Effektiviteten hos marknadsaktiviteterna : En kvantitativ studie över hur studenter påverkas av marknadsföring

1450 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vid marknadsföring av musik finns det en mängd olika aktiviteter att använda sig av. Den traditionella marknadsmixen med dess beståndsdelar brukar användas, men eftersom marknadsföring inom musikbranschen är komplicerad används också andra aktiviteter. Liveframträdande, radiospelaningar och framträdande i TV är några av de aktiviteter som används inom det här området.Syftet med vår uppsats har varit att undersöka effektiviteten hos kanalerna som används för att få studenter att köpa musik. Vi ville se vilka kanaler som är effektivast, samt om det fanns några mindre effektiva kanaler vid marknadsföring av musik. Ytterligare hoppades vi på att få reda på hur ofta studenterna köper musik, samt om det fanns några anledningar till varför de inte köper mer musik.Vi har använt oss av en kvantitativ metod där 305 studenter från högskolan i Jönköping svarade på frågor i enkätform.Resultatet visar att respondenterna får information om nysläppt musik genom Word of Mouth, reklam och redaktionellt material i TV och radio. Den aktivitet som har störst påverkan på våra respondenter när det gäller att få information om musik och inköpsställe av musik är Word of Mouth.Studenterna i vår undersökning köper musik i genomsnitt en gång o...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Effektiviteten hos marknadsaktiviteterna : En kvantitativ studie över hur studenter påverkas av marknadsföring

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Effektiviteten hos marknadsaktiviteterna : En kvantitativ studie över hur studenter påverkas av marknadsföring
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=51735 [2020-04-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×