Internkommunikation vid förändringsarbete : en studie av internkommunikationen vid omlokaliseringen av Konsumentverket

1493 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Det övergripande syftet med föreliggande undersökning är att utifrån teorier om internkommunikation, kommunikationskanaler och förändringsarbete undersöka hur dessa kan sättas i relation till den förändringsprocess som genomförts på Konsumentverket inför dess framtida omlokalisering. För att undersöka detta kommer följande frågeställning behandlas:- Hur har Konsumentverkets internkommunikation och förändringsarbete fungerat i jämförelse med de teorier som ligger till grund för uppsatsen?Undersökningen består av tre delar (ideal, verklighet, ideal/verklighet) vilka kan härledas till uppsatsens teori-, resultat- och analyskapitel. De teorier uppsatsen bygger på behandlas som idealet medan undersökningens resultat beskriver hur internkommunikationen och förändringsarbetet fungerat i verkligheten. I uppsatsens analys ställs dessa mot varandra för att urskilja verkligheten i relation till idealet.Den huvudsakliga internkommunikationen har skett via myndighetens intranät och den information som förmedlats under processen har varit förhållandevis snabb, öppen, saklig och trovärdig. En av förutsättningarna för detta kan ha varit att myndigheten genomsyras av tydliga mål och visioner. Sammantaget har processen varit framgångsrik men vissa brister i kommunikationen har påträffats. Detta kan delvis bero på att myndi...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Internkommunikation vid förändringsarbete : en studie av internkommunikationen vid omlokaliseringen av Konsumentverket

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Internkommunikation vid förändringsarbete : en studie av internkommunikationen vid omlokaliseringen av Konsumentverket
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=51620 [2020-08-10]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×