så faller det här samman och sätts sedan ihop till sitt nya jag, sitt nya liv. Hur bra det blir beror på karman som är samlingen av alla goda gärningar man har gjort i livet före. De tror som sagt att vi återföds i vår nästa liv. Det bryts först när vi når nirvana, den yttersta, slutgiltiga ron. Denna når man genom att följa den åttafaldiga vägen.

Buddhismen – fredens religion

Orsaken till att religionen även kallas fredens religion är för att de lever efter dessa vissa regler. Reglerna säger att de inte får döda eller skada levande varelser. Detta gör att många buddhister är vegetarianer, något som även Buddha själv var.

Legenden om Buddha


Legenden tar sin början år 560 f.Kr då en hinduisk prins vid namn Siddharta Gautama födds. Hans mor, drottningen Maya hade tidigare drömt om en vit elefant som berättade att han skulle låta sig återfödas på nytt för att hjälpa människorna.
Konstiga saker hände i samband med hans födelse, så de var säkra på att det var något speciellt med den här pojken. Dels så sägs det, enligt legenden, att Siddharta föddes genom höften på sin mor. Hans mor Maya dog när pojken endast var 7 dagar gammal.
Siddharta blev då omhändertagen och uppfostrad av hans moster som gav honom en bra uppväxt. Han gifte sig sedan med prinsessan Yasoda och de fick en son när Siddharta var 29 år. Men Siddharta blev som isolerad, utestängd från omvärlden. Murar byggdes runt palatset och det var för att hans far hade genom en spådom fått råden att skydda Siddharta från alla upplevelser. Han försökte alltså se till att han inte fick se de gamla, fattiga och lidande människorna.
Men en dag så åkte prinsen utanför murarna och fick se allt detta. Och det var först då Siddharta insåg att allas liv inte var enkla att leva. Alla fick inte äta sig mätta eller hade tak över huvudet. Lidandet fanns överallt i livet och det finns ingen vi kan göra.
Han ville då hjälpa dessa människor, göra dem lyckliga igen och det genom att hitta svar på varför det finns lidande. Han lämnade sitt bekväma liv samt sin familj i palatset och gav sig ut i världen för att hitta svaret på denna gåta.
Siddharta försökte hitta svaret på många olika sätt. Han frågade visa män, men de visste inte. Han levde som en asket men inte heller att plåga sin kropp gav svaret på frågan. Efter sju års sökande så satte han sig under ett fikonträd i byn Bodh Gaya och mediterade. Där tänkte han sitta tills han fann lösningen, även svaret på vad som var meningen med livet. Enligt legenden så fanns det en ond demon, Mara som försökte avbryta detta sökande. Demonen skickade orkaner och vackra kvinnor för att fresta Siddharta, men ingenting kunde få honom att ge upp.
Efter 49 dagars oavbruten meditering så fanns han tillslut svaret på varför lidande finns i världen. Det var för att vi människor aldrig är nöjda med det vi har, vi strävar alltid efter något bättre. Och när vi fortfarande strävar så finns det även lidande, vi lider för vi aldrig kan vara nöjda. Det var då, den morgonen då han såg morgonstjärnan som han förstod att han var speciell. Han hade blivit upplyst och blev då Buddha som just betyder den upplyste.
Men han satt kvar ytterligare 7 veckor under trädet och mediterade innan han begav sig till Benares och predikade.
För att nu när han hade fått lösningen, nu när han var upplyst så måste han på något sätt föra detta vidare. Så hans första predikan var i Benares som idag heter Varanasi, och där fick han sina första lärjungar. De levde sedan som munkar och åkte runt och predikade i 45 år. Buddhas moster åkte också med och ville visa att även kvinnor kunde hjälpa till och sprida detta budskap.
Buddha dog sjuk när han var 80 år gammal. Hans brändes och Buddhas aska fick lärjungarna som sedan blev placerad i olika stupor.
Det tog flera hundra år innan någon skrev ner Buddhas ord, men de slutade aldrig att talas. Orden gick från lärjungarna till dem som de undervisade och så fortsatte det. Men det fanns väldigt många olika tolkningar på vad Buddha egentligen menade, nästan lika många som hade lyssnat. Men oavsett vilken tolkning man väljer så finns det ändå någon mening i det. Buddha var en mycket klok man, visare än många andra..

”Du bestämmer själv ditt eget öde”
Löna inte ont med ont! Visa kärlek mot den som gör ont mot dig!”Legenden om Buddha


Legenden tar sin början år 560 f.Kr då en hinduisk prins vid namn Siddharta Gautama födds. Hans mor, drottningen Maya hade tidigare drömt om en vit elefant som berättade att han skulle låta sig återfödas på nytt för att hjälpa människorna.
Konstiga saker hände i samband med hans födelse, så de var säkra på att det var något speciellt med den här pojken. Dels så sägs det, enligt legenden, att Siddharta föddes genom höften på sin mor. Hans mor Ma...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Buddhism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-05-03

    Siddharta blev då omhändertage

  • Inactive member 2006-05-16

    fett bra!!!

  • Inactive member 2008-05-09

    sāpekkhaṃ

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-13]   Buddhism
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5221 [2020-08-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×