Framställning av två jonföreningar med magnesium

5 röster
22929 visningar
uppladdat: 2005-12-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Framställning av två jonföreningar med magnesium


Sammanfattning
Vi har framställt olika sorters jonföreningar med magnesium. Vi har genom uppvärmning och vattenbehandling framställt två olika föreningar: AgI , MgO som är jonföreningar. Sannolikheten i att dessa resultat är trovärdiga är P(1) eftersom läraren med sina enorma kemiska kunskaper mycket snällt talade om för oss att vi gjort rätt genom att gå igenom de rätta svaren på tavlan en lektion senare. Då kunde svaren jämföras och frågor ställas på vad som kunde ha gått snett vid laborationstillfället.

Inledning
Med hjälp av magnesium ska gruppen framställa olika jonföreningar som kan bildas med ämnet. Först framställs en förening genom att låta magnesium reagera med jod. I ett andra försök får Mg reagera med syre och i en tredje reaktion låts magnesium reagera med vatten. Syftet med hela laborationen är att få en förståelse för jonföreningar och hur de ter sig i naturen.

Experiment

Under laborationen användes följande utrustning: degel, magnesium, jod, stativ, stativring, muff, ringhållare, provrörsklämma, brännare, tändstickor, gas, filtrertratt, kaffefilter, tratthållare, bägare, , spatel och skyddsglasögon, termometer, provrör.

Försök ett

Vi började experiment ett med att få ett provrör innehållande 0,2 g magnesium och 0,8 jod av läraren. Vi skakade sedan innehållet försiktigt så att ämnena blandades väl och satte fast provröret i ett stativ. Därefter fast vi en sprittermometer i en termometer klämma så att termometer kulan hamnade en bit ovanför reaktionsblandningen. Vi antecknade temperaturen och gick sedan till dragskåpet för att där utföra reaktionen.
Väl i dragskåpet droppade vi en droppe destillerat vatten i provröret och väntade en stund. Efter det droppade vi i ytterligare några droppar och väntade tills reaktionen var fullbordade för att läsa av temperaturen. Då reaktionen avstannat fyllde vi provröret till hälften med destillerat vatten och skakade om det innan vi filtrerade lösningen.
Sedan tog vi ut bägaren med lösningen som hade gått genom filtret ut ur dragskåpet och lade den på en bricka. Vi tillförde därefter droppa silvernitratlöning.


Försökt två gick till på följande sätt.

I en degel placerades 1,5*10^1g grovt magnesiumpulver som noggrant hade vägds upp med hjälp av en våg inne på kemiinstitutionen. Magnesiumet hettades upp kraftigt med hjälp av en bunsenbrännare. Det började brinna med den karakteristiska vita lågan för magnesium. När reaktionen skett tilläts föreningen som bildats svalna. Anteckningar fördes om vad som skedde under reaktionen som skedde i degeln.


Det tredje och sista försöket gick till på följande sätt

När reaktionsprodukten från försök två svalnat knackades det hål på den hårda yta som bildats under reaktionen. Noggranna anteckningar fördes om vad som observerades under ytan. Vi hällde på vatten och noterade att en gas bildades.

Beräkningar

Del 1 på instruktionspappret:
Reaktion 1
Reaktion mellan magnesium, jod och vatten:
Mg(s) + 2I(s) + H2O(l) à Mg2+(aq) + 2I-(aq) + H2O(aq) + energi (värme)
Reaktion 2
Reaktion mellan den heterogena blandningen som skapades i reaktion 1 och silvernitrat:
(Mg2+(aq)+ 2I-(aq)) + (Ag2+(aq)+ 2NO3-(aq)) + H2O à AgI2(s)+ Mg2+(aq)+ 2NO3-(aq)
Det ämne som är utbytesbestämmande i en viss reaktion är det ämne med minst molmassa som går in i reaktionen. Det ämnet med minst substansmängd i just denna reaktion var alltså:
Ämne Massa (gram) Molmassa Sustansmängd
Jod (I) 0,8 126,90 0,8/126,90
Magnesium (Mg) 0,2 24,31 0,2/24,31

Del 2 på instruktionspappret:
Reaktion 1
Det skedde reaktioner i högen.
Reaktion mellan magnesium och syre (på ytskiktet av magnesium högen):
2Mg(s) + O2(g) à 2MgO(s)


Resultat och Diskussion
Resultat för del ett

När det destillerade vattnet droppades i provröret med jod och magnesium hände följande
Mg(s)+ I²(s)+H²O(l) 2I- (aq) + Mg2+ (aq) + H2O(aq)

När detta filtrerades och silvernitratlösningen droppades i den filtrerade vätskan bildades en ljusgul fällning. Litteraturvärden från kemiläraren hade innan försöken började angett att halogenerna mycket lätt bildar jonföreningar med silver. Dessa jonföreningar är väldigt svårlösta. Ag+ (aq) + NO3- (aq) + våran lösning AgI (s) + NO3- (aq)

Den fällning som bildades när silvernitratlösning droppades i var AgI.


Resultat för del 2.
I experiment nr två under upphettning började magnesiumpulver hoppa och det blev ett väldigt stark vitt sken. Ytan gick från att vara halvmörk glänsande till att bli matt och medan vit färg.
2Mg (s) + O2 2MgO ك(är ett vitt ämne)


Resultat för del 3.

När vattnet hälldes på magnesiumet skedde följande:

Mg(s) + 2H2O(l) à H2 (g) + Mg2+ + 2OH-

I den hårda yta som hade bildats på magnesiumet var i mitten gulgrön. Detta är magnesiumnitrit. Magnesiumnitrit ser med en kemisk formel ut på följande sätt:

Mg3N2

Och bildades på följande sätt :

3...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Framställning av två jonföreningar med magnesium

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-12]   Framställning av två jonföreningar med magnesium
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5186 [2021-03-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×