Folkpartiet och moderaterna

5 röster
20664 visningar
uppladdat: 2001-04-13
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
FOLKPARTIET

Liberalismen är Folkpartiets ideologi. Respekten för den enskilda människan är liberalismens utgångspunkt. Målet för Folkpartiets politiska förslag är att var och en av oss ska ha frihet och möjlighet att försöka förverkliga våra drömmar om ett gott liv. Folkpartiet tror på människors förnuft och samvete. Politiken ska riva hinder och skapa förutsättningar - inte bestämma hur vi ska leva våra liv. Det personliga ansvaret kan aldrig ersättas av politiska beslut anser Folkpartiet.

HISTORIA

Folkpartiet har sina rötter i Liberala samlingspartiet som vid seklets början leddes av Karl Saaff. Partiet bildades 1934 då de frisinnade och liberala partierna samt ett par andra mindre grupper slog sig ihop. Vid landsmötet 1990 kompletterades partinamnet till Folkpartierna liberalerna.

KORT FAKTA

Partiledare: Lars Leijonborg
Antal ledamöter i landstinget: 4
Antal ledamöter i kommunfullmäktige: 1


HJÄRTEFRÅGOR

Den viktigaste frågan är så klart friheten. Folkpartiet tycker att man ska få behålla större del av sin inkomst så att man får större möjligheter att välja skola, förskola, läkare och äldreomsorg. Men frihet handlar också om att få möjligheter att välja, därför ska skola, vård och omsorg betalas gemensamt via skatter. En av Folkpartiets största frågor idag är skolan.
De vill ha en skola som verkligen ger alla kunskaper. De vill förändra skolan på det sättet att varje elev får större möjliget att skaffa de kunskaper som behövs - främst en god förmåga att läsa, skriva och räkna. Elever med svårigheter ska tidigt garanteras extra stöd och hjälp. Folkpartiet tycker också att betyg ska ges redan från årskurs 6. De vill dessutom ha sex
betygssteg.

VÅRA FRÅGOR

Ska homosexuella få adoptera barn?

Folkpartiet vill kämpa för ett öppet och fördomsfritt Sverige. Hets mot homo- och bisexuella ska vara förbjuden på samma sett som hets mot till exempel invandrare och judar är förbjuden. Folkpartiet tycker att homosexuella i princip ska få möjlighet att ansöka om styvbarnsadoption och ges möjlighet till gemensam vårdnad om barn.


Tycker ni att Sverige ska gå med i EMU?

Folkpartiet tycker att Sverige ska gå med i EMU så snart som möjligt. Skälen är att det blir lättare för företag som handlar med andra EU-länder om vi anväder samma valuta och valutasvängningarna kan inte heller vända vinst till plötslig förlust. Det blir alltså lättare och mindre riskfyllt att handla mellan länder, det är särskilt viktigt för småföretagen anser Folkpartiet. Folkpartiet tycker att det ska bli en folkomröstning angående medlemskap i EMU.


MODERATERNA

Moderaternas ideologi är frihet för varje människa och för vår nation, det är grunden för den politik som ska förnya och utveckla det svenska samhället enligt Moderaterna. Moderaternas politik utgår från övertygelsen att varje människa är unik och har ett eget värde.

HISTORIA

I slutet av 1880-talet växte det fram konservativa grupper i riksdagen. I samband med rösträttsdebatten bildades ur dessa grupper Allmänna Valmansförbundet 1904, som 1908 blev Högerpartiet och 1969 Moderata Samlingspartiet. År 1906 bildade partiet för första gången regering under Arvid Lidmans ledning. När Carl Bildt efter valet 1991 bildade koalitionsregering (regering bildad av två el. flera partier) bestående av fyra borgeliga partier var det första gången sedan 1930 som Sverige hade en statsminister från moderaterna.

KORT FAKTA (2001)

Partiledare: Bo Lundgren
Antal ledamöter i landstinget: 15
Antal ledamöter i kommunfullmäktige: 5

HJÄRTEFRÅGOR

Moderaterna vill öka den enskilda människans möjligheter att själv forma sitt eget liv. Det betyder att inom ekonomin vill Moderaterna att det ska vara fri företagsamhet och fri ekonomi. Moderaterna är därför emot socialism. De anser att det behövs en offentlig sektor, men den ska vara begränsad till det som den privata sektorn inte kan sköta bättre, som till exempel försvaret, rättsväsendet och att garantera alla en social trygghet. En viktig fråga för
moderaterna är skatten. De vill sänka skatten, så att människor kan leva på sin lön efter det att skatten är betald, utan att behöva vara beroende av bidrag. Moderaterna vill skapa riktiga jobb vilket innebär att de vill underlätta för företagen att anställa och avskeda folk. De vill inte ha så krångliga regler inom företagsekonomin.


VÅRA FRÅGOR

Ska homosexuella få adoptera?

Moderaterna har tidigare vid en partistämma hösten 1999 uttalat att: Det finns för många frågetecken kring hur barn som växer upp med homosexuella föräldrar mår och utvecklas, och eftersom principen ”barnets bästa” är ledstjärnan så väntar Moderaterna att ge homosexuella rättigheten att prövas som adoptanter.


...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Folkpartiet och moderaterna

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2001-04-13]   Folkpartiet och moderaterna
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=504 [2020-05-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×