Massprocenten NaCl i en Köttbuljongstärning

5 röster
7552 visningar
uppladdat: 2005-12-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
En kort sammanfattning:
Laborationen gick ut på att bestämma masshalten NaCl (vanligt koksalt) i en köttbuljongstärning med hjälp utav ”Titrering enligt Mohr”. Vilket bygger på att reaktionen mellan silverjoner och kloridjoner sker före den mellan silverjoner och kromatjoner.

Ag+ + Cl- → AgCl (s) Vit

Ag+ + CrO42- → Ag2CrO4 (s) Rödbrun

Vi kom fram till att massprocenten NaCl var ungefär 52%.

Experimentbeskrivning:
Vi började laborationen med att väga upp en bit köttbuljongstärning, för att sedan upphetta 50cm3 destillerat vatten för att lättare kunna lösa upp köttbuljongstärningen. Lösningen med köttbuljongstärningen förde vi sedan över till en 100cm3 mätkolv och spädde upp till strecket. Därifrån överförde vi sedan 10cm3 till en E-kolv med hjälp av en vollpipett. Här spädde vi än en gång ut lösningen, denna gång till 50cm3. För att vi skall kunna veta när kloridjonerna tagit slut så tillsatte vi ungefär 1cm3 kaliumkromat till lösningen. Undertiden som vi förberett detta så har vi fyllt upp en byrett med Silvernitrat som vi skulle använda till titreringen. Sedan titrerade vi till ett rödbrunt färgomslag. Vi upprepade försöket 3ggr.

Resultat och Observationer:
Det man fick börja med att inse var att kromatjonerna inte har någon direkt verkan på koncentrationen av silverjoner och att de bara fungerade som en indikator på när kloridjonerna tagit slut. Mohrs titreringsteknik bygger på att reaktion 1 sker före reaktion 2 och att man på så sätt kan se när kloridjonerna tagit slut.
(1) Ag+ + Cl- → AgCl (s) Vit

(2) Ag+ + CrO42- → Ag2CrO4 (s) Rödbrun

Av reaktionsformlerna att döma så krävs det lika många joner av både klorid och silver för att reaktionen skall ske, därför är substansmängden silverjoner när kloridjonerna tagit slut lika med substansmängden kloridjoner. Då kan man alltså räkna ut substansmängden klor i den lösningen vi använde vid experimentet, men den var redan utspädd 10ggr. Vi tog 10cm3 av en lösning på 100cm3. Detta var det enda vi gjorde som påverkade substansmängden klor. Tar man då substansmängden silverjoner multiplicerat med 10 så får man substansmängden kloridjoner i köttbuljongtärningen. Den kemiska formeln för koksalt - NaCl, innehåller lika stor substansmängd klor som natrium. Nu har vi alltså fått alla värden som behövs. Bara att addera och dividera med vikten på köttbuljongstärningen.
m(Köttbuljongstärning) = 1,90g

C(AgNO3) = 0,100mol/dm3
V1(AgNO3) = 16,9 cm3 V2(AgNO3) = 16,9 cm3 V3(AgNO3) = 16,8 cm3
Medelvärdet AgNO3 = (16,9+16,9+16,8) / 3 = 16,866…cm3
16,866…cm3 / 1000 = 0,016866…dm3

n(Ag+) = n(Cl-)
n(Ag+), n(Cl-)10ml lösning = 0,016866…dm3 ∙ 0,100mol/dm3 = 0,0016866…mol
n(Cl-)total = 0,0016866…mol ∙ 10 = 0,016866…mol

n(Cl) = n(Na)
m(Cl) = n(Cl) ∙ M(Cl) => 0,016866…mol ∙ 35,4527g/mol = 0,5979…g
m(Na) = n(Na) ∙ M(Na) => 0,016866…mol ∙ 22,989768 = 0,3877…g
m(NaCl) = m(Na) + m(Cl) = 0,5979…g + 0,3877…g = 0,98572…g

massprocent(NaCl) = m(NaCl) / m(Buljongtärning) = 0,98572… / 1,90 = 0,5188… ≈ 52%

Tänkbara felkällor:
Eftersom det var så många överföringar i den här laborationen så var nog kanske den största felkällan den som innebar att man kan ha förlorat en del av substansmängden kloridjoner på vägen. Färgomslaget var också svårt att definiera, det räckte ju med att fä...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Massprocenten NaCl i en Köttbuljongstärning

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-12]   Massprocenten NaCl i en Köttbuljongstärning
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5142 [2021-03-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×