Investment Performance of Swedish Family Firms : A study of how management, control and ownership impact Swedish family firms investment performance

901 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
SammanfattningDenna magister uppsats undersöker huruvida ledarskap, ägarstruktur och kontroll påverkar svenska familjeföretags investerings prestation på marknaden. I undersökningen har 90 svenska företag analyserats inom en 15 års period (1990-2005).Ledarskap har delats upp i tre olika strukturer, den första strukturen står för grundar ledarskap. Regressionsanalysen i denna uppsats visade att en grundare har en positiv påverkan på företagets investerings prestation då grundaren agerade som Verkställande Direktör (VD), Styrelseordförande (SO) eller båda. Detta kan förklaras utifrån teorier som gör tydligt att en grundare äger entreprenörskaps anda och utmärkande kunskaper inom området ifråga. Resultatet för den andra strukturen, ättlings ledarskap visade att då ättlingar till grunderaren verkade som antingen VD, SO eller båda i företaget förekom en negativ påverkan på företagets finansiella prestation. Detta kan förklaras utifrån teorier som menar att en ättling inte har samma kunskap eller ambitioner som grundaren till företaget. Ättlingar har oftast ärvt högre poster inom företagen på grund av sina familjerelationer till grundaren snarare än på grund av sina kunskaper inom området. Den tredje ledarskapsstrukturen är externa ledare. Externa ledare är antingen en VD, SO eller båda som har blivit inhyrda till företaget av ägarfamiljen. Regressionsanalysen visade ett insignifikant resultat.När resultaten för ägarstruktur och andel röster av ägare analyserades i både företag med röstdifferensiering och utan röstdifferensiering visade det sig att när grundaren agerade som VD, SO eller båda i företag utan röstdifferensiering förekom ingen minoritets expropriation eller principal-agent konflikter inom...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Investment Performance of Swedish Family Firms : A study of how management, control and ownership impact Swedish family firms investment performance

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Investment Performance of Swedish Family Firms : A study of how management, control and ownership impact Swedish family firms investment performance
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=50704 [2020-07-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×