Abu Ghraib fängelse i bagdad

3 röster
10771 visningar
uppladdat: 2005-12-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Förklara psykologiskt övergreppen i Abu Ghraib fängelset.

I Abu Ghraib fängelset har fångarna torteras, misshandlats och förnedrats. Det var brittiska och amerikanska trupper som utförde dessa behandlingar. Korpralen Charles Graner och flickvännen Lynndie England har blivit utpekade som dem som var auktoriteterna.
Styrkorna torterade och sexuellt förnedrade fångar. Det användes även tortyr i form av att fångarna skulle utsättas för att inte få sova, exponera dem för extrem värme och köld, tvinga dem att vara nakna under förhör, använda hundar mot dem och andra former av ”sensoriskt övervåld”.

En 16-åring flicka blev upptryckt i ett hörn och soldaterna slet av henne kläderna. Det var en av dem alla olika metoder som användes vid förhör.
En 16-åring som vakterna blötte ner med vatten och sedan kördes runt i öppen bil i nattkylan. Efteråt kletades offret in i lera.
En naken fånge i fotbojor nedkletad med vad synes vara avföring ställd inför en batongförsedd USA-soldat.
Varför gjorde fångarna dessa handlingar? Var det som Charles Graner sade i sina förhör att han fick order från dem som sitter högre upp (befälhavare) eller var det handlingar som gruppen funderat kring.
• Makt. Om man exempel tänker på alla nakna bilder som finns på soldaterna och fångarna som ligger i högar så måste de handla om makt, makt att kunna göra vad som helst mot någon annan och att känna överlägsenhet. För att alla människor vill och strävar efter makt. Om man tittar på bilder från fängelset ser man att soldaterna är glada på bilderna samtidigt ser man hur dem förnedrar fångarna som antingen ligger i högar eller står upp genom att peka på deras könsorgan och skratta. Det är en förnedringsmetod som ger resultat genom att klä av dem kläderna och sedan att göra åtlöje av dem. Det är ett tydligt sätt att förstå att vakterna ville ha makt över fångarna. Genom att fångarna var nakna har den blivit berövad deras självsäkerhet och deras psykiska, mentala frihet och tron på att allt kommer ”att ordna sig”. För oavsett om man är fysiskt fången kan man vara psykiskt fria. Men genom dessa behandlingar blir fångarna fångar oavsett vad.


• Tortering kan man klarlägga att det är varje handling som skapar kraftig smärta och som utförs planerat och med överordnades godkännande.
Något som kan ha bidragit till att vakterna torterade fångarna var att de inte hade någon personlig relation.
Det var förmodligen lättare för soldaterna om ex Charles beordrade dem att slå och tortera fångarna. För då är det inte dem som begår handlingen utan det är Charlie som gör det för att han beordrade dem, det har betydelse för att vissa i gruppen genomförde dessa torterande behandlingar. Det har visat sig att det är lättare att begå sådana handlingar om det fanns någon auktoritet närvarande. Det har också mycket med grupptryck att göra. Soldaterna ville väl vissa Charles att dem var en i ”gänget” och att dem gjorde som dem beordrades.Asch- Om man funderar kring varför soldaterna utförde den tortyr ur Asch perspektiv så handlade det om grupptryck och den egna självsäkerheten och hur man påverkas av varandra. Soldaterna blev påverkade av Charlie och sedan blev dem inpräntade att det var så det skulle vara och att tortyren skulle fullföljas. Det handlar väldigt mycket om vad som man själv som individ tycker är rätt och vad som är acceptabelt. Det var kanske någon soldat som under denna tortyr inte ville utföra dessa handlingar men om han yttrade sig så blev han straffad av dem andra. Det är vanligt att man använder sig av belöning - och bestraffningssystemet, för om soldaterna straffade sina ”olydiga” kompis som sade ifrån kommer han med största sannolikhet att ändra sitt tankesätt.

Milgram- Om man funderar kring Milgrams experiment som handlar om benägenheten att lyda en auktoritet. Soldaternas handlingar kan man se likheter i om man jämför med detta experiment. Detta går ut på belönings – och bestraffningssystemet. Om fångarna gör något fel blir dem bestraffade. Det är för att dem ska kunna lära sig vad som är okej och inte. Men i Abu Gharib fängelset användes detta oavbrutet. Det var mera en lek än något som var till för att göra ”nytta”. Så slutsatsen man kan dra är att oavsett vad fångarna gjorde så var det fel eftersom att dem konstant blev bestraffade.

Vakternas förväntningar medförde att dem tyckte att dem kunde bestraffa dem. (Fångar har begått olagliga handlingar och ska bli bestraffade för att inte begå flera brott) Det är nog något som vakterna omedvetet tänkte på men att det ändå fanns där och det var är något som kan ha fått soldaterna att utföra vissa handlingar.Människor som utför behandlingar som ex. Tortering är ofta vanliga människor som inte är något speciellt rebelliska av sig. Det kan vara mycket som ligger i det omedvetna sedan uppväxten. Men det vet man inte med 100%.
Även finns det många soldater som kommer ifrån Amerika som blir inpräntade att tortering är nödvändigt för fångarna. Mänga soldater får genomgå olika ”utbildningar” om hur man torterar fångar.
Men oavsett hur utbildningarna ser ut så får alla soldater i alla länder lära sig att överleva genom att döda den andra. Så om man ska vara realistisk så kommer vi om vi gör uppror mot den utbildningen att gå emot alla utbildningar som sker inom det militära.

Roller – det är också en faktor till att övergreppen kunnat gå så långt som dem gjorde. För att gruppen hade vissa förväntningar om hur den enskilda individen (Soldaten) skulle vara och bete sig och agera. Samtidigt som vakterna hade vissa förväntningar om rollen som individen skulle ha, hade han (soldaten) också det. Ex. han ansåg sig själv att han ska klara av sina och andras förväntningar.

Den narcissistiska socialisationstypen - Ur detta perspektiv lägger man vikten på den gruppstyrda människan. Den människan känner behov av att få uppmärksamhet, att känna sig älskad etc. Många ut av vakterna skulle kunna förklaras eller bli kategoriserade i denna narcissistiska typ. För att mån...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Abu Ghraib fängelse i bagdad

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-11]   Abu Ghraib fängelse i bagdad
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5081 [2020-12-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×