Corporate Social Responsibility som varumärkesbyggande verktyg

1263 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund: Debatten om Corporate Social Responsibility (CSR) har pågått i över 40 år och har under de senaste åren blivit allt mer aktuell även i Sverige. Detta till följd av dels de ökade krav som medarbetare och konsumenter ställer på företagen och dels på grund av en ökande internationalisering, en snabbare informationsspridning och ett hårdare företagsklimat. Idag finns flera exempel på företag som kompletterar målet om att maximera vinsten med ett mål om socialt ansvarstagande. Samtidigt strävar dagens marknadsförare i allt större utsträckning efter att skapa holistiska marknadsförings-aktiviteter, med syfte att bygga ett starkt varumärke som kan skapa konkurrensfördelar. Syfte: Denna uppsats har till syfte att öka förståelsen för CSR:s påverkan på ett företags varumärke. Detta genom att fokusera undersökningen på hur CSR påverkar ett varumärkes identitet och dess betydelse i handeln Business to Business. I uppsatsen vill vi visa på vad som är viktigt att fokusera på vid genomförandet av CSR-aktiviteter. Undersökningen: I vår undersökning har vi genomfört fallstudier av två företag, Santa Maria och Chiquita. Detta har kompletterats med intervjuer av nyckelpersoner på några av Sveriges största butikskedjor inom dagligvaruhandeln. Detta för att undersöka deras relation till de två undersökta företagen och synen på deras CSR-strategier. Slutsats: Utifrån den insamlade sekundärdatan och de genomförda intervjuerna har det framkommit att det finns en positiv inverkan på varumärken om CSR-arbetet är implementerat, kommunicerat och kopplat till affärsverksamheten. Studien har även visat att CSR-strategin måste tilltala företage...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Corporate Social Responsibility som varumärkesbyggande verktyg

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Corporate Social Responsibility som varumärkesbyggande verktyg
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=51349 [2020-12-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×