Inkludering av rörelsehindrade högstadieelever i idrott- och hälsoundervisningen : En kvalitativ intervjustudie

1261 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
SammanfattningVår studie belyser hur rörelsehindrade högstadieelever, dess assistent och idrottslärare upplever inkludering inom idrott- och hälsoundervisningen. De frågeställningar vi valt att ta upp är: Hur upplevs relationen mellan elev, personlig assistent och idrottslärare under idrott- och hälsoundervisningen? Hur upplevs idrott- och hälsoundervisningen utifrån elev, personlig assistent och idrottslärare? Hur upplevs den rörelsehindrade eleven vara inkluderad i idrott- och hälsoundervisningen utifrån elevens, personliga assistentens och idrottslärarens syn på inkludering?För att få fram deras upplevelser har totalt sju intervjuer gjorts som genomfördes i elevernas skolor, i den miljö där de känner sig hemma. Intervjuerna bandades för att sedan transkriberas och materialet analyserades i fyra steg.Vad vi avser med inkludering i denna uppsats är att deltaga i en helhet. Det gäller även att se till varje individs förutsättningar och därefter skapa möjligheter för individen. Att arbeta mot inkludering innebär att alla inblandade måste arbeta mot samma mål för att nå bästa resultat.Utifrån vad vi kommit fram till är de rörelsehindrade eleverna inkluderade i idrott- och hälsoundervisningen, men det kan se ut på olika sätt. De är delaktiga i den mån det går och vissa övningar anpassas utifrån deras behov. Det visade sig även vara väldigt viktigt att eleverna själva visade en vilja till att delta i idrott- och hälsoundervisningen. På grund av att vi endast studerat två elever, deras assistenter och idrottslärare kan vi inte göra en generalisering av hur det är för rörelsehind...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Inkludering av rörelsehindrade högstadieelever i idrott- och hälsoundervisningen : En kvalitativ intervjustudie

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Inkludering av rörelsehindrade högstadieelever i idrott- och hälsoundervisningen : En kvalitativ intervjustudie
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=50599 [2020-10-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×