Föräldrars upplevelse av att ha ett barn med kronisk sjukdom.

973 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med denna litteraturstudie var att studera föräldrars upplevelse av att ha ett barn med kronisk sjukdom. Elva artiklar har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra kategorier: att vara den som känner barnet bäst, att vara orolig och leva i ovisshet, att vara begränsad i det dagliga livet, att till slut acceptera att barnet har en kronisk sjukdom. Föräldrarna tyckte många gånger att det var svårt att få gehör då de såg att deras barn inte mådde bra. Det tog ofta lång tid att få en diagnos på sjukdomen och behandling till barnet. Sjukvårdspersonalen tyckte att föräldrarna var överbeskyddande och skickade runt familjerna till olika instanser för att personalen inte kunde hjälpa dem att förstå vad som var fel. Föräldrarna ansåg att de fick för lite stöd från omgivningen, föräldrarna var begränsade i det dagliga livet och kunde inte själva bestämma över det. Det var barnets hälsa som bestämde hur familjen skulle leva för dagen. Trots ett påfrestande liv kunde föräldrarna till slut acceptera sin situation. Förståelse från omgivningen och optimal professionell hjälp kan hjälpa dessa föräldrar och därmed också barnen. Om sjukvårds...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Föräldrars upplevelse av att ha ett barn med kronisk sjukdom.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Föräldrars upplevelse av att ha ett barn med kronisk sjukdom.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=51506 [2020-09-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×